Tisk studijního plánu

Studijní plán Pedagogika tance (Bc. - kombinované) Klasický tanec – 3. ročník

Studijní program: Pedagogika tance
Katedra tance
Specializace: Klasický tanec
Typ studia: Bakalářské kombinované
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Didaktika a metodika KT
 
107KMKT3 Z 4 20SS 107KMKT4 ZK 4 28SS
Pedagogický seminář KT
 
107KSKT3 Z 4 10SS 107KSKT4 Z 4 14SS
Příprava bakalářské práce 107KPBP1 Z 10 5SS 107KPBP2 Z 10 5SS
Tanec po roce 1945 107KTPR1 Z 3 10PS 107KTPR2 ZK 3 10PS
Minimální počet kreditů za semestr 21 21
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Tanec s partnerem KT
 
107KPKT1 Z 2 10CS 107KPKT2 Z 2 10CS
Základy taneční produkce a dramaturgie 107KTPD1 Z 2 10PS 107KTPD2 Z 2 10PS
Minimální počet kreditů za semestr 4 4
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
① Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Příprava bakalářské práce 1 (107KPBP1) ZT Bakalářskou prací
Příprava bakalářské práce 2 (107KPBP2) ZT Bakalářskou prací
Dějiny baletu 20. století (107KDXX) ZT Dějiny tance a baletu (S107KDTB)
Dějiny tance a baletu v Čechách 1 (107KDBC1) ZT
Dějiny tance a baletu v Čechách 2 (107KDBC2) ZT
Moderní taneční směry (107KMTS) ZT
Přehled dějin tance a baletu 1 (107KPDT1) ZT
Přehled dějin tance a baletu 2 (107KPDT2) ZT
Tanec po roce 1945 1 (107KTPR1) ZT
Tanec po roce 1945 2 (107KTPR2) ZT
Pedagogická psychologie 1 (107KPP1) ZT Pedagogická psychologie (S107KPP)
Pedagogická psychologie 2 (107KPP2) ZT
Úvod do taneční pedagogiky 1 (107KUTP1) PZ
Úvod do taneční pedagogiky 2 (107KUTP2) PZ
Didaktika a metodika KT 1 (107KMKT1) PZ Didaktika a metodika klasického tance (S107KDMKT)
Didaktika a metodika KT 2 (107KMKT2) PZ
Didaktika a metodika KT 3 (107KMKT3) PZ
Didaktika a metodika KT 4 (107KMKT4) PZ
Klasický tanec 1 (107KKT1) PZ
Klasický tanec 2 (107KKT2) PZ
Pedagogický proseminář 1 (107KPPR1) PZ
Pedagogický proseminář 2 (107KPPR2) PZ
Pedagogický seminář KT 1 (107KSKT1) PZ
Pedagogický seminář KT 2 (107KSKT2) PZ
Pedagogický seminář KT 3 (107KSKT3) PZ
Pedagogický seminář KT 4 (107KSKT4) PZ
Taneční výchova dětí 1 (107KTVD1) PZ
Taneční výchova dětí 2 (107KTVD2) PZ