Anglický jazyk pro odborné účely 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HAOU2 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana BARTŮŇKOVÁ, Klára BICANOVÁ, Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ, Denisa ŠKODOVÁ

Obsah

Week 1: Muzak, Zero + first conditional, Future time clauses

Week 2: What is the role of a conductor?, Verbs + -ing / to ...

Week 3: At the recording studio, Word formation (nouns, adjectives, adverbs), prefixes, suffixes

Week 4: Is opera too posh?, Relative clauses, which

Week 5: Concert outfits, Second conditional

Week 6: Hit song credits, Have / get something done, -ed x -ing adjectives

Week 7: Conducting style, Wish sentences

Week 8: Writing a CV, Linking words 1 – Reason, result, contrast

Week 9: Operatic voices, Modals used for deduction – may, might, can’t, must

Week 10: Stage fright, Question tags, Reflexive pronouns

Week 11: Is there such a thing as practising too much?, Phrasal verbs – separable, inseparable

Week 12: Jazz: Linking words 2 – Either, or, instead (of), except, even...

Week 13: TBD, Reported speech

Week 14: TBD, Expressing purpose, expressions with make / do

Výsledky učení

Cíle předmětu: Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů souvisejících se základními oblastmi hudební a taneční tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

Předmět je na úrovni B1+ dle SERR.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je cca maturitní úroveň AJ (tj. cca B1 dle SERR).

Literatura

Studijní materiály, literatura a studijní pomůcky: Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU:https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1090

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu:

  1. docházka (min. 60% docházka = podmínka pro úspěšné absolvování předmětu, neplatí pro studenty s par. 99)
  2. písemný úkol 20% (termín odevzdání určuje vyučující, platí i pro studenty s par. 99):

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1090#section-11

  1. vocabulary journal 20% (termín a způsob odevzdání určí vyučující, platí i pro studenty s par. 99) : min. 30 výrazů (všeobecná AJ), instrukce a příklad viz:https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1090#section-1
  2. aktivita v hodinách (s důrazem na mluvený projev) 20% (neplatí pro studenty s par. 99)
  3. lexikálně-gramatický test 40% (platí i pro studenty s par. 99)

Hodnotící škála:

• A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

• B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

• C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

• D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

• E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

• F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=896

Poznámka

Studenti s paralelkou č. 99:

Kontaktní osoba a zkoušející: Mgr. Klára Bicanová, Ph.D.

• Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. student má právo na 1 řádný zkouškový termín a 2 opravné termíny – viz SZŘ AMU).

• Předmět je určen studentům bakalářského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů HAMU.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠKODOVÁ D.
09:00–10:30
(paralelka 1)
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠKODOVÁ D.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Út
St
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠKODOVÁ D.
10:45–12:15
(paralelka 3)
Čt
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
09:00–10:30
(paralelka 4)

místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
MORAVCOVÁ J.
10:45–12:15
(paralelka 5)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Denisa ŠKODOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Po 10:45–12:15 Denisa ŠKODOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
St 10:45–12:15 Denisa ŠKODOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 3
Čt 09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 4
10:45–12:15 Jana MORAVCOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 5
Klára BICANOVÁ
paralelka 99

Předmět je součástí následujících studijních plánů