Psychologie vnímání tance 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PVT1 Z 2 10 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost aplikovat psychologické teorie v tanečním umění, porozumění základním principům diváckého prožitku z pohledu psychologie, orientace v aktuálních výzkumech i trendech v oblasti psychologického studia tance.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem výuky je studium psychologických aspektů tanečního umění se zaměřením na jeho pozorování a vnímání. Výběr témat akcentuje oblasti na pomezí obou oborů pro hlubší pochopení základů diváckého zážitku.

Tematické okruhy:

1.Psychologie a tanec, vzájemný vztah

2.Pojmy konceptuální integrace a konceptuální metafora

3.Základní psychologické pojmy: vnímání, pozornost, specifika vizuální percepce

4.Vnímání vlastního těla, pojmy kinestezie, propriocepce, body image

5.Vnímání těl druhých

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BARTOŠ, Josef. Co prožíváme, když se díváme na tanec. Taneční aktuality – Speciální vydání 2020: Tanec a publikum. Praha: Taneční aktuality.cz, 2020, ISBN: 978-80-270-8410-4.

HAVLÍČKOVÁ-KYSOVÁ, Šárka. Metafory, kterými hrajeme: perspektivy a meze české kognitivní teatrologie. Theatralia, 2015, roč. 18, č. 1, s. 65–84. ISSN 1803-845X.

REIMOSER, Jan. Jak se dívat na tanec. Praha: Vyšehrad, 1947.

Doporučení literatura:

BLÄSING, Bettina, PUTTKE, Martin a SCHACK, Thomas. The Neurocognition of Dance: Mind, Movement and Motor Skills. Abingdon: Routledge, 2018, 320 s. ISBN 9781138847866.

CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. Flow: The classic work on how to achieve happiness. Londýn: Rider Books, 2002, 320 s. ISBN 978-0712657594

CUFF, Benjamin, BROWN, Sarah, TAYLOR, Laura a HOWAT, Douglas. Empathy: A Review of the Concept. Emotion Review, 2014, roč. 8, č. 2, s. 144–153. ISSN 1754-0739.

EKMAN, Paul. Odhalené emoce. Brno: Melvil Publishing, 2015, 328 s. ISBN 978-80-87270-81-3.

FAUCONNIER, Gilles a TURNER, Mark. The Way We Think: Conceptual Blending and the mind‘s hidden complexities. New York: Basic Books, 2003, 464 s. ISBN 9780465087860.

FERRARI, Pier Francesco a RIZZOLATTI, Giacomo. Mirror neuron research: The past and the future. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2014, roč. 369, č.1644), 20130169. ISSN 1471-2970.

MCCONACHIE, Bruce. Engaging Audiences: a Cognitive Approach to Spectating in the Theatre. New York: Palgrave Macmillan, 2008, 264 s. ISBN 978-0-230-61702-5

MCCONACHIE, Bruce. Theatre & Mind. Londýn: Palgrave MacMillan, 2013, 92 s. ISBN 978-0230275836.

JOHNSON, Mark a LAKOFF, George. Metafory, kterými hrajeme. Brno: Host, 2012, 282 s. ISBN 80-7294-071-6.

JOLA, Corinne, POLLICK, Frank a REYNOLDS, Dee (eds.). Dance Research: Special on-line supplement on Dance and Neuroscience. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, s. 270–503. ISSN 0264-2875.

REYNOLDS, Dee, REASON, Matthew. Kinesthetic Empathy in Creative and Cultural Practises. Bristol/Chicago: Intellect, 2012, 334 s. ISBN 9781841504919.

Hodnoticí metody a kritéria

Referát na zadané téma z oblasti psychologického přístupu k tanečnímu umění

Další požadavky: docházka minimálně 75 %, studium povinné literatury

Poznámka

v přípravě

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů