Anglický jazyk pro odborné účely 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HAOU2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Halka VOLKMANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana BARTŮŇKOVÁ, Vladimíra KRAJCSOVICSOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ, Halka VOLKMANOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle předmětu: Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů souvisejících se základními oblastmi hudební a taneční tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím hudební a taneční tvorby a v nich se vyskytující odborné terminologii,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 za použití gramatických jevů probíraných v předmětu

Předmět je na úrovni B1+ dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; diskuze, poslech; nácvik slovní zásoby a gramatiky.

Způsob studia / studijní zátěž

Účast na seminářích26h

Příprava na semináře26h

Písemný úkol 3h

Příprava na písemný test (součást záv. zkoušky) 13h

Příprava prezentace 10h

Celkem: 78h (Předmět má hodnotu 3 ECTS; 1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže)

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je cca maturitní úroveň AJ (tj. B1+ dle SERR).

Obsah kurzu

Week 1

Muzak

Zero + first conditional, Future time clauses

Week 2

What is the role of a conductor?

Verbs + -ing / to ...

Week 3

At the recording studio

Word formation (nouns, adjectives, adverbs), prefixes, suffixes

Week 4

Is opera too posh?

Relative clauses, which

Week 5

Concert outfits

Second conditional

Week 6

Hit song credits

Have / get something done, -ed x -ing adjectives

Week 7

Conducting style

Wish sentences

Week 8

Writing a CV

Linking words 1 – Reason, result, contrast

Week 9

Operatic voices

Modals used for deduction – may, might, can’t, must

Week 10

Stage fright

Question tags, Reflexive pronouns

Week 11

Is there such a thing as practising too much?

Phrasal verbs – separable, inseparable

Week 12

Jazz

Linking words 2 – Either, or, instead (of), except, even...

Week 13

Presentation Skills 1

Reported speech

Week 14

Presentation Skills 2

Expressing purpose, expressions with make / do

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály, literatura a studijní pomůcky: Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=703

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu (LS 2021):

  1. docházka (min. 60% = max. 6 povolených absencí) + průběžná aktivita v hodinách
  2. písemný úkol (termín odevzdání určuje vyučující, viz kurz v Moodlu) 20% (platí i pro studenty, kteří mají prominutou docházku (paralelka 99))
  3. vocabulary journal (termín odevzdání určuje vyučující) 30% (platí i pro studenty, kteří mají prominutou docházku (paralelka 99))
  4. příspěvek do diskuzního fóra v Moodlu 10% (platí i pro studenty, kteří mají prominutou docházku (paralelka 99))
  5. závěrečná zkouška formou prezentace (online v MS Teams; další informace viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=703#section-2) 40%

POZOR: V LS 2020-21 proběhne výuka předmětu online (Moodle + MS Teams).

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=703

Poznámka

Studenti s paralelkou č. 99:

Kontaktní osoba a zkoušející: Mgr. Halka Volkmanová

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. student má právo na 1 řádný zkouškový termín a 2 opravné termíny – viz SZŘ AMU).

•Předmět je určen studentům bakalářského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů HAMU.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
KRAJCSOVICSOVÁ V.
10:45–12:15
(paralelka 6)
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
VOLKMANOVÁ H.
13:00–14:30
(paralelka 5)
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
VOLKMANOVÁ H.
10:45–12:15
(paralelka 3)
Út
St
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Čt
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
09:00–10:30
(paralelka 2)

místnost S105
Počítačová učebna S105 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
PÁROVÁ Š.
09:00–10:30
(paralelka 7)
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BARTŮŇKOVÁ H.
10:45–12:15
(paralelka 4)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Čt 09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
Po 10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 3
10:45–12:15 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 4
Po 13:00–14:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 5
Po 10:45–12:15 Vladimíra KRAJCSOVICSOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 6
09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 7
Halka VOLKMANOVÁ
paralelka 99

Předmět je součástí následujících studijních plánů