Klasický tanec 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KKT1 Z 4 20SS česky zimní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je systematické cvičení vedoucí ke zvyšování kondice – tělesné a poznávací.

Výsledky učení: Podrobná znalost techniky klasické tance, tj. pohybový „slovník“ čítající na 600 pas a temps, všech pozic, póz a placements chodidel, nohou, paží, zápěstí, trupu (boků, pasu, ramen, lopatek) a hlavy. Pokročilá koordinace a kondice provedení všech klasických exercices.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Úvod do taneční pedagogiky, Pedagogický proseminář

Obsah kurzu

Předmět obsahuje procvičování techniky klasického tance a je propojen svým praktickým rysem s výukou Úvodu do taneční pedagogiky. Jedná se především o prakticky vedenou výuku, zaměřenou na režim tréninkového profesionálního sledu cvičení. Ve výuce jde o pochopení skladby cvičení, propracovávání vazeb a principů správného zadání a vysvětlení prvků.

Cílem studia je systematické cvičení vedoucí ke zvyšování kondice – tělesné a poznávací.

Výsledky učení: Podrobná znalost techniky klasické tance, tj. pohybový „slovník“ čítající na 600 pas a temps, všech pozic, póz a placements chodidel, nohou, paží, zápěstí, trupu (boků, pasu, ramen, lopatek) a hlavy. Pokročilá koordinace a kondice provedení všech klasických exercices.

Tematické okruhy:

1)základní fyzické dispozice a jejich rozvoj pro provedení klasické taneční techniky

2)verbální pedagogický projev

3)názorný pedagogický projev (estetická úroveň předvedení a provádění všech pohybů představujících hlavní znaky a styl této techniky)

4)kinestetické působení (soulad fyzického a duševního výkonu, vědomí umístění těla v prostoru, zásady tempo-rytmu)

5)principy korekce a sebekorekce (sebereflexe)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HAJN, Miroslav. V. Kostrovická: Sto urokov klassičeskogo tanca: Sto hodin klasického tance: překlad a metodické zpracování části věnované vyšším ročníkům tanečních konzervatoří. Praha, 1998.

JANEČEK, Václav. Metodika klasického tance v umělecké škole. Praha: O.K.O, 1993.

KOSTROVICKAJA, V. 100 urokov klassičeskogo tanca (s 1 po 8 klass). Leningrad: Iskusstvo, 1972.

KOSTROVICKAJA, V. Škola klassičeskogo tanca. Leningrad: Iskusstvo, 1968.

TARASOV, Nikolaj Ivanovič. Klasický tanec: škola mužské interpretace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

VAGANOVA, Agrippina Jakovlevna. Základy klasického tance. Praha: SPN, 1980.

WARREN, Gretchen Ward. Classical Ballet Technique. Florida: University of South Florida Press, 1989.

Doporučená literatura:

BEAUMONT, Cyri W. A manual of the theory and practice of classical theatrical dancing. London: C. W. Beaumont, 1932.

KARSAVINA, Tamara Platonovna. Ballet technique: a series of practical essays. London: Adam and Charles Black, c1957.

LIFAR, Serge. Traité de danse académique. [Paris]: Bordas, 1949.

MESSERER, Asaf. Classes in Classical Ballet. Limelight, 2007. ISBN 978-0879103446.

SCHORER, Suki. Suki Schorer on Balanchine Technique. Florida: University Press of Florida, 2006. ISBN 978-0813029771.

+ vybrané VŠKP absolventů studia pedagogiky tance

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet v prvním semestru je udělen na základě prověření znalostí, obratnosti a dovedností při procvičování zavedených vazeb ve struktuře tréninku klasického tance. Příprava a teze ročníkové práce.

Další požadavky: Docházka 100%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 80 hodin distančně,

20 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky:

-plán sledování a srovnávání výukových metod pedagogů v různých školních systémech

-aplikace informací z internetových zdrojů

-nahrávky a záznamy z výuky v profesní pedagogické a interpretační praxi a následná diskuse a obhajoba

Průběžně probíhají diskuse nad záznamy výuky a tréninků nebo na základě hospitací na vybraných uměleckých školách. Takto koncipovaná práce umožňuje chápat a aplikovat v praxi celou škálu prvků, vazeb, kombinací v technice KT, rozvíjí kreativitu a schopnost pedagogického vnímání.

Aktivní účast a reference z určených workshopů a seminářů pořádaných nejen katedrou tance.

Tematické okruhy:

1)artikulace výuky pedagogických principů základní pohybové abecedy klasického tance

2)způsob rozvoje žádaných fyzických dispozic přesně dávkovaným režimem zátěže

Student podle tematických okruhů vypracuje písemnou analýzu a reflexi daného tématu.

Prezentuje příklad praktické aplikace k daným okruhům.

Předloží seznam nastudované literatury k jednotlivým okruhům.

Doloží alespoň tři absolvované hospitace ve výuce ve vybraných vzdělávacích institucích.

Pozoruje a vytváří záznam praktických výstupů ve školním nebo uměleckém profesním prostředí, a to jak písemnou tak obrazovou formou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů