Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Mg) - výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
107CHD1 Choreografie 20. století 1 česky Z 3 2T
107CHD2 Choreografie 20. století 2 česky ZK 3 2T
107CT Cunningham technika
 
anglicky, česky Z 2 2T Z 2 2T Předmět není vypsán
107DMDT1 Didaktika a metodika dějin a teorie tance 1 česky Z 2 1T
107DMDT2 Didaktika a metodika dějin a teorie tance 2 česky ZK 2 1T
107DBM1 Dramaturgie baletu a multimediálního divadla 1 česky Z 3 2T
107DBM2 Dramaturgie baletu a multimediálního divadla 2 česky Z 3 2T
107HT1 Historické tance 1 česky Z 2 2CT
107HT2 Historické tance 2 česky Z 2 2CT
107INP1 Interpretační praxe 1 česky Z 2 2T
107INP2 Interpretační praxe 2 česky ZK 2 2T
107LAP1 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 1 česky Z 2 1T
107LAP2 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 2 česky Z 2 1T
107LTS1 Lidový tanec v proměnách prostoru a času - seminář 1 česky Z 2 2ST
107LTS2 Lidový tanec v proměnách prostoru a času - seminář 2 česky Z 2 2ST
107PPDT1 Pedagogická praxe dějin a teorie tance 1 česky Z 2 10S
107PPDT2 Pedagogická praxe dějin a teorie tance 2 česky Z 2 10S
107PPII1 Pedagogická psychologie II 1 česky Z 2 2T
107PPII2 Pedagogická psychologie II 2 česky ZK 2 2T
107PSST1 Pedagogický seminář současného tance 1 česky Z 3 1T
107PSST2 Pedagogický seminář současného tance 2 česky Z 3 1T
107PEDG1 Pedagogika 1 česky Z 3 2T
107PEDG2 Pedagogika 2 česky Z 3 2T
107PI1 Pilates 1 česky Z 2 2T
107PI2 Pilates 2 česky Z 2 2T
107SOKT Soustředění katedry tance česky Z 2 Z 2
107TAK1 Tanec a kamera 1 česky Z 2 2T
107TAK2 Tanec a kamera 2 česky Z 2 2T
107TNS1 Tanec na špičkách 1 česky Z 2 1T
107TNS2 Tanec na špičkách 2 česky Z 2 1T
107TIS1 Taneční improvizace - seminář 1 česky Z 2 2T
107TIS2 Taneční improvizace - seminář 2 česky Z 2 2T
107TM Taneční medicína česky Z 2 2T Z 2 2T
107TKT1 Trénink klasického tance 1 česky Z 2 2T
107TKT2 Trénink klasického tance 2 česky Z 2 2T
107TLT1 Trénink lidového tance 1 česky Z 2 2T
107TLT2 Trénink lidového tance 2 česky Z 2 2T
107TST1 Trénink současného tance 1 česky Z 2 2T
107TST2 Trénink současného tance 2 česky Z 2 2T
107VSA1 Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy A1 česky Z 3 2T
107VSA2 Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy A2 česky ZK 3 2T