Taneční antropologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TA1 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela STAVĚLOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je seznámit studenty se základní literaturou kulturní a sociální antropologie a vést je k porozumění odbornému textu; přiblížit proces utváření disciplíny zaměřené na antropologické studium tance a rozvíjet schopnost antropologicky myslet.

Cílem přednáškového cyklu je porozumět tanečnímu projevu v jeho socio-kulturním kontextu a v dalších socio-kulturních, ideologických či politických souvislostech. Jde o holistický přístup ke studiu tance, kdy je tento projev sledován nejen jako fyzický produkt, ale zejména jako kulturní proces a zvláštní způsob sociální aktivity. Tanec je v této perspektivě sledován jako text a jako součást komunikačního prostoru zájmové, sociální, etnické či jiné skupiny; pozornost je věnována jeho kognitivní a symbolické dimenzi. Taneční projev se tak stává klíčem k porozumění řadě společenských procesů např. utváření kolektivní identity, globálních toků, etnických, či transnacionálních mobilit apod.

Tematické okruhy:

  1. Evolucionismus a počátky antropologického myšlení
  2. Evropské zdroje antropologických teorií kultury – É. Durkheim, M. Mauss, teorie těla
  3. Americká kulturní antropologie – F. Boas, konfiguracionismus R. Benedictové
  4. Funkcionalismus – B. Malinowski, Franziska Boas – funkce tance
  5. N. Chomsky; tanec jako předmět sémiotického studia

Výsledky učení

Rozvoj schopnosti teoretického myšlení, seznámení se specifickou problematikou a přístupy kulturní a sociální antropologie a jejich aplikace v taneční antropologii. Porozumění textu, kritické čtení.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. ISBN 80-85850-53-2.

SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-328-5.

ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie. Příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-465-6.

BOWIE, Fiona. Antropologie náboženství. Rituál, mytologie, šamanismus, poutnictví. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-378-9.

SOUKUP, Martin. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-2567-6.

STAVĚLOVÁ, Daniela. Jak se dnes v Čechách tancuje. Otázky taneční antropologie. Národopisná revue 13, 2003, č. 2, s. 67 – 69. ISSN 0862-8351.

MAUSS, Marcel. Les techniques du corps. Journal de psychologie 32, 1935, č. 3 – 4, s. 271 – 293. ISSN 0021-7956.

BOAS, Franziska. The Function of Dance in Human Society. New York: Dance Horizons, 1972. ISBN 978-0871270320.

GEERTZ, Clifford. Interpretace kultur. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. ISBN 80-85850-89-3.

FELFÖLDI, Lászlo. Dance Knowledge. To Cognitive Approach in Folk Dance Research. In: FISKVIK, Anne Margrete a BAKKA, Egil, eds. Dance Knowledge – Dansekunnskap. International Conference on Cognitive Aspect of Dance. Proceedings: 6th NOFOD Conference, Trondheim (The Norwegian University of Science and Technology) January 10-13 2002. Trondheim: NOFOD, 2002. s. 13-20. ISBN 82-91419-20-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu - ověření porozumění problematice formou analýzy zadaných odborných textů

Účast ve výuce minimálně 75 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
STAVĚLOVÁ D.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:15–15:45 Daniela STAVĚLOVÁ učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů