Tanec v asijských kulturách 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TVA1 Z 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lucie HAYASHI

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získal poznatky z tanečních kultur Asie, je si vědom jejich specifik i analogií. Dokáže samostatně zpracovat krátký referát pro své kolegy na dané téma z literatury. Díky proniknutí do zákonitostí odlišné kultury získal nový náhled na kulturu vlastní.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Přednáška si klade za cíl rozšířit studentům povědomí o tanci v kulturách Dálného východu. Zaměřuje se především na tance Indie, Číny, Indonésie a Japonska. Historické souvislosti dává do kontextu současných socioekonomických reálií. Reflektuje také vliv asijského umění na evropskou taneční scénu. V rámci témat je probírán také filozofický, společenský, politický i ekonomický kontext každé země v daném období a ve vztahu k rituálním, tradičním divadelním nebo lidovým tancům.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. ISBN 80-7106-364-9.

BUREŠOVÁ, Lucie. Vyděděnci společnosti národním pokladem. Historický přehled postavení tanečníka v japonském tradičním divadle. In: Profese tanečníka: mezi obdivem a odsouzením. Praha: AMU, 2013, s. 115-168.

KALVODOVÁ, Dana. Divadelné kultúry východu. Bratislava: Tatran, 1987.

SWANN, Peter C. Umění Číny, Koreje a Japonska. Praha: Odeon, 1970.

Doporučená literatura:

DAVID, Ann. Local Diasporas / Global Trajectories. New Aspects of Religious ‘Performance’ in British Tamil Hindu Practice. In Performance Research 13 (3), pp. 89-99 © Taylor & Francis Ltd 2008.

GRAU, Andrée. Dance and the Shifting Sands of Multiculturalism. In URMIMALA, Sarkar Munsi, ed.: Dance, trancending borders, 2008.

HANNA, Judith Lynn. Cultural Context. Heslo v encyklopedii: COHEN, Selma Jeanne, ed.: International Encyclopedia of Dance, Oxford: Oxford University Press, 2004, s. 362-366. ISBN-13: 978-0195094626

STAVĚLOVÁ, Daniela. Lidový tanec – jev společenský, kulturní či historický? In Národopisná revue 2/2001, Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001.

VAN ZILE, Judy. Perspectives on Korean dance. Middletown: Wesleyan University Press, c2001. ISBN 0-8195-6494-X.

VOSTRÁ, Denisa. Prostor a čas v japonském konceptu ma. Disk č. 34 (prosinec 2010), Praha: AMU, 2010, s. 89-103.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita v hodinách, referát (2NS)

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů