Tisk studijního plánu

Studijní plán Pedagogika tance (Bc.) Lidový tanec od 2022/23

Studijní program: Pedagogika tance
Katedra tance
Specializace: Lidový tanec
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
107DMLT* Didaktika a metodika LT
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-4-4ST
ZK-4-4ST
Z-4-4ST
ZK-4-4ST
22
107PSLT* Pedagogický seminář LT
Z-2-1ST
Z-2-1ST
Z-2-1ST
Z-2-1ST
8
107PPRO* Pedagogický proseminář
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
Minimální počet kreditů 34
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
107PLT* Tanec s partnerem LT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
2
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107DTHU* Dějiny a teorie hudby
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
107DU* Dějiny umění pro taneční obory
Z-2-2PT
Z-2-2PT
4
107HLV* Hlasová výchova
Z-2-2CT
Z-2-2CT
4
107HXX* Hudba pro tanec 20. a 21. století
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
107SKTA Soustředění katedry tance
Z-1-10PS
1
107TI* Taneční improvizace
Z-1-2CT
Z-1-2CT
2
107TME* Taneční medicína
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
107TRKT* Trénink klasického tance
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
12
107TLTA* Trénink lidového tance
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
12
107TMST* Trénink moderního a současného tance
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
12
107VDM* Výběrová didaktika a metodika
Z-2-4ST
ZK-2-4ST
Z-3-4ST
ZK-3-4ST
Z-3-3ST
ZK-3-3ST
16
107ZCHP* Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
4
107ZPPR* Základy pohybové průpravy
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
107BS* Bakalářský seminář - příprava bakalářské práce
Z-3-5SS
Z-3-5SS
6
107DBXX* Dějiny baletu 20. století
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107DBC* Dějiny tance a baletu v Čechách
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107MOTS* Moderní taneční směry
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107PPS* Pedagogická psychologie
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
107PDTB* Přehled dějin tance a baletu
Z-3-2PT+2ST
ZK-3-2PT+2ST
6
107TVD* Taneční výchova dětí
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
107UP* Úvod do taneční pedagogiky
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
Minimální počet kreditů 133
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
107PTBCV Pedagogika tance (Bc.) - volitelné
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 167
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 13
Celkový počet kreditů 180
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Bakalářský seminář - příprava bakalářské práce 1 (107BS1) ZT Bakalářskou prací
Bakalářský seminář - příprava bakalářské práce 2 (107BS2) ZT Bakalářskou prací
Didaktika a metodika LT 1 (107DMLT1) PZ Didaktika a metodika lidového tance (S107DMLT)
Didaktika a metodika LT 2 (107DMLT2) PZ
Didaktika a metodika LT 3 (107DMLT3) PZ
Didaktika a metodika LT 4 (107DMLT4) PZ
Didaktika a metodika LT 5 (107DMLT5) PZ
Didaktika a metodika LT 6 (107DMLT6) PZ
Pedagogický proseminář 1 (107PPRO1) PZ
Pedagogický proseminář 2 (107PPRO2) PZ
Pedagogický seminář LT 1 (107PSLT1) PZ
Pedagogický seminář LT 2 (107PSLT2) PZ
Pedagogický seminář LT 3 (107PSLT3) PZ
Pedagogický seminář LT 4 (107PSLT4) PZ
Taneční výchova dětí 1 (107TVD1) PZ
Taneční výchova dětí 2 (107TVD2) PZ
Dějiny baletu 20. století 1 (107DBXX1) ZT Dějiny tance a baletu (S107DTAB)
Dějiny baletu 20. století 2 (107DBXX2) ZT
Dějiny tance a baletu v Čechách 1 (107DBC1) ZT
Dějiny tance a baletu v Čechách 2 (107DBC2) ZT
Moderní taneční směry 1 (107MOTS1) ZT
Moderní taneční směry 2 (107MOTS2) ZT
Přehled dějin tance a baletu 1 (107PDTB1) ZT
Přehled dějin tance a baletu 2 (107PDTB2) ZT
Pedagogická psychologie 1 (107PPS1) ZT Pedagogická psychologie (S107PEP)
Pedagogická psychologie 2 (107PPS2) ZT
Úvod do taneční pedagogiky 1 (107UP1) PZ
Úvod do taneční pedagogiky 2 (107UP2) PZ