Tanec po roce 1945 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTPR1 zápočet 3 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 68 až 83 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Elvíra NĚMEČKOVÁ, Zuzana RAFAJOVÁ

Obsah

Předmět Tanec po roce 1945 1 má podobu přednášky, poskytující přehled o vývoji uměleckého tance především v Evropě v období po roce 1945 a o výrazných tendencích, přístupech a podobách uměleckého tance a dalších vybraných problémových okruzích. Usiluje o plastické zachycení situace v obou částech rozdělené Evropy, společných rysů i specifik, vzájemných interakcí. Do evropského kontextu je vsazeno i dění v Československu. Vedle výkladu a studia literatury tvoří podstatnou obsahovou část filmové záznamy choreografických děl a další materiály. V první části předmětu postupuje výklad chronologicky a v širších kulturně-společenských souvislostech.

Cílem studia je poskytnout studentům vědomosti o vývoji a podobách tanečního umění bezprostřední minulosti jako oporu pro chápání současné situace, podob a místa tance v současné kultuře.

Témata přednášek předmětu:

1.Periodizace, povinná literatura a další studijní materiály; přehled podob tanečního umění po roce 1945 (sestřih videozáznamů); období 1945-1960 – společensko-politická situace, filosofie a umění – fenomenologie, strukturalismus, existencialismus, absurdní drama, socialistický realismus

2.Taneční umění 1945-1960: tendence, osobnosti, díla, srovnání Z a V; Maurice Béjart a Roland Petit.

3.Evropské umění a kultura 60. let; “nové” umění, postmodernismus; Taneční umění – nová centra (Belgie, Nizozemsko, Švédsko, Izrael), nové vlivy – americký modern dance, jazz dance, africké a asijské taneční kultury.

4.Taneční umění v Čechách v 60. letech – Šmok, Ogoun, Pokorný, AUS, scénický tanec – VUS, Chorea Bohemica – Alena Skálová, pantomima; Srovnání Romeo a Julie J. Cranko a M. Kůra

5.Společenská a politická situace 70. a 80. let, interpretativní přístupy v humanitních vědách, kulturní antropologie; Taneční umění v západním bloku – nové tendence – minimalismus, buto, strukturální a kontaktní improvizace, video dance; emigrace z V, boom osobností – Ek, Tanztheater, Crankovi žáci, Tetley

Výsledky učení: Student se orientuje v kontextu dějin tanečního umění v Evropě po roce 1945.

Výsledky učení

Výsledky učení: Student se orientuje v kontextu dějin tanečního umění v Evropě po roce 1945.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Přehled dějin tance a baletu 1,2, Dějiny tance a baletu v Čechách 1,2

Literatura

Soubor prezentací k přednáškám

Povinná literatura:

BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON, 2006. ISBN 80-86429-11-3.

GREMLICOVÁ, Dorota: Lidové taneční divadlo současnosti. Alena Skálová - choreografka a pedagožka. In: Tanec-Dance-Tanz, sborník Tanečních listů, Praha 1991. Revidovaná verze In: BEZDÍČEK, Viktor, ed. a PĚKNÁ, Helena, ed. Alena Skálová - fenomén choreografie: život a dílo očima současníků. Jinočany: H & H, 2006. ISBN 80-7319-061-3.

Jeden román Alberta Camuse nebo hra Samuela Becketta Čekání na Godota

Taneční listy (1947-1950; 1963-1989)

VAŠUT, Vladimír. Saša Machov. Praha: Panorama, 1986.

Videa – internetové zdroje a knihovna HAMU

Do 1959

A. Tudor: Lilac Garden

R. Petit: Le jeune home et la mort (1946)

R. Petit: Carmen (1949), jako film Black Tights (1960), Baryšnikov (1980)

L. Lavrovskij: Romeo a Julie (film 1954) https://www.youtube.com/watch?v=hbc41CB1r5Y&frags=pl%2Cwn

M. Béjart: Svěcení jara (1959), nahrávka 1971 https://www.youtube.com/watch?v=cLZCbcO2_2I&frags=pl%2Cwn

https://www.youtube.com/watch?v=UAxHw4YoQaA&frags=pl%2Cwn

  1. léta

M. Béjart: Bolero (1960)

Jorge Donn

https://www.youtube.com/watch?v=-tc-Kwyu8ic&frags=pl%2Cwn

Maja Pliseckaja (1975) https://www.youtube.com/watch?v=SsSALaDJuN4&frags=pl%2Cwn

M. Béjart: Dances Grecques

https://www.youtube.com/watch?v=ZB_DOfCv8O8&frags=pl%2Cwn

M. Béjart: Bhakti

Duet Natalia Sologubová a Faruk Ruzimatov

https://www.youtube.com/watch?v=O54_lhA-UvM&frags=pl%2Cwn

M. Béjart: Adagietto, Jorge Donn

https://www.youtube.com/watch?v=YCxs-AVKZbE&frags=pl%2Cwn

G. Tetley: Pierot lunaire (1962)

P. Šmok: Listy důvěrné (1968), film

Leonid Jakobson, Choreografické miniatury 1960

https://www.youtube.com/watch?v=E0TKf4CL2Bo&frags=pl%2Cwn

L. Jakobson: Vídeňský valčík, Ninel Kurgapkina a Boris Bregvadze

https://www.youtube.com/watch?v=guCmr2RJr_E&frags=pl%2Cwn

L. Jakobson: Vestris, M. Baryšnikov (1969)

https://www.youtube.com/watch?v=CT_-zevaJEw&t=1s&frags=pl%2Cwn

Ladislav Fialka: Etudy

  1. a 80. léta

H. van Manen: Grosse Fuge (1971)

B. Cullberg

M. Cunningham

Alena Skálová: Chorea et danza rusticana

František Pokorný: Labyrint moci

J. Cranko: Romeo a Julie (1973)

https://www.youtube.com/watch?v=cgdScrg4EC0&frags=pl%2Cwn

M. Kůra: Romeo a Julie

J. Grigorovič

Interpreti – M. Fonteyn, R. Nurejev, M. Pliseckaja, Alicia Alonso, Lubomír Kafka

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě předložených poznámek z povinné literatury a diskuse o nich a na základě písemného úkolu - zpracování eseje na zadané téma

Další požadavky: docházka 100%; zapojení do diskuse; studium povinné literatury a zhlédnutí videozáznamů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní a bezkontaktní výuky v poměru cca 1:6.

Přednášky 10 hodin, distanční forma cca 65 hodin, skupinové a individuální konzultace podle domluvy.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

Telefonicky, elektronicky (e-mail, Skype apod.)

Prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci (sociální sítě, moodle atd.)

Samostatná práce studenta:

Studium povinné literatury a videozáznamů, zpracování písemných poznámek

Písemné úkoly

Formulování otázek pro konzultace

Samostatná práce podle tematických okruhů:

1.Periodizace. Období 1945-1960: student detailně prostuduje příslušné prezentace, přečte román A. Camuse nebo hru S. Becketta Čekání na Godota a zpracuje písemnou reflexi, průběžně sleduje povinné videozáznamy a pořizuje k nim poznámky v zadané formě.

2.Taneční umění 1945-1960: student detailně prostuduje příslušnou prezentaci, přečte Vašut, Vladimír: Saša Machov (především kapitoly týkající se období po 2. světové válce) a pořídí excerpta, průběžně sleduje povinné videozáznamy a pořizuje k nim poznámky v zadané formě.

3.Evropské umění a kultura 60. let: student prostuduje prezentaci, přečte Bauman, Zygmunt: Úvahy o postmoderní době a začne pracovat na eseji se zaměřením na problematiku pojetí těla v postmoderní kultuře s použitím další nalezené literatury (pro zápočet). Průběžně sleduje povinné videozáznamy a pořizuje k nim poznámky v zadané formě.

4.Taneční umění v Čechách v 60. letech: student prostuduje příslušnou prezentaci, přečte Gremlicová, Dorota: Lidové taneční divadlo současnosti. Alena Skálová - choreografka a pedagožka a zpracuje excerpta, prostudují Taneční listy, ročník 1963 – zpracují výpisky k diskusi o dalším směřování amatérského tanečního hnutí. Průběžně sleduje povinné videozáznamy a pořizuje k nim poznámky v zadané formě.

5.Společenská a politická situace 70. a 80. let; Taneční umění v západním bloku: student prostuduje prezentace. Průběžně sleduje povinné videozáznamy a pořizuje k nim poznámky v zadané formě. Pracuje na eseji k zápočtu.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů