Tisk studijního plánu

Studijní plán Pedagogika tance (Bc. - kombinované) Klasický tanec

Studijní program: Pedagogika tance
Katedra tance
Specializace: Klasický tanec
Typ studia: Bakalářské kombinované
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
107KKT* Klasický tanec
Z-4-20SS
ZK-4-28SS
8
107KMKT* Didaktika a metodika KT
Z-4-20SS
ZK-4-28SS
Z-4-20SS
ZK-4-28SS
16
107KSKT* Pedagogický seminář KT
Z-4-10SS
Z-4-14SS
Z-4-10SS
Z-4-14SS
16
107KUTP* Úvod do taneční pedagogiky
Z-4-10SS
ZK-4-14SS
8
107KPPR* Pedagogický proseminář
Z-4-10SS
ZK-4-14SS
8
107KPDT* Přehled dějin tance a baletu
Z-4-10PS
ZK-4-10PS
8
107KPP* Pedagogická psychologie
Z-3-10PS
ZK-3-10PS
6
107KDBC* Dějiny tance a baletu v Čechách
Z-4-10PS
ZK-4-10PS
8
107KDXX Dějiny baletu 20. století
ZK-3-10PS
3
107KMTS Moderní taneční směry
ZK-3-10PS
3
107KTVD* Taneční výchova dětí
Z-3-10CS
Z-3-10CS
6
107KPBP* Příprava bakalářské práce
Z-10-5SS
Z-10-5SS
20
107KTPR* Tanec po roce 1945
Z-3-10PS
ZK-3-10PS
6
Minimální počet kreditů 116
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
107KPKT* Tanec s partnerem KT
Z-2-10CS
Z-2-10CS
4
107KDTH* Dějiny a teorie hudby
Z-2-10PS
ZK-2-10PS
4
107KKIN* Kineziologie
Z-2-10CS
Z-2-10CS
4
107KHVR* Základy hlasové výchovy a rétoriky
Z-2-10CS
Z-2-10CS
4
107KZPP* Základy pohybové průpravy
Z-2-10SS
Z-2-14SS
4
107KHXX* Hudba pro tanec 20. a 21. století
Z-2-10PS
ZK-2-10PS
4
107KDUT Dějiny umění pro taneční obory
Z-2-10PS
2
107KZTE Základy taneční estetiky
Z-2-10PS
2
107KTI* Taneční improvizace
Z-2-10CS
Z-2-14CS
4
107KTM* Taneční medicína
Z-2-10CS
ZK-2-10CS
4
107KZCH* Základy choreografie pro pedagogiku
Z-2-10CS
ZK-2-14CS
4
107KTPD* Základy taneční produkce a dramaturgie
Z-2-10PS
Z-2-10PS
4
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 50
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
107KPTV Pedagogika tance (Bc. - kombi) - volitelné
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 166
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 14
Celkový počet kreditů 180
① Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Příprava bakalářské práce 1 (107KPBP1) ZT Bakalářskou prací
Příprava bakalářské práce 2 (107KPBP2) ZT Bakalářskou prací
Dějiny baletu 20. století (107KDXX) ZT Dějiny tance a baletu (S107KDTB)
Dějiny tance a baletu v Čechách 1 (107KDBC1) ZT
Dějiny tance a baletu v Čechách 2 (107KDBC2) ZT
Moderní taneční směry (107KMTS) ZT
Přehled dějin tance a baletu 1 (107KPDT1) ZT
Přehled dějin tance a baletu 2 (107KPDT2) ZT
Tanec po roce 1945 1 (107KTPR1) ZT
Tanec po roce 1945 2 (107KTPR2) ZT
Pedagogická psychologie 1 (107KPP1) ZT Pedagogická psychologie (S107KPP)
Pedagogická psychologie 2 (107KPP2) ZT
Úvod do taneční pedagogiky 1 (107KUTP1) PZ
Úvod do taneční pedagogiky 2 (107KUTP2) PZ
Didaktika a metodika KT 1 (107KMKT1) PZ Didaktika a metodika klasického tance (S107KDMKT)
Didaktika a metodika KT 2 (107KMKT2) PZ
Didaktika a metodika KT 3 (107KMKT3) PZ
Didaktika a metodika KT 4 (107KMKT4) PZ
Klasický tanec 1 (107KKT1) PZ
Klasický tanec 2 (107KKT2) PZ
Pedagogický proseminář 1 (107KPPR1) PZ
Pedagogický proseminář 2 (107KPPR2) PZ
Pedagogický seminář KT 1 (107KSKT1) PZ
Pedagogický seminář KT 2 (107KSKT2) PZ
Pedagogický seminář KT 3 (107KSKT3) PZ
Pedagogický seminář KT 4 (107KSKT4) PZ
Taneční výchova dětí 1 (107KTVD1) PZ
Taneční výchova dětí 2 (107KTVD2) PZ