Kineziologie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KKIN1 zápočet 2 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Výuku tvoří teoretická část zabývající se principy mechaniky a anatomie ve vztahu k lidskému pohybu a praktické uplatňování těchto znalostí v rámci pedagogické činnosti. Důraz je kladen na studium motorických dovedností, mechanických aspektů pohybu a reakce těla na fyzickou aktivitu. Hlavním tématem kineziologického výzkumu je obecně biomechanika lidského těla.

Cílem studia

Kineziologie rozvíjí získané vědomosti v oblasti funkčních aspektů anatomické stavby pohybového systému. Student chápe kineziologické vztahy na lokální i globální úrovni. Získává znalosti o jednotlivých kineziologických zákonitostech a vztazích v kontextu celého těla i v jednotlivých tělesných segmentech. Předmět vede k získání vědomostí o pohybových vzorcích, faktorech pasivní a aktivní stability a jejich porozumění.

Tematické okruhy:

•Úvod do kineziologie

•Biomechanické principy

Kineziologie páteře

•Kineziologie pánve a centra (core, power house)

•Kineziologie dolní končetiny

-anatomie

Výsledky učení

Student po absolvování předmětu je schopen analyzovat pohyb (svalové zapojení, funkčnost, strukturu, dysfunkce).

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Základy pohybové průpravy 1

Literatura

Povinná literatura:

DIMON, Theodore Jr. Anatomie těla v pohybu: Základní kurz anatomie kostí, svalů a kloubů. Praha: Pragma, 2017. ISBN 978-80-7549-158-9.

DYLEVSKY, Ivan, Olga MRAZKOVA a Rastislav DRUGA. Funkční anatomie člověka. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-7169-681-1.

DYLEVSKY, Ivan. Funkční anatomie. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. ISBN 978-80-247-3240-4.

Funkční svalový test. Edited by Vladimír Janda. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 325 s. ISBN 8071692085

JANDA, Vladimír. Funkční svalový test. Praha: Grada. 1996. ISBN 80-7169-208-5.

WOLFGANG, Dauber. Feneisův obrazový slovník anatomie. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1456-1

Doporučená literatura:

CLIPPINGER, Karen S. Dance anatomy and kinesiology. Second edition. Champaign, IL: Human Kinetics, [2016]. ISBN 1450469280.

NEUMANN, Donald A. Kinesiology of the musculoskeletal system: foundations for rehabilitation. 2nd ed. St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier, c2010. ISBN 0323039898.

McARDLE, William D. BS M.Ed PhD. Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance. Lippincott Williams& Wilkins. 2014. ISBN 1451193831.

NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. CPress, 2016. ISBN 978-80-264-1176.

E-learning: https://moodle.amu.cz

Hodnoticí metody a kritéria

zpracování zadaných úkolů během výuky, zápočtový test s minimálním dosahem 75 %.

Další požadavky: docházka min. 80%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

Student si během samostudia připraví nákresy anatomických struktur, které budou v aktuálním přednáškovém bloku probírány – na základě daných tematických okruhů.

Připravuje prezentaci příkladů praktické aplikace k daným okruhům, vytváří podklady pro kritickou diskuzi a konzultaci s pedagogem na základě nastudované literatury k daným tématům.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů