Kineziologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KKIN1 zápočet 2 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiřina TRNKOVÁ

Obsah

Výuku tvoří teoretická část zabývající se principy mechaniky a anatomie ve vztahu k lidskému pohybu a praktické uplatňování těchto znalostí v rámci pedagogické činnosti. Důraz je kladen na studium motorických dovedností, mechanických aspektů pohybu a reakce těla na fyzickou aktivitu. Hlavním tématem kineziologického výzkumu je obecně biomechanika lidského těla.

Cílem studia

Kineziologie rozvíjí získané vědomosti v oblasti funkčních aspektů anatomické stavby pohybového systému. Student chápe kineziologické vztahy na lokální i globální úrovni. Získává znalosti o jednotlivých kineziologických zákonitostech a vztazích v kontextu celého těla i v jednotlivých tělesných segmentech. Předmět vede k získání vědomostí o pohybových vzorcích, faktorech pasivní a aktivní stability a jejich porozumění.

Tematické okruhy:

•Úvod do kineziologie

•Biomechanické principy

Kineziologie páteře

•Kineziologie pánve a centra (core, power house)

•Kineziologie dolní končetiny

-anatomie

Výsledky učení

Student po absolvování předmětu je schopen analyzovat pohyb (svalové zapojení, funkčnost, strukturu, dysfunkce).

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Základy pohybové průpravy 1

Literatura

Povinná literatura:

DIMON, Theodore Jr. Anatomie těla v pohybu: Základní kurz anatomie kostí, svalů a kloubů. Praha: Pragma, 2017. ISBN 978-80-7549-158-9.

DYLEVSKY, Ivan, Olga MRAZKOVA a Rastislav DRUGA. Funkční anatomie člověka. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-7169-681-1.

DYLEVSKY, Ivan. Funkční anatomie. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. ISBN 978-80-247-3240-4.

Funkční svalový test. Edited by Vladimír Janda. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 325 s. ISBN 8071692085

JANDA, Vladimír. Funkční svalový test. Praha: Grada. 1996. ISBN 80-7169-208-5.

WOLFGANG, Dauber. Feneisův obrazový slovník anatomie. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1456-1

Doporučená literatura:

CLIPPINGER, Karen S. Dance anatomy and kinesiology. Second edition. Champaign, IL: Human Kinetics, [2016]. ISBN 1450469280.

NEUMANN, Donald A. Kinesiology of the musculoskeletal system: foundations for rehabilitation. 2nd ed. St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier, c2010. ISBN 0323039898.

McARDLE, William D. BS M.Ed PhD. Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance. Lippincott Williams& Wilkins. 2014. ISBN 1451193831.

NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. CPress, 2016. ISBN 978-80-264-1176.

E-learning: https://moodle.amu.cz

Hodnoticí metody a kritéria

zpracování zadaných úkolů během výuky, zápočtový test s minimálním dosahem 75 %.

Další požadavky: docházka min. 80%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

Student si během samostudia připraví nákresy anatomických struktur, které budou v aktuálním přednáškovém bloku probírány – na základě daných tematických okruhů.

Připravuje prezentaci příkladů praktické aplikace k daným okruhům, vytváří podklady pro kritickou diskuzi a konzultaci s pedagogem na základě nastudované literatury k daným tématům.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů