Tisk studijního plánu

Studijní plán Taneční věda (Mg) - od 2022/23

Studijní program: Taneční věda
Katedra tance
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107KS* Kritický seminář
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
107PRDP* Příprava diplomové práce
Z-5-1ST
Z-5-1ST
Z-15-1ST
Z-15-1ST
40
107STV* Seminář taneční vědy
Z-3-1ST
Z-3-1ST
Z-3-1ST
Z-3-1ST
12
107STA* Sociologie tance
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107TPR* Tanec po roce 1945
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107TA* Taneční antropologie
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107TE* Taneční estetika
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107ZM* Základy tanečního managementu
Z-3-2ST
Z-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 92
Povinně volitelné předměty
107TVMGPVTV Taneční věda (Mg) - Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy pro 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
107TVMGPVDTB Taneční věda (Mg) - výběrová přednáška z dějin tance pro 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
Minimální počet kreditů 12
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
107TVPM Taneční věda - pedagogické minimum
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 104
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 16
Celkový počet kreditů 120
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Taneční věda (Mg) - výběrová přednáška z dějin tance pro 2. ročník [107TVMGPVDTB]

Student volí z této skupiny ve 2. ročníku.

① Taneční věda (Mg) - Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy pro 2. ročník [107TVMGPVTV]

Student volí z této skupiny ve 2. ročníku.

④ Taneční věda - pedagogické minimum [107TVPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Příprava diplomové práce 1 (107PRDP1) ZT Diplomovou prací
Příprava diplomové práce 2 (107PRDP2) ZT Diplomovou prací
Příprava diplomové práce 3 (107PRDP3) ZT Diplomovou prací
Příprava diplomové práce 4 (107PRDP4) ZT Diplomovou prací
Nové kontexty lidové taneční kultury a folklorismus 1 (107NKLT1) ZT Systematická taneční věda (S107STVMG)
Nové kontexty lidové taneční kultury a folklorismus 2 (107NKLT2) ZT
Seminář taneční vědy 1 (107STV1) ZT
Seminář taneční vědy 2 (107STV2) ZT
Seminář taneční vědy 3 (107STV3) ZT
Seminář taneční vědy 4 (107STV4) ZT
Sociologie tance 1 (107STA1) ZT
Sociologie tance 2 (107STA2) ZT
Tanec v náboženství a filosofii 1 (107TNF1) ZT
Tanec v náboženství a filosofii 2 (107TNF2) ZT
Taneční antropologie 1 (107TA1) ZT
Taneční antropologie 2 (107TA2) ZT
Taneční estetika 1 (107TE1) ZT
Taneční estetika 2 (107TE2) ZT
Základy tanečního managementu 1 (107ZM1) ZT
Základy tanečního managementu 2 (107ZM2) ZT
Zápis a analýza lidového tance 1 (107ZALT1) ZT
Zápis a analýza lidového tance 2 (107ZALT2) ZT
Jiří Kylián a jeho tvorba 1 (107JKT1) ZT Dějiny tance a baletu (S107DTBTVMG)
Jiří Kylián a jeho tvorba 2 (107JKT2) ZT
Tanec po roce 1945 1 (107TPR1) ZT
Tanec po roce 1945 2 (107TPR2) ZT
Tanec v asijských kulturách 1 (107TVA1) ZT
Tanec v asijských kulturách 2 (107TVA2) ZT
Tradiční baletní repertoár - minulost a současnost 1 (107TBR1) ZT
Tradiční baletní repertoár - minulost a současnost 2 (107TBR2) ZT
Vývoj baletní dramaturgie v Rusku po roce 1917 a její vliv na český balet 1 (107BDR1) ZT
Vývoj baletní dramaturgie v Rusku po roce 1917 a její vliv na český balet 2 (107BDR2) ZT