Moderní taneční směry

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KMTS ZK 3 10PS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení: Student se orientuje v dějinách tance v probíraných obdobích.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Přehled dějin tance a baletu 1, 2

Obsah kurzu

Předmět Moderní taneční směry má podobu přednášky, zabývající se vývojem jedné z větví modernistického tanečního umění označované v Evropě nejčastěji jako výrazový tanec a v Americe jako modern dance. Soustřeďuje se na období první poloviny 20. století, postihuje vnitřně taneční a obecnější souvislosti vývoje nového tanečního stylu, jeho zdroje a inspiraci, rysy a charakteristiku, seznamuje s hlavními představiteli a jejich tvorbou.

Cílem studia je detailněji seznámit studenty s myšlenkovým kontextem a uměleckými projevy taneční moderny v západní kultuře, důležitými pro pochopení současné situace tanečního umění, jeho podob a uměleckých postojů.

Témata přednášek předmětu Moderní taneční směry

1.Periodizace vývoje taneční moderny, charakteristika jednotlivých fází (vztah k obecnému uměleckému dění, geografické rozšíření, vývoj tanečního stylu a forem, hlavní představitelé); Podmínky vzniku taneční moderny: stav tanečního umění na konci 19. století, inspirační zdroje taneční moderny, vztah k předchozímu vývoji; Tanec a hudba v moderně (vývoj taneční hudby, tvorba Igora Stravinského a dalších skladatelů); Tanec a divadlo: změny pojetí divadelního prostoru a herce v něm, impulsy režijní koncepce divadla, vliv východních divadelních kultur na chápání místa tance v divadle, příklady přímých interakcí moderního tance a činoherního divadla;

2.Osobité rysy taneční moderny: styl, vývoj pohybového materiálu, změny v pojetí taneční formy, divadelní kontra absolutní tanec, vývoj tanečního školství, teoretická reflexe tance v moderně. Hlavní představitelé taneční moderny: Příslušníci průkopnické generace: Loie Fuller, Isadora Duncan, Grete Wiesenthal (hledání nových způsobů tanečního vyjádření, nových pohybových stylů, nezávislých na klasické taneční technice);

3.Škola Émile Jaques-Dalcroze, její představitelé, hlavní charakteristiky a vývoj, s důrazem na tvorbu Rosalie Chladek a Jarmily Kröschlové; Škola Rudolfa Labana: teoretické dílo Rudolfa Labana (kinetografie a analýza pohybu), umělecká činnost a její principy (chórický tanec, Bewegungschor); nejvýznamnější žáci, Mary Wigman a pojem absolutního tance, Kurt Jooss a Tanztheater;

4.Představitelé dalších směrů moderního tance v Evropě, přehled o vývoji taneční moderny v jednotlivých evropských zemích včetně Československa, přesahy vlivu evropských tanečníků do dalších částí světa. Taneční moderna v Americe: Škola Denishawn, její koncepce, osobnosti Ruth St. Denis (Music Visualisation) a Teda Shawna (mužský tanec); Martha Graham; Doris Humphrey a José Limón

5.Vyústění taneční moderny v 50. a 60. letech: Merce Cunningham a jeho vliv na proměnu taneční moderny; Od taneční moderny k postmoderně (skupina Judson Church); Tvorba Piny Bauschové a „nové německé taneční divadlo“. Diskuse o povinné literatuře a videoukázkách

Výsledky učení: Student se orientuje v dějinách tance v probíraných obdobích.

Doporučená nebo povinná literatura

E-learning:

https://moodle.amu.cz//

Povinná literatura:

BENJAMIN, Walter. Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In: Benjamin, Walter. Výbor z díla I. Literárně-vědné studie. Praha: Oikoymenh, 2009, s. 299–326. ISBN 978-80-7298-278-3.

BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, Divadelní ústav, 1999. ISBN 80-7106-364-9.

GREMLICOVÁ, Dorota. Taneční umění na scénách Nového německého divadla v Praze/Die Tanzkunst am Neuen deutschen Theater Prag 1888–1938. Praha: Taneční listy; Státní opera Praha, 2002. ISBN 80-238-8488-3.

GREMLICOVÁ, Dorota; Nečasová, Natálie. Případ Zdenka Podhajská: Umělecký tanec v době moderny. Divadelní revue 28, 2017, č. 1, s. 37-63. ISSN 0862-5409.

GREMLICOVÁ, Dorota ed. Pozdní čas českého výrazového tance: Osobnosti, cesty, proměny po roce 1939. Sborník z konference. Pam pam speciál, 10, č. 3-16 (30), prosinec 2016. ISSN 1803-103X.

KLOUBKOVÁ, Ivana. Výrazový tanec v ČSR: Praha, Brno 1918-1945. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

NIETZSCHE, Friedrich. Zrození tragédie. Praha: Vyšehrad, 2014. ISBN 978-80-7429-434-1.

PETIŠKOVÁ, Ladislava a VANGELI, Nina. Čítanka světové choreografie. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. ISBN 80-239-6412-7.

SIBLÍK, Emanuel. Isadora. Praha: Aventinum, 1929.

SIBLÍK, Emanuel. Tanec mimo nás i v nás. Praha: Václav Petr, 1937.

Další literatura:

BANES, Sally. Terpsichore in Sneakers. Boston: Houghton Mifflin, 1980. ISBN 0395286891.

BAXMANN, Inge. Mythos: Gemeinschaft. Körper- und Tanzkulturen in der Moderne. München: Wilhelm Fink Verlag, 2000. ISBN 3-7705-3366-6.

BRANDENBURG, Hans. Der moderne Tanz. München: Georg Müller, 1921.

BRANDSTETTER, Gabriele; OCHAIM, Brygida Maria. Loie Fuller. Freiburg: Rombach, 1989. ISBN 9783793090526.

BURT, Ramsay. Alien Bodies. London, New York: Routledge, 1998. ISBN 0415145953.

FOKIN, Michail. Protiv těčenija. Leningrad, Moskva: Iskusstvo, 1962.

GREMLICOVÁ, Dorota. Isadora in Bohemian Spas. In: Remembering-Isadora Duncan-Emlékkönnyv. Budapest, 2002. ISSN 1586-4537.

GREMLICOVÁ, Dorota. Traditional dance as a phenomenon inside the Czech modernism. In: INTERNATIONAL COUNCIL FOR TRADITIONAL MUSIC. Study Group on Ethnochoreology, DUNIN, Elsie Ivancich, ed., STAVĚLOVÁ, Daniela, ed. a GREMLICOVÁ, Dorota, ed. Dance, gender and meanings; Contemporizing traditional dance: proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010: Třešť, Czech Republic. Prague: Academy of Performing Arts, 2012, s. 241–248. ISBN 978-80-87112-64-9.

GREMLICOVÁ, Dorota; NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Tanec a sport v době moderny. Souputníci a protivníci. In:

ŠVÁCHA, Rostislav. StArt: sport jako symbol ve výtvarném umění. V Řevnicích: Arbor vitae ve spolupráci s Českým olympijským výborem a Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., 2016, s. 193–199. ISBN 978-80-7467-089-3.

Grete Wiesenthal. Die Schönheit der Sprache des Körpers im Tanz. Salzburg, Wien: Residenz, 1985. ISBN: 3701704260.

HUMPHREY, Doris. The Art of Making Dances. New York: Grove Press, 1959.

JAQUES-DALCROZE, Émile. Rytmus. Praha: Průlom, 1927.

MÜLLER, Hedwig; STÖCKEMANN, Patricia. Jeder Mensch ist ein Tänzer. Ausdruckstanz in Deutschland zwischen 1900 und 1945, Gießen: Anabas-Verlag, 1993. ISBN 9783870382506.

LABAN, Rudolf. Die Welt de Tänzers. Stuttgart: Seifert, 1920.

MARTIN, John. Modern Dance. New York: Dance Horizons, 1972.

MAZO, Joseph H. Prime Movers Makers of Modern Dance in America. London: A&C Black, 1977. ISBN 9780713617375.

MILLE, Agnes de. Martha. The Life and Work of Martha Graham. New York: Random House, 1991. ISBN 0394556437.

PARTSCH-BERGSOHN, Isa. Modern dance in Germany and the United States: crosscurrents and influences. Chur: Harwood academic publishers, c1994. ISBN 3-7186-5558-6.

PIRCHAN, Emil. Harald Kreutzberg: sein Leben und seine Tänze. Wien: Frick, 1941.

ROBINSON, Jacqueline. Modern dance in France: an adventure 1920-1970. Amsterdam: Harwood academic publishers, c1997. ISBN 90-5702-016-5.

SHELTON, Suzanne. Divine Dancer: A Biography of Ruth St. Denis. Garden City, N. Y., 1981. ISBN 0385141599.

THOMAS, Helen. Dance, Modernity and Culture. London, New York: Routledge, 1995. ISBN 978-0415087940.

VERNON-WARREN, Bettina; WARREN, Charles. Gertrud Bodenwieser and Vienna´s contributions to Ausdruckstanz. Harwood Academic Publishers, 1999. ISBN: 9057550350.

WEIDT, Jean. Auf der grossen Strasse: Jean Weidt. Erinnerungen. Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1984.

Videozáznamy: fond Kyliánovy knihovny (Knihovna HAMU), případně internetové zdroje

BAUSCH, Pina. Café Müller.

BAUSCH, Pina. Svěcení jara. München: ZDF/3Sat, 1978.

CUNNINGHAM, Merce. Beach birds for camera.

Dancemakers: Martha Graham.

DUNCAN, Isadora. Isadora Duncan technique and repertory dance. Hightstown (NJ): Dance Horizons, 1995. 1 videodisk (DVD)

DUNCAN, Isadora. Isadora Duncan masterworks 1905-1923. Hightstown (NJ): Dance Horizons, 1995. 1 videodisk (DVD)

Německý výrazový tanec I. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. 2 videodisky (DVD) (245 min.)

FULLER SNYDER, Allegra. When the fire dances between the two poles: Mary Wigman 1886 - 1973.

HOFMANNSTHAL, Hugo von. Jedermann: Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes. Salzburg: ORF, 2004. 1 videodisk (DVD): (124 min.)

HOFMANNSTHAL, Hugo von. Jedermann Remixed: nach dem Spiel vom Sterben des reichen Mannes; eine Zeitreise durch neun Jahrzeite Salzburger Fesspiele 1920 - 2010. Berlin: Arthaus Music, 2011. 1 videodisk (DVD): (90 min.)

HUMPHREY, Doris. Two masterpeaces of modern choreography: With my red fires (1936); New dance (1935). Hightstown (NJ): Dance Horizons, 1999. 1 videodisk (DVD)

JOOSS, Kurt. European Dance Theater: an overview of its past and present including interviews and choreography by Kurt Joos and Pina Bausch. Hightstown (NJ): Dance Horizons, 1997. 1 videodisk (DVD)

JOOSS, Kurt. Zelený stůl: Tanec smrti v osmi obrazech.

LÁBÁN, Rudolf. Living Architecture: Rudolf Laban and the Geometry of Dance. London: Anna Carlisle and Valerie Preston-Dunlop, 2008. 1 videodisk (DVD)

LÁBÁN, Rudolf. Laban Dance Works: re-creations from his chamber dance repertoire 1923-1928. London: Laban Centro for Movement and Dance, 1992. 1 videodisk (DVD)

PARTSCH-BERGSOHN, Isa. The Makers of moderne dance in Germany. Part I, 1900 to 1936.

PARTSCH-BERGSOHN, Isa. The Makers of moderne dance in Germany. Part II, 1936 to 1979.

PARTSCH-BERGSOHN, Isa. The Makers of moderne dance in Germany: Rudolf Laban, Mary Wigman, Kurt Joos. Hightstown (NJ): Dance Horizons, 2001. 1 videodisk (DVD)

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 100%; zapojení do diskuse;

Studium povinné literatury – předložení vypracovaných poznámek k textům

Ústní zkouška

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní a bezkontaktní výuky v poměru cca 1:6.

Přednášky 10 hodin, distanční forma cca 65 hodin, skupinové a individuální konzultace podle domluvy.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

Telefonicky, elektronicky (e-mail, Skype apod.)

Prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci (sociální sítě, moodle atd.)

Samostatná práce studenta:

Studium povinné literatury a videozáznamů, zpracování písemných poznámek

Písemné úkoly

Formulování otázek pro konzultace

Samostatná práce podle tematických okruhů:

1.Periodizace vývoje taneční moderny, charakteristika jednotlivých fází; Podmínky vzniku taneční moderny; Tanec a hudba; Tanec a divadlo:

Student prostuduje příslušnou kapitolu v e-learningu, pročte texty Benjamin, Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, Brockett, Oscar G.: Dějiny divadla (s. 516-522, 543-548, 558-563, 570-572, 576-585, 600-608), Nietzsche, Friedrich. Zrození tragédie. Praha: Vyšehrad 2014.

Podle seznamu vybere a přečte jeden modernistický román nebo divadelní hru a vypracuje esej podle zadaných parametrů. Zhlédne videozáznam inscenace Jedermann a vypracuje poznámky.

2.Osobité rysy taneční moderny; Příslušníci průkopnické generace: Loie Fuller, Isadora Duncan, Grete Wiesenthal:

Student prostuduje příslušné části v e-learningu, pročte texty Siblík, Emanuel: Isadora, Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec (příslušné pasáže o I. Duncanové), Gremlicová, Dorota: Taneční umění na scénách Nového německého divadla v Praze/Die Tanzkunst am Neuen deutschen Theater Prag 1888–1938 (s. 85-91, 136-138), zhlédne videozáznamy (I. Duncan, L. Fuller – YouTube) a vypracuje poznámky, vyhledá v dobovém tisku recenzi na vystoupení jedné z osobností nebo skupin výrazového tance u nás a zpracuje písemně esej.

3.Škola Émile Jaques-Dalcroze; Škola Rudolfa Labana a jeho žáci (Wigman, Jooss):

Student pročte příslušnou část v e-learningu, přečte Gremlicová, Dorota: Taneční umění na scénách Nového německého divadla v Praze/Die Tanzkunst am Neuen deutschen Theater Prag 1888–1938 (s. 142-144, 144-147, 169-171), Siblík, Emanuel: Tanec mimo nás i v nás (příslušné pasáže o jednotlivých osobnostech), Petišková, Ladislava ed.: Čítanka světové choreografie (příslušné kapitoly) a vypracuje poznámky.

Zhlédne videozáznamy k osobnostem R. Laban, M. Wigman, K. Jooss. Vyhledá samostatně literaturu k problematice ohlasu rytmické gymnastiky E. Jaques-Dalcroze u nás, vypracuje bibliografický soupis a prostuduje jeden z vyhledaných textů.

4.Představitelé dalších směrů moderního tance v Evropě, přehled o vývoji taneční moderny v jednotlivých evropských zemích včetně Československa; Taneční moderna v Americe:

Student prostuduje příslušné kapitoly v e-learningu, pročte Kloubková, Ivana. Výrazový tanec v ČSR: Praha, Brno 1918-1945, Gremlicová, Dorota ed.: Pozdní čas českého výrazového tance: Osobnosti, cesty, proměny po roce 1939, Petišková, Ladislava ed.: Čítanka světové choreografie (příslušné pasáže), zhlédne videozáznamy k osobnostem amerického modern dance a k tvorbě Piny Bausch, vypracuje podrobnější reflexi choreografie Café Müller Piny Bauschové pro diskusi na poslední přednášce.

5.Vyústění taneční moderny v 50. a 60. letech:

Student prostuduje příslušnou pasáž v e-learningu, pročte Petišková, Ladislava ed.: Čítanka světové choreografie (příslušné pasáže) a vypracuje poznámky.

Vyhledá samostatně informace a videozáznamy k jedné u probíraných osobností a zpracuje esej.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů