Tanec v asijských kulturách 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TVA1 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lucie HAYASHI

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI

Obsah

Cíl výuky:

Přednáška si klade za cíl rozšířit studentům povědomí o tanci v kulturách Dálného východu. Zaměřuje se především na tance Indie, Číny, Indonésie a Japonska. Historické souvislosti dává do kontextu současných socioekonomických reálií. Reflektuje také vliv asijského umění na evropskou taneční scénu. V rámci témat je probírán také filozofický, společenský, politický i ekonomický kontext každé země v daném období a ve vztahu k rituálním, tradičním divadelním nebo lidovým tancům.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student získal poznatky z tanečních kultur Asie, je si vědom jejich specifik i analogií. Dokáže samostatně zpracovat krátký referát pro své kolegy na dané téma z literatury. Díky proniknutí do zákonitostí odlišné kultury získal nový náhled na kulturu vlastní.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. ISBN 80-7106-364-9.

BUREŠOVÁ, Lucie. Vyděděnci společnosti národním pokladem. Historický přehled postavení tanečníka v japonském tradičním divadle. In: Profese tanečníka: mezi obdivem a odsouzením. Praha: AMU, 2013, s. 115-168.

KALVODOVÁ, Dana. Divadelné kultúry východu. Bratislava: Tatran, 1987.

SWANN, Peter C. Umění Číny, Koreje a Japonska. Praha: Odeon, 1970.

Doporučená literatura:

DAVID, Ann. Local Diasporas / Global Trajectories. New Aspects of Religious ‘Performance’ in British Tamil Hindu Practice. In Performance Research 13 (3), pp. 89-99 © Taylor & Francis Ltd 2008.

GRAU, Andrée. Dance and the Shifting Sands of Multiculturalism. In URMIMALA, Sarkar Munsi, ed.: Dance, trancending borders, 2008.

HANNA, Judith Lynn. Cultural Context. Heslo v encyklopedii: COHEN, Selma Jeanne, ed.: International Encyclopedia of Dance, Oxford: Oxford University Press, 2004, s. 362-366. ISBN-13: 978-0195094626

STAVĚLOVÁ, Daniela. Lidový tanec – jev společenský, kulturní či historický? In Národopisná revue 2/2001, Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001.

VAN ZILE, Judy. Perspectives on Korean dance. Middletown: Wesleyan University Press, c2001. ISBN 0-8195-6494-X.

VOSTRÁ, Denisa. Prostor a čas v japonském konceptu ma. Disk č. 34 (prosinec 2010), Praha: AMU, 2010, s. 89-103.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita v hodinách, referát (2NS)

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů