Taneční improvizace 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTI2 zápočet 2 14 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Obsah

Taneční improvizace slouží k zažití a osvojení si autentického zážitku z tance. Předmět rozvíjí schopnost tvořivé práce s pohybem a hlubší pochopení vazeb mezi jednotlivými pohybovými elementy.

Tematické okruhy

Možnosti přístupů k improvizaci – seznámení se s přístupem Labana, základy Kontaktní improvizace, práce s objekty, práce se zvukem a hlasem.

Využití a použití improvizace – komponovaná improvizace, okamžitá (instantní) kompozice, využití improvizace jako prostředku tvorby, využití improvizace ve výuce.

Seznámení se s historickým vývojem improvizace a proměny přístupu k ní.

Cílem předmětu a výsledkem učení je

Výsledky učení

Cílem předmětu a výsledkem učení je

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity - Pedagogický proseminář

Korekvizity - Základy choreografie pro pedagogiku, Taneční výchova dětí

Literatura

Doporučená literatura:

BURROWS, Jonathan. A Choreographer's Handbook, Oxon: Routledge, 2010, ISBN 0-203-85216-8.

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

HUMPHREY, Doris. The Art of Making Dances. 2. vydání. New York: Grove Press, c1959. 189 stran.

JOYCE, Mary: First step in teaching creatic dance Children, National Press Books, 1973. ISBN 9780874842685.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964. 261 s.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

TUFNELL, CRICKMAY: Body Space Image, Notes Towards Improvisatition and Performance, Virago Press Ltd, 1990. ISBN 978-185381131.

Hodnoticí metody a kritéria

zpracování zadaných úkolů během výuky, nahrávka z výuky dokládající práci s improvizací a aplikaci metodických procesů

Další požadavky: docházka 80% a aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně a 10 hodin prezenčně za semestr.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

emailem, telefonicky, internetovou sítí

prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování zadané literatury k daným tématům

-sledování a analýzy vybraných ukázek choreografií na doporučených internetových zdrojích

-vypracování písemné analýzy a reflexe daného tématu podle tematických okruhů

-zpracování seznamu nastudované literatury k jednotlivým okruhům

-aplikace konkrétních metodických poznatků, informací z internetových zdrojů a literatury ve své vlastní pedagogické praxi, reflexe zkušenosti a následné konzultace s pedagogem daného předmětu

-vytvoření nahrávky a záznamu z vlastní pedagogické praxe pro následnou diskusi a její obhajobu

Tematické okruhy

Student prezentuje příklady praktické aplikace k daným okruhům, předloží seznam nastudované literatury k jednotlivým okruhům. Absolvuje a doloží alespoň tři hospitace ve výuce ve vybraných vzdělávacích institucích dle konzultace s pedagogem a ústně zhodnotí práci s improvizací.

Vytvoří nahrávku z vlastní pedagogické praxe, na které doloží aplikaci získaných poznatků z výuky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů