Klasický tanec 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KKT2 zkouška 4 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK

Obsah

Předmět obsahuje procvičování techniky klasického tance a je propojen svým praktickým rysem s výukou Úvodu do taneční pedagogiky. Jedná se především o prakticky vedenou výuku, zaměřenou na režim tréninkového profesionálního sledu cvičení. Ve výuce jde o pochopení skladby cvičení, propracovávání vazeb a principů správného zadání a vysvětlení prvků.

Cílem studia je systematické cvičení vedoucí ke zvyšování kondice – tělesné a poznávací.

Výsledky učení: Podrobná znalost techniky klasické tance, tj. pohybový „slovník“ čítající na 600 pas a temps, všech pozic, póz a placements chodidel, nohou, paží, zápěstí, trupu (boků, pasu, ramen, lopatek) a hlavy. Pokročilá koordinace a kondice provedení všech klasických exercices.

Tematické okruhy:

1)motivace a disciplína

2)členění lekce, relaxace, kompenzace

3)rovnováha, koordinace, síla

4)pohybová paměť a rozvoj motorické inteligence

5)praktický nácvik a využití hudebního doprovodu (včetně nahrávek)

Výsledky učení

Cílem studia je systematické cvičení vedoucí ke zvyšování kondice – tělesné a poznávací.

Výsledky učení: Podrobná znalost techniky klasické tance, tj. pohybový „slovník“ čítající na 600 pas a temps, všech pozic, póz a placements chodidel, nohou, paží, zápěstí, trupu (boků, pasu, ramen, lopatek) a hlavy. Pokročilá koordinace a kondice provedení všech klasických exercices.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Úvod do taneční pedagogiky, Pedagogický proseminář

Literatura

Povinná literatura:

HAJN, Miroslav. V. Kostrovická: Sto urokov klassičeskogo tanca: Sto hodin klasického tance: překlad a metodické zpracování části věnované vyšším ročníkům tanečních konzervatoří. Praha, 1998.

JANEČEK, Václav. Metodika klasického tance v umělecké škole. Praha: O.K.O, 1993.

KOSTROVICKAJA, V. 100 urokov klassičeskogo tanca (s 1 po 8 klass). Leningrad: Iskusstvo, 1972.

KOSTROVICKAJA, V. Škola klassičeskogo tanca. Leningrad: Iskusstvo, 1968.

TARASOV, Nikolaj Ivanovič. Klasický tanec: škola mužské interpretace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

VAGANOVA, Agrippina Jakovlevna. Základy klasického tance. Praha: SPN, 1980.

WARREN, Gretchen Ward. Classical Ballet Technique. Florida: University of South Florida Press, 1989.

Doporučená literatura:

BEAUMONT, Cyril W. A manual of the theory and practice of classical theatrical dancing. London: C. W. Beaumont, 1932.

KARSAVINA, Tamara Platonovna. Ballet technique: a series of practical essays. London: Adam and Charles Black, c1957.

LIFAR, Serge. Traité de danse académique. [Paris]: Bordas, 1949.

MESSERER, Asaf. Classes in Classical Ballet. Limelight, 2007. ISBN 978-0879103446.

SCHORER, Suki. Suki Schorer on Balanchine Technique. Florida: University Press of Florida, 2006. ISBN 978-0813029771.

+ vybrané VŠKP absolventů studia pedagogiky tance

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

Ke zkoušce ve druhém semestru student předvede, jak si osvojil a pochopil základní principy klasického tance v tréninkovém režimu a zátěži. Obhajoba písemné ročníkové práce v rozsahu 5-8 stran.

Další požadavky: Docházka 100%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:3, tj. 72 hodin distančně,

28 hodin prezenčně za semestr.

Součástí výuky v letním semestru je intenzivní soustředěná bloková výuka hlavních předmětů.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky:

-plán sledování a srovnávání výukových metod pedagogů v různých školních systémech

-aplikace informací z internetových zdrojů

-nahrávky a záznamy z výuky v profesní pedagogické a interpretační praxi a následná diskuse a obhajoba

Průběžně probíhají diskuse nad záznamy výuky a tréninků nebo na základě hospitací na vybraných uměleckých školách. Takto koncipovaná práce umožňuje chápat a aplikovat v praxi celou škálu prvků, vazeb, kombinací v technice KT, rozvíjí kreativitu a schopnost pedagogického vnímání.

Aktivní účast a reference z určených workshopů a seminářů pořádaných nejen katedrou tance.

Tematické okruhy:

1)pochopení systému stereotypního opakování – exercices à la barre e a au millieu

2)otázka budování psychické koncentrace a akceptace cvičení a jednotlivých prvků

3)výcvik detailní a efektivní explikace každého prvku a jak zabránit chybám v jeho provedení

Student podle tematických okruhů vypracuje písemnou analýzu a reflexi daného tématu.

Prezentuje příklad praktické aplikace k daným okruhům.

Předloží seznam nastudované literatury k jednotlivým okruhům.

Doloží alespoň tři absolvované hospitace ve výuce ve vybraných vzdělávacích institucích.

Pozoruje a vytváří záznam praktických výstupů ve školním nebo uměleckém profesním prostředí, a to jak písemnou tak obrazovou formou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů