Trénink moderního a současného tance 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TMST1 Z 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena ARENBERGEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Praktická znalost základních i pokročilých prvků techniky moderního a současného tance a fyzická připravenost ke schopnosti kvalitní pedagogické práce. Student získá fyzickou zkušenost vázanou na určitá pohybová témata, principy a pohybové kvality.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Obsah výuky předmětu je koncipován jako praktická hodina, která slouží ke zkoumání a fyzickému osvojení pohybových principů využívaných v moderním a současném tanci a aplikování získaných pohybových zkušeností do pohybových forem. Řeší propojení obsahu pohybu z pohledu jeho funkčnosti s formou pohybu.

Konkrétními tématy pro zkoumání jsou funkční postavení těla; obecné principy fungování těla v časoprostoru a téma přechodu od vědomého vnímání k pohybové akci, pohybové principy a kvality využívané v moderním a současném tanci. Jako forma pro pohybové zkoumání se využívá tematické improvizace, pohybové hry, taneční vazby či různé dotykové techniky.

Cílem předmětu je získat povědomí o jednotících principech moderních a současných tanečních technik a získat fyzickou zkušenost vázanou na určitá pohybová témata, principy a pohybové kvality. Rovněž osvojit si dovednosti, jak využívat možnosti pohybového zkoumání na konkrétní pohybové téma k získání fyzické zkušenosti, kterou je následně možné přenášet a aplikovat do pohybových forem napříč technikami moderního a současného tance. Předmět tím nabízí přípravu a následně i podporu pro výuku tradičních moderních tanečních technik a technik současného tance.

Tematické okruhy:

Východiskem pro výuku předmětu Trénink MST 1 je funkční postavení těla a obecné principy fungování a vědomého vnímání těla v časoprostoru.

Obsah předmětu tvoří:

Funkční postavení a vědomé vnímání těla v klidu a pohybu

Praktické zkoumání pohybových principů a pohybových kvalit a jejich uplatňování v pohybu

Seznámení s taneční improvizací a pohybovou hrou jako možnými formami pohybového zkoumání a výuky

Vědomé vnímání prostoru, partnera a skupiny

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená videa

Doporučená literatura a články

BALES, Melanie a NETTL-FIOL, Rebecca, ed.: The Body Eclectic, Evolving Practices in Dance Training, University of Illinois, 2008. ISBN 978-0252074899.

CALAIS-GERMAIN, Blandine. Anatomy of Movement. Seattle: Eastland Press, 1991, ISBN 0-939616-17-3.

ČERVENKOVÁ, Renáta a Pavel KOLÁŘ. Labyrint pohybu. 1. Praha: Vyšehrad, 2018. ISBN 978-80-7429-975-9.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance

ŠIMKOVÁ, Veronika. Práce s představou v taneční pedagogice. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní docházky, ústní a praktické prověrky porozumění obsahu předmětu, úrovně fyzického zvládnutí obsahu předmětu.

Další požadavky: docházka 75 %,

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
ARENBERGEROVÁ H.
09:00–10:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Helena ARENBERGEROVÁ černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů