Sociologie tance 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107STA2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je na základě dříve získaných informací z obecné sociologie pokračovat ve výkladu témat tanečně sociologických. V tomto směru poskytuje předmět osobitý úhel pohledu na studium tance, zdůrazňující jeho fungování ve společnosti a společenské interakci, sledující procesy institucionalizace a profesionalizace tance apod.

Forma studia

výklad, diskuse, analýza textů, výzkum

Předpoklady a další požadavky

Je nutné absolvování předmětu Sociologie tance 1.

Obsah kurzu

Ve druhém semestru zahajuje výklad přehledem současného stavu sociologie tance, seznámením s vůdčími osobnostmi sociologického studia tance a jejich výzkumy a díly, především osobností Helen Thomas. Jsou probírána vybraná témata, na nichž je demonstrováno použití různých sociologických metod a výkladových rámců. Jsou to např. srovnání tance a hudby z hlediska sociologie, společenské funkce tance, tanec v rámci reprezentativní veřejnosti, ballet de cour jako sociologické téma, tanec a zdraví, tanec a sport, sociologický kontext prostoru pro tanec, společenský prostor ustavený v tanci, sociogeneze valčíku, taneční instituce, měšťanský versus šlechtický bál, tanec a věkové kategorie, tanec jako profese.

Doporučená nebo povinná literatura

Arcangeli, Alessandro: Dance and Health: The Renaissance Physicians´View. In Dance Research, Vol. 18, 2000, s. 3-30.

Baron, John H. ed.: Les Fées des Forests de S.Germain, ballet de cour, 1625. In Dance Perspectives 62, Vol. 16, Summer 1975.

Baxmann, Inge: Mythos: Gemeinschft. Körper-und Tanzkulturen ind der Moderne, München 2000.

Burt, Ramsay: Alien Bodies. Representations of modernity, race and nation in early modern dance, London, New York 1998.

Gremlicová, Dorota: Tanec a český národní program. In Národopisná revue, 11, 2001, č. 2, s. 93-96.

McGowan, Margaret M.: Ballets for the Bourgeois. In Dance Research, 19, 2001, č. 2, s. 106-126.

Panova, Gergana: The Bulgarian Folk Dance at Home and Abroad. In Studia choreologica, Vol IV., Poznań 2002, s. 101-117.

Skiles, Howard: The Politics of Courtly Dancing in Early Modern England, University of Massachusetts Press 1998.

Thomas, Helen; Cooper, Lesley: Dancing into the Third Age: Social Dance As Cultural Text ? Research in Progress. In Dance Research.

Wegner, Kurt: Der Tanzlehrer. Strukturanalyse eines Berufes als Beitrag zur Soziologie des Tanzes, Universitäts zu Köln 1962.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

četby zadané literatury

ústní zkoušky

případně podílu na výzkumu

Během semestru se vyžaduje aktivita při přednáškách, samostatné studium textů, případně podíl na výzkumu. Zkouška ústní, tvoří 90% hodnocení.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na přednáškách, studium literatury, složení ústní zkoušky

Poznámka

V ak. roce 2010/2011 předmět není vyučován.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů