Moderní taneční směry

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KMTS zkouška 3 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 68 až 83 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Obsah

Předmět Moderní taneční směry má podobu přednášky, zabývající se vývojem jedné z větví modernistického tanečního umění označované v Evropě nejčastěji jako výrazový tanec a v Americe jako modern dance. Soustřeďuje se na období první poloviny 20. století, postihuje vnitřně taneční a obecnější souvislosti vývoje nového tanečního stylu, jeho zdroje a inspiraci, rysy a charakteristiku, seznamuje s hlavními představiteli a jejich tvorbou.

Cílem studia je detailněji seznámit studenty s myšlenkovým kontextem a uměleckými projevy taneční moderny v západní kultuře, důležitými pro pochopení současné situace tanečního umění, jeho podob a uměleckých postojů.

Témata přednášek předmětu Moderní taneční směry

1.Periodizace vývoje taneční moderny, charakteristika jednotlivých fází (vztah k obecnému uměleckému dění, geografické rozšíření, vývoj tanečního stylu a forem, hlavní představitelé); Podmínky vzniku taneční moderny: stav tanečního umění na konci 19. století, inspirační zdroje taneční moderny, vztah k předchozímu vývoji; Tanec a hudba v moderně (vývoj taneční hudby, tvorba Igora Stravinského a dalších skladatelů); Tanec a divadlo: změny pojetí divadelního prostoru a herce v něm, impulsy režijní koncepce divadla, vliv východních divadelních kultur na chápání místa tance v divadle, příklady přímých interakcí moderního tance a činoherního divadla;

2.Osobité rysy taneční moderny: styl, vývoj pohybového materiálu, změny v pojetí taneční formy, divadelní kontra absolutní tanec, vývoj tanečního školství, teoretická reflexe tance v moderně. Hlavní představitelé taneční moderny: Příslušníci průkopnické generace: Loie Fuller, Isadora Duncan, Grete Wiesenthal (hledání nových způsobů tanečního vyjádření, nových pohybových stylů, nezávislých na klasické taneční technice);

3.Škola Émile Jaques-Dalcroze, její představitelé, hlavní charakteristiky a vývoj, s důrazem na tvorbu Rosalie Chladek a Jarmily Kröschlové; Škola Rudolfa Labana: teoretické dílo Rudolfa Labana (kinetografie a analýza pohybu), umělecká činnost a její principy (chórický tanec, Bewegungschor); nejvýznamnější žáci, Mary Wigman a pojem absolutního tance, Kurt Jooss a Tanztheater;

4.Představitelé dalších směrů moderního tance v Evropě, přehled o vývoji taneční moderny v jednotlivých evropských zemích včetně Československa, přesahy vlivu evropských tanečníků do dalších částí světa. Taneční moderna v Americe: Škola Denishawn, její koncepce, osobnosti Ruth St. Denis (Music Visualisation) a Teda Shawna (mužský tanec); Martha Graham; Doris Humphrey a José Limón

5.Vyústění taneční moderny v 50. a 60. letech: Merce Cunningham a jeho vliv na proměnu taneční moderny; Od taneční moderny k postmoderně (skupina Judson Church); Tvorba Piny Bauschové a „nové německé taneční divadlo“. Diskuse o povinné literatuře a videoukázkách

Výsledky učení: Student se orientuje v dějinách tance v probíraných obdobích.

Výsledky učení

Výsledky učení: Student se orientuje v dějinách tance v probíraných obdobích.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Přehled dějin tance a baletu 1, 2

Literatura

E-learning:

https://moodle.amu.cz//

Povinná literatura:

BENJAMIN, Walter. Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In: Benjamin, Walter. Výbor z díla I. Literárně-vědné studie. Praha: Oikoymenh, 2009, s. 299–326. ISBN 978-80-7298-278-3.

BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, Divadelní ústav, 1999. ISBN 80-7106-364-9.

GREMLICOVÁ, Dorota. Taneční umění na scénách Nového německého divadla v Praze/Die Tanzkunst am Neuen deutschen Theater Prag 1888–1938. Praha: Taneční listy; Státní opera Praha, 2002. ISBN 80-238-8488-3.

GREMLICOVÁ, Dorota; Nečasová, Natálie. Případ Zdenka Podhajská: Umělecký tanec v době moderny. Divadelní revue 28, 2017, č. 1, s. 37-63. ISSN 0862-5409.

GREMLICOVÁ, Dorota ed. Pozdní čas českého výrazového tance: Osobnosti, cesty, proměny po roce 1939. Sborník z konference. Pam pam speciál, 10, č. 3-16 (30), prosinec 2016. ISSN 1803-103X.

KLOUBKOVÁ, Ivana. Výrazový tanec v ČSR: Praha, Brno 1918-1945. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

NIETZSCHE, Friedrich. Zrození tragédie. Praha: Vyšehrad, 2014. ISBN 978-80-7429-434-1.

PETIŠKOVÁ, Ladislava a VANGELI, Nina. Čítanka světové choreografie. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. ISBN 80-239-6412-7.

SIBLÍK, Emanuel. Isadora. Praha: Aventinum, 1929.

SIBLÍK, Emanuel. Tanec mimo nás i v nás. Praha: Václav Petr, 1937.

Další literatura:

BANES, Sally. Terpsichore in Sneakers. Boston: Houghton Mifflin, 1980. ISBN 0395286891.

BAXMANN, Inge. Mythos: Gemeinschaft. Körper- und Tanzkulturen in der Moderne. München: Wilhelm Fink Verlag, 2000. ISBN 3-7705-3366-6.

BRANDENBURG, Hans. Der moderne Tanz. München: Georg Müller, 1921.

BRANDSTETTER, Gabriele; OCHAIM, Brygida Maria. Loie Fuller. Freiburg: Rombach, 1989. ISBN 9783793090526.

BURT, Ramsay. Alien Bodies. London, New York: Routledge, 1998. ISBN 0415145953.

FOKIN, Michail. Protiv těčenija. Leningrad, Moskva: Iskusstvo, 1962.

GREMLICOVÁ, Dorota. Isadora in Bohemian Spas. In: Remembering-Isadora Duncan-Emlékkönnyv. Budapest, 2002. ISSN 1586-4537.

GREMLICOVÁ, Dorota. Traditional dance as a phenomenon inside the Czech modernism. In: INTERNATIONAL COUNCIL FOR TRADITIONAL MUSIC. Study Group on Ethnochoreology, DUNIN, Elsie Ivancich, ed., STAVĚLOVÁ, Daniela, ed. a GREMLICOVÁ, Dorota, ed. Dance, gender and meanings; Contemporizing traditional dance: proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010: Třešť, Czech Republic. Prague: Academy of Performing Arts, 2012, s. 241–248. ISBN 978-80-87112-64-9.

GREMLICOVÁ, Dorota; NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Tanec a sport v době moderny. Souputníci a protivníci. In:

ŠVÁCHA, Rostislav. StArt: sport jako symbol ve výtvarném umění. V Řevnicích: Arbor vitae ve spolupráci s Českým olympijským výborem a Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., 2016, s. 193–199. ISBN 978-80-7467-089-3.

Grete Wiesenthal. Die Schönheit der Sprache des Körpers im Tanz. Salzburg, Wien: Residenz, 1985. ISBN: 3701704260.

HUMPHREY, Doris. The Art of Making Dances. New York: Grove Press, 1959.

JAQUES-DALCROZE, Émile. Rytmus. Praha: Průlom, 1927.

MÜLLER, Hedwig; STÖCKEMANN, Patricia. Jeder Mensch ist ein Tänzer. Ausdruckstanz in Deutschland zwischen 1900 und 1945, Gießen: Anabas-Verlag, 1993. ISBN 9783870382506.

LABAN, Rudolf. Die Welt de Tänzers. Stuttgart: Seifert, 1920.

MARTIN, John. Modern Dance. New York: Dance Horizons, 1972.

MAZO, Joseph H. Prime Movers Makers of Modern Dance in America. London: A&C Black, 1977. ISBN 9780713617375.

MILLE, Agnes de. Martha. The Life and Work of Martha Graham. New York: Random House, 1991. ISBN 0394556437.

PARTSCH-BERGSOHN, Isa. Modern dance in Germany and the United States: crosscurrents and influences. Chur: Harwood academic publishers, c1994. ISBN 3-7186-5558-6.

PIRCHAN, Emil. Harald Kreutzberg: sein Leben und seine Tänze. Wien: Frick, 1941.

ROBINSON, Jacqueline. Modern dance in France: an adventure 1920-1970. Amsterdam: Harwood academic publishers, c1997. ISBN 90-5702-016-5.

SHELTON, Suzanne. Divine Dancer: A Biography of Ruth St. Denis. Garden City, N. Y., 1981. ISBN 0385141599.

THOMAS, Helen. Dance, Modernity and Culture. London, New York: Routledge, 1995. ISBN 978-0415087940.

VERNON-WARREN, Bettina; WARREN, Charles. Gertrud Bodenwieser and Vienna´s contributions to Ausdruckstanz. Harwood Academic Publishers, 1999. ISBN: 9057550350.

WEIDT, Jean. Auf der grossen Strasse: Jean Weidt. Erinnerungen. Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1984.

Videozáznamy: fond Kyliánovy knihovny (Knihovna HAMU), případně internetové zdroje

BAUSCH, Pina. Café Müller.

BAUSCH, Pina. Svěcení jara. München: ZDF/3Sat, 1978.

CUNNINGHAM, Merce. Beach birds for camera.

Dancemakers: Martha Graham.

DUNCAN, Isadora. Isadora Duncan technique and repertory dance. Hightstown (NJ): Dance Horizons, 1995. 1 videodisk (DVD)

DUNCAN, Isadora. Isadora Duncan masterworks 1905-1923. Hightstown (NJ): Dance Horizons, 1995. 1 videodisk (DVD)

Německý výrazový tanec I. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. 2 videodisky (DVD) (245 min.)

FULLER SNYDER, Allegra. When the fire dances between the two poles: Mary Wigman 1886 - 1973.

HOFMANNSTHAL, Hugo von. Jedermann: Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes. Salzburg: ORF, 2004. 1 videodisk (DVD): (124 min.)

HOFMANNSTHAL, Hugo von. Jedermann Remixed: nach dem Spiel vom Sterben des reichen Mannes; eine Zeitreise durch neun Jahrzeite Salzburger Fesspiele 1920 - 2010. Berlin: Arthaus Music, 2011. 1 videodisk (DVD): (90 min.)

HUMPHREY, Doris. Two masterpeaces of modern choreography: With my red fires (1936); New dance (1935). Hightstown (NJ): Dance Horizons, 1999. 1 videodisk (DVD)

JOOSS, Kurt. European Dance Theater: an overview of its past and present including interviews and choreography by Kurt Joos and Pina Bausch. Hightstown (NJ): Dance Horizons, 1997. 1 videodisk (DVD)

JOOSS, Kurt. Zelený stůl: Tanec smrti v osmi obrazech.

LÁBÁN, Rudolf. Living Architecture: Rudolf Laban and the Geometry of Dance. London: Anna Carlisle and Valerie Preston-Dunlop, 2008. 1 videodisk (DVD)

LÁBÁN, Rudolf. Laban Dance Works: re-creations from his chamber dance repertoire 1923-1928. London: Laban Centro for Movement and Dance, 1992. 1 videodisk (DVD)

PARTSCH-BERGSOHN, Isa. The Makers of moderne dance in Germany. Part I, 1900 to 1936.

PARTSCH-BERGSOHN, Isa. The Makers of moderne dance in Germany. Part II, 1936 to 1979.

PARTSCH-BERGSOHN, Isa. The Makers of moderne dance in Germany: Rudolf Laban, Mary Wigman, Kurt Joos. Hightstown (NJ): Dance Horizons, 2001. 1 videodisk (DVD)

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 100%; zapojení do diskuse;

Studium povinné literatury – předložení vypracovaných poznámek k textům

Ústní zkouška

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní a bezkontaktní výuky v poměru cca 1:6.

Přednášky 10 hodin, distanční forma cca 65 hodin, skupinové a individuální konzultace podle domluvy.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

Telefonicky, elektronicky (e-mail, Skype apod.)

Prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci (sociální sítě, moodle atd.)

Samostatná práce studenta:

Studium povinné literatury a videozáznamů, zpracování písemných poznámek

Písemné úkoly

Formulování otázek pro konzultace

Samostatná práce podle tematických okruhů:

1.Periodizace vývoje taneční moderny, charakteristika jednotlivých fází; Podmínky vzniku taneční moderny; Tanec a hudba; Tanec a divadlo:

Student prostuduje příslušnou kapitolu v e-learningu, pročte texty Benjamin, Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, Brockett, Oscar G.: Dějiny divadla (s. 516-522, 543-548, 558-563, 570-572, 576-585, 600-608), Nietzsche, Friedrich. Zrození tragédie. Praha: Vyšehrad 2014.

Podle seznamu vybere a přečte jeden modernistický román nebo divadelní hru a vypracuje esej podle zadaných parametrů. Zhlédne videozáznam inscenace Jedermann a vypracuje poznámky.

2.Osobité rysy taneční moderny; Příslušníci průkopnické generace: Loie Fuller, Isadora Duncan, Grete Wiesenthal:

Student prostuduje příslušné části v e-learningu, pročte texty Siblík, Emanuel: Isadora, Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec (příslušné pasáže o I. Duncanové), Gremlicová, Dorota: Taneční umění na scénách Nového německého divadla v Praze/Die Tanzkunst am Neuen deutschen Theater Prag 1888–1938 (s. 85-91, 136-138), zhlédne videozáznamy (I. Duncan, L. Fuller – YouTube) a vypracuje poznámky, vyhledá v dobovém tisku recenzi na vystoupení jedné z osobností nebo skupin výrazového tance u nás a zpracuje písemně esej.

3.Škola Émile Jaques-Dalcroze; Škola Rudolfa Labana a jeho žáci (Wigman, Jooss):

Student pročte příslušnou část v e-learningu, přečte Gremlicová, Dorota: Taneční umění na scénách Nového německého divadla v Praze/Die Tanzkunst am Neuen deutschen Theater Prag 1888–1938 (s. 142-144, 144-147, 169-171), Siblík, Emanuel: Tanec mimo nás i v nás (příslušné pasáže o jednotlivých osobnostech), Petišková, Ladislava ed.: Čítanka světové choreografie (příslušné kapitoly) a vypracuje poznámky.

Zhlédne videozáznamy k osobnostem R. Laban, M. Wigman, K. Jooss. Vyhledá samostatně literaturu k problematice ohlasu rytmické gymnastiky E. Jaques-Dalcroze u nás, vypracuje bibliografický soupis a prostuduje jeden z vyhledaných textů.

4.Představitelé dalších směrů moderního tance v Evropě, přehled o vývoji taneční moderny v jednotlivých evropských zemích včetně Československa; Taneční moderna v Americe:

Student prostuduje příslušné kapitoly v e-learningu, pročte Kloubková, Ivana. Výrazový tanec v ČSR: Praha, Brno 1918-1945, Gremlicová, Dorota ed.: Pozdní čas českého výrazového tance: Osobnosti, cesty, proměny po roce 1939, Petišková, Ladislava ed.: Čítanka světové choreografie (příslušné pasáže), zhlédne videozáznamy k osobnostem amerického modern dance a k tvorbě Piny Bausch, vypracuje podrobnější reflexi choreografie Café Müller Piny Bauschové pro diskusi na poslední přednášce.

5.Vyústění taneční moderny v 50. a 60. letech:

Student prostuduje příslušnou pasáž v e-learningu, pročte Petišková, Ladislava ed.: Čítanka světové choreografie (příslušné pasáže) a vypracuje poznámky.

Vyhledá samostatně informace a videozáznamy k jedné u probíraných osobností a zpracuje esej.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů