Základy taneční produkce a dramaturgie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTPD2 zápočet 2 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Lucie HAYASHI

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI

Obsah

Předmět navazuje na Základy taneční produkce a dramaturgie 1 a získané poznatky obohacuje o poznatky k dramaturgické výstavbě taneční inscenace a produkčním zajištěním konkrétního projektu. Studenti se seznamují i s problematikou fundraisingu, propagace, PR a řízení týmu. Rozšiřují svůj přehled v současném tanečním dění, zároveň získávají jasnější představu o umělecké praxi.

Témata jednotlivých přednášek se vztahují k dramaturgii a produkci konkrétního projektu:

-dramaturgické a režijní postupy, taneční typologie, dramatické systémy, rozbor vybraného výstupu či scény

-koncepce, improvizace a fixace choreografického pojetí techniky a výrazu, jevištní interakce

-anotace projektu, formulace záměru, stanovení základní strategie

-harmonogram a časové plánování projektu

-rozpočet projektu, fundraising z veřejného i soukromého sektoru

-nezávislé subjekty a jejich existence, financování, grantová politika ČR a dotační programy pro taneční umění

-řízení realizačního postupu (koprodukce s ostatními organizačními a ekonomickými týmy)

-sestava realizačního týmu a integrace osobitých přístupů, personální zabezpečení a týmová práce, vedení a komunikace

-řízení lidí, týmu, komunikační dovednosti

-marketing, propagace, reklama

-PR, vztah k veřejnosti a publiku, styk s médii

-evaluace projektu, postprodukce, pravidelné hodnocení interpretačních výkonů a udržitelnosti titulu na repertoáru

Výsledky učení: Na konci semestru student ovládá základní znalosti z dramaturgické stavby tanečního díla, dokáže srovnat kompozice odlišných inscenací stejného titulu a syžetu. Umí sestavit anotaci projektu, je schopen argumentovat jedinečnost záměru, formy i způsobu uvedení a doložit ji adekvátním rozpočtem. Dokáže sestavit propagační strategii projektu, pracovat v týmu na zadaném úkolu, rozumí obsahu práce produkčního při přípravě jednoduchého projektu i konceptu žádosti o grantovou podporu jednoduchého projektu z dotačních veřejných zdrojů, potřeby týmu a kooperace.

Výsledky učení

Výsledky učení: Na konci semestru student ovládá základní znalosti z dramaturgické stavby tanečního díla, dokáže srovnat kompozice odlišných inscenací stejného titulu a syžetu. Umí sestavit anotaci projektu, je schopen argumentovat jedinečnost záměru, formy i způsobu uvedení a doložit ji adekvátním rozpočtem. Dokáže sestavit propagační strategii projektu, pracovat v týmu na zadaném úkolu, rozumí obsahu práce produkčního při přípravě jednoduchého projektu i konceptu žádosti o grantovou podporu jednoduchého projektu z dotačních veřejných zdrojů, potřeby týmu a kooperace.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 978-80-87500-17-0

DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla. 2. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. Teatrologie. ISBN 80-86102-53-X.

KOLDA, Martin: Problematika tanečního managementu. Magisterská práce HAMU, 2013

NÁVRATOVÁ, Jana: Tanec v datech 3, Současný tanec. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2017. ISBN 978-80-7008-405-2 ISSN 2570-8384

VAŠEK, Roman: Tanec v datech 1, Vzdělávání. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2017. ISBN 978-80-7008-381-9 ISSN 2570-8384

VAŠEK, Roman: Tanec v datech 2, Balet. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2017. ISBN 978-80-7008-396-3 ISSN 2570-8384

VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění: Arts management. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-402-4.

Hodnoticí metody a kritéria

seminární práce – anotace projektu, formulace záměru, harmonogram a rozpočet jednoduchého projektu

Další požadavky: Docházka 80%, aktivita v hodinách

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (soc. sítě, internet. aplikace, moodle atd.)

Student v rámci bezkontaktní výuky:

V závislosti na vybraném projektu student zpracovává samostatné úkoly, rozbory scénářů a děl, přehledy kulturního dění v regionu, grantové podpory tanečního umění, existence tanečních těles atp. Na konci semestru odevzdá anotaci konkrétního projektu včetně jednoduchého plánu a rozpočtu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů