Tisk studijního plánu

Studijní plán Pedagogika tance (Bc.) Moderní a současný tanec od 2022/23

Studijní program: Pedagogika tance
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů 0
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
107PTBCV Pedagogika tance (Bc.) - volitelné
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 6
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 174
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Bakalářský seminář - příprava bakalářské práce 1 (107BS1) ZT
Bakalářský seminář - příprava bakalářské práce 2 (107BS2) ZT
Didaktika a metodika MST 1 (107DMMT1) PZ Didaktika a metodika moderního a současného tance (S107DMMST)
Didaktika a metodika MST 2 (107DMMT2) PZ
Didaktika a metodika MST 3 (107DMMT3) PZ
Didaktika a metodika MST 4 (107DMMT4) PZ
Didaktika a metodika MST 5 (107DMMT5) PZ
Didaktika a metodika MST 6 (107DMMT6) PZ
Pedagogický proseminář 1 (107PPRO1) PZ
Pedagogický proseminář 2 (107PPRO2) PZ
Pedagogický seminář MST 1 (107PSMT1) PZ
Pedagogický seminář MST 2 (107PSMT2) PZ
Pedagogický seminář MST 3 (107PSMT3) PZ
Pedagogický seminář MST 4 (107PSMT4) PZ
Taneční výchova dětí 1 (107TVD1) PZ
Taneční výchova dětí 2 (107TVD2) PZ
Dějiny baletu 20. století 1 (107DBXX1) ZT Dějiny tance a baletu (S107DTAB)
Dějiny baletu 20. století 2 (107DBXX2) ZT
Dějiny tance a baletu v Čechách 1 (107DBC1) ZT
Dějiny tance a baletu v Čechách 2 (107DBC2) ZT
Moderní taneční směry 1 (107MOTS1) ZT
Moderní taneční směry 2 (107MOTS2) ZT
Přehled dějin tance a baletu 1 (107PDTB1) ZT
Přehled dějin tance a baletu 2 (107PDTB2) ZT
Pedagogická psychologie 1 (107PPS1) ZT Pedagogická psychologie (S107PEP)
Pedagogická psychologie 2 (107PPS2) ZT
Úvod do taneční pedagogiky 1 (107UP1) PZ
Úvod do taneční pedagogiky 2 (107UP2) PZ