Základy taneční produkce a dramaturgie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTPD1 Z 2 10PS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení: Na konci semestru se student dokáže orientovat na současné taneční scéně, má vhled do aktuálního systému vzdělání i profesního zázemí oboru, rozumí obsahu práce produkčního při přípravě jednoduchého projektu, potřeby týmu a kooperace. Umí vytvořit dramaturgický plán na základě analýzy potřeb a strategie umělecké organizace.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět je koncipován jako úvod do základní problematiky dramaturgie produkce v tanečním umění. Tato dvě odvětví spolu úzce souvisejí a budoucí pedagogové tance by měli získat alespoň vhled do jejich problematiky a zákonitostí. Výkonné umělce, tvůrce, pedagogy i vedoucí týmů v oblasti pohybového divadla seznamuje s terminologií a metodami plánování, vedení a organizace uměleckého projektu.

Témata jednotlivých přednášek jsou zaměřena na základní souhrn znalostí vedoucí ke schopnosti tvorby plánu a harmonogramu akcí:

-terminologie, historie a současnost umělecké dramaturgie, produkce a managementu

-struktura vzdělávacích tanečních subjektů v ČR, management tanečního studia

-zaměstnanecké pozice v oboru, profese tanečníka v ČR, profesní organizace, kulturní politika, fungování příspěvkových organizací, řízení uměleckého souboru ve vícesouborovém divadle

-spolupráce (konzultace) na vytváření a zajišťování celkového zázemí a chodu souboru

podle konkrétního místa působení jako kompilace informatiky (centrum vnitřních a vnějších informací a dialogů), spoluřízení a manažerství, konzultace, atd.

-tvorba umělecké značky, vize; SWOT analýza, strategické plánování umělecké organizace

-tvorba dramaturgického plánu – výběr a sestava repertoáru, kontinuálního titulového plánu podle kritérií vyplývajících z vyhledávání témat a „sběru“ současných uměleckých proudů a jejich fúze s tradičními postupy

Výsledky učení: Na konci semestru se student dokáže orientovat na současné taneční scéně, má vhled do aktuálního systému vzdělání i profesního zázemí oboru, rozumí obsahu práce produkčního při přípravě jednoduchého projektu, potřeby týmu a kooperace. Umí vytvořit dramaturgický plán na základě analýzy potřeb a strategie umělecké organizace.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 978-80-87500-17-0

DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla. 2. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. Teatrologie. ISBN 80-86102-53-X.

KOLDA, Martin: Problematika tanečního managementu. Magisterská práce HAMU, 2013

NÁVRATOVÁ, Jana: Tanec v datech 3, Současný tanec. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2017. ISBN 978-80-7008-405-2 ISSN 2570-8384

VAŠEK, Roman: Tanec v datech 1, Vzdělávání. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2017. ISBN 978-80-7008-381-9 ISSN 2570-8384

VAŠEK, Roman: Tanec v datech 2, Balet. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2017. ISBN 978-80-7008-396-3 ISSN 2570-8384

VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění: Arts management. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-402-4.

Hodnoticí metody a kritéria

plnění dílčích zadaných úkolů, seminární práce – tvorba dramaturgického plánu

Další požadavky: Docházka 80%, aktivita v hodinách

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (soc. sítě, internet. aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

Doporučenou složkou studia je účast na workshopech a seminářích dramaturgie a produkce organizovaných AMU i jinými institucemi, návštěvy kulturních institucí a observace, rozhovory a konzultace ohledně jejich fungování.

Studentovi je udělen zápočet na základě zpracování zadaných dílčích úkolů a analýz a písemné přípravy dramaturgického plánu, vize a strategie daného uměleckého tělesa.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů