Základy taneční produkce a dramaturgie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTPD1 zápočet 2 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK

Obsah

Předmět je koncipován jako úvod do základní problematiky dramaturgie produkce v tanečním umění. Tato dvě odvětví spolu úzce souvisejí a budoucí pedagogové tance by měli získat alespoň vhled do jejich problematiky a zákonitostí. Výkonné umělce, tvůrce, pedagogy i vedoucí týmů v oblasti pohybového divadla seznamuje s terminologií a metodami plánování, vedení a organizace uměleckého projektu.

Témata jednotlivých přednášek jsou zaměřena na základní souhrn znalostí vedoucí ke schopnosti tvorby plánu a harmonogramu akcí:

-terminologie, historie a současnost umělecké dramaturgie, produkce a managementu

-struktura vzdělávacích tanečních subjektů v ČR, management tanečního studia

-zaměstnanecké pozice v oboru, profese tanečníka v ČR, profesní organizace, kulturní politika, fungování příspěvkových organizací, řízení uměleckého souboru ve vícesouborovém divadle

-spolupráce (konzultace) na vytváření a zajišťování celkového zázemí a chodu souboru

podle konkrétního místa působení jako kompilace informatiky (centrum vnitřních a vnějších informací a dialogů), spoluřízení a manažerství, konzultace, atd.

-tvorba umělecké značky, vize; SWOT analýza, strategické plánování umělecké organizace

-tvorba dramaturgického plánu – výběr a sestava repertoáru, kontinuálního titulového plánu podle kritérií vyplývajících z vyhledávání témat a „sběru“ současných uměleckých proudů a jejich fúze s tradičními postupy

Výsledky učení: Na konci semestru se student dokáže orientovat na současné taneční scéně, má vhled do aktuálního systému vzdělání i profesního zázemí oboru, rozumí obsahu práce produkčního při přípravě jednoduchého projektu, potřeby týmu a kooperace. Umí vytvořit dramaturgický plán na základě analýzy potřeb a strategie umělecké organizace.

Výsledky učení

Výsledky učení: Na konci semestru se student dokáže orientovat na současné taneční scéně, má vhled do aktuálního systému vzdělání i profesního zázemí oboru, rozumí obsahu práce produkčního při přípravě jednoduchého projektu, potřeby týmu a kooperace. Umí vytvořit dramaturgický plán na základě analýzy potřeb a strategie umělecké organizace.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 978-80-87500-17-0

DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla. 2. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. Teatrologie. ISBN 80-86102-53-X.

KOLDA, Martin: Problematika tanečního managementu. Magisterská práce HAMU, 2013

NÁVRATOVÁ, Jana: Tanec v datech 3, Současný tanec. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2017. ISBN 978-80-7008-405-2 ISSN 2570-8384

VAŠEK, Roman: Tanec v datech 1, Vzdělávání. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2017. ISBN 978-80-7008-381-9 ISSN 2570-8384

VAŠEK, Roman: Tanec v datech 2, Balet. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2017. ISBN 978-80-7008-396-3 ISSN 2570-8384

VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění: Arts management. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-402-4.

Hodnoticí metody a kritéria

plnění dílčích zadaných úkolů, seminární práce – tvorba dramaturgického plánu

Další požadavky: Docházka 80%, aktivita v hodinách

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (soc. sítě, internet. aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

Doporučenou složkou studia je účast na workshopech a seminářích dramaturgie a produkce organizovaných AMU i jinými institucemi, návštěvy kulturních institucí a observace, rozhovory a konzultace ohledně jejich fungování.

Studentovi je udělen zápočet na základě zpracování zadaných dílčích úkolů a analýz a písemné přípravy dramaturgického plánu, vize a strategie daného uměleckého tělesa.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů