Soustředění katedry tance

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SKTA zápočet 1 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Andrea OPAVSKÁ

Obsah

Intenzívní bloková výuka je plánovaná jako výjezdní (Poněšice, Beroun), jejímž účelem je budování týmové práce (team building), vzájemné flexibility, improvizace ve spontánním plnění úkolů a realizace okamžitých tvůrčích nápadů, diskuzí a komunikační kreativity a strategie. Zaměřuje se tedy na společnou a soustředěnou týmovou práci studentů a pedagogů a jejich formální i neformální komunikaci. Netradiční prostředí přirozeně stimuluje tvůrčí umělecké procesy (site specific), podporuje inovativní vnímání výuky a iniciuje komunitní atmosféru a dialog.

Cílem soustředění je systematicky doplňovat a rozšiřovat pojetí tanečního oboru o systémy, které se na katedře tance v rámci týdenního rozvrhu a náplně předmětů nevyučují, ale jsou součástí odborných vědomostí taneční pedagogiky a didaktiky, choreografie i teorie. Obsahem jsou kurzy a semináře psychologických a komunikačních dovedností, filozofických a konceptuálních rozprav o potřebě uměleckého vzdělání, ale také fyzioterapie včetně kurzu zdravotní pomoci. Je zde prostor pro vedení debat a diskuzí, představení evaluačních systémů, i pro tvorbu inovativních konceptů výuky na základě reflexe studentů.

Prostředkem pro výklad, cvičení a osvojení si akademického vystupování je promyšlený výběr hostujících tuzemských i zahraničních pedagogů a jejich působení ve stávajících vyučovacích systémech.

Tematické okruhy:

Techniky systémů klasického tance, současného tance, partneřiny v jednotlivě zaměřených strukturách a v novodobých fúzích, komplementárních cvičení,

Kurz zdravotní pomoci, kineziologie a fyzioterapie

Kurz psychologie, transakční analýzy a emoční inteligence

Semináře tvůrčích konceptů v dramaturgii, interpretaci a repertoáru

Cvičení komunikace, dialogu, diskuze, týmové práce

Kurz prezentačních dovedností, průvodce tvorbu portfolia

Výsledky učení

Studenti získají rozhled, seznámí se s novými principy a metodami tanečních technik i teoretických disciplín. Dokáží předcházet zranění i reagovat v případě nutného ošetření. Osvojí si lépe komunikační a prezentační dovednosti, týmovou spolupráci i organizaci.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura

KHAN-PANNI, Phillip. Mluvte k věci!. Brno: ERA, 2002. Kariéra. ISBN 80-86517-23-3.

KLÍMA, Miloslav, DVOŘÁK, Jan, ed. O dramaturgii. Praha: Pražská scéna ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU v Praze, Nakladatelstvím AMU, 2016. Teatrologie. ISBN 978-80-86102-98-6.

PATTERSON, Kerry. Jak mluvit, když o něco jde: klíčové rozhovory v práci i v životě. Brno: BizBooks, 2013. ISBN 978-80-265-0072-8.

Psychosomatický základ veřejného vystupování. Sborník z konference 14. a 15. 10. 1999. Praha: nakladatelství AMU, 2000. ISBN 80-85883-50-3

ROSENBERG, Marshall B. Nenásilná komunikace: řeč života. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-447-2.

VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-387-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 90 %

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů