Didaktika a metodika MST 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMMT1 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena ARENBERGEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prakticky i teoreticky chápe principy moderních tanečních technik a dokáže je využívat v pedagogické praxi na základní úrovni. Dokáže rozeznat zásadní chybné postupy a navrhnout optimální řešení s ohledem na cílovou skupinu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

korekvizity - pedagogický proseminář 1

Obsah kurzu

Obsah výuky předmětu Didaktika a metodika MST 1 je koncipován jako vhled do moderního a současného tance a tvoří teoretický základ pro praktickou hodinu Trénink MST.

Na základě vybraných videoukázek se nastíní historický vývoj moderního a současného tance, definují se jeho současné trendy, vymezí se pojmy moderní a současné taneční techniky a pohybové systémy, nastolí se využívané pohybové principy a formy. Součástí studia je i sledování české a zahraniční taneční scény.

Předmět úzce souvisí s obsahem výuky předmětů Pedagogický proseminář a Trénink MST.

Cílem předmětu je získat povědomí o rozmanitých podobách moderního a současného tance a zároveň získat povědomí o jednotících principech moderních a současných tanečních technik. Předmět tím nabízí přípravu a následně i podporu pro výuku tradičních moderních tanečních technik a technik současného tance.

Tematické okruhy:

Vymezení pojmů moderní a současný tanec

Seznámení s významnými představiteli MT a ST skrze audiovizuální ukázky a následná diskuse

Seznámení se základními internetovými zdroji k tématu, českou taneční scénou a tanečními institucemi

Vymezení pojmů taneční technika, moderní taneční techniky, současné techniky a pohybové systémy

Seznámení s pohybovými principy moderního a současného tance

Seznámení s taneční improvizací a pohybovou hrou jako možnými formami pohybového zkoumání a výuky

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená videa

Doporučená literatura

BALES, Melanie a NETTL-FIOL, Rebecca, ed.: The Body Eclectic, Evolving Practices in Dance Training, University of Illinois, 2008. ISBN 978-0252074899.

BREMSER Martha and SANDERS, Lorna, ed.: Fifty Contemporary Choreographers, 2nd Edition, Routledge, 2011. ISBN 9780415380829.

ČERVENKOVÁ, Renáta a Pavel KOLÁŘ. Labyrint pohybu. 1. Praha: Vyšehrad, 2018. ISBN 978-80-7429-975-9.

OPAVSKÁ, Andrea. Vymezení pojmu „současný tanec“ a jeho chápání v kontextu 20. a poč. 21. století. Český současný tanec v devadesátých letech 20. století. Disertační práce. Praha. AMU: Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015, s. 21-37.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní docházky, zhlédnutí průběžně doporučovaných videí k probíranému tématu a následné diskuse, písemná úvaha na zadané téma a reflexe na představení či jinou kulturní událost v rozsahu 1-2 NS,

ústní i praktické prověrky porozumění obsahu předmětu.

Další požadavky: docházka 80%, aktivita ve výuce, tvorba vlastního portfolia.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
ARENBERGEROVÁ H.
10:45–12:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:45–12:15 Helena ARENBERGEROVÁ černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů