Tisk studijního plánu

Studijní plán Taneční věda (Bc) - od 2022/23

Studijní program: Taneční věda
Katedra tance
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107DTHU* Dějiny a teorie hudby
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
107DU* Dějiny umění pro taneční obory
Z-2-2PT
Z-2-2PT
4
107HT* Historické tance
Z-2-2CT
Z-2-2CT
4
107HXX* Hudba pro tanec 20. a 21. století
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
108ROP* Rozbor partitur - pro taneční obory
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
107SKTA Soustředění katedry tance
Z-1-10PS
1
107VIS* Videoseminář
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
12
107ZCHP* Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
4
107ZTAE* Základy taneční estetiky
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
107ZTPR* Základy taneční produkce
Z-2-2ST
Z-2-2ST+2CT
4
107AT* Analýza tance
Z-4-2ST
ZK-4-2ST
Z-4-1PT+1ST
ZK-4-1PT+1ST
16
107BS* Bakalářský seminář - příprava bakalářské práce
Z-3-5SS
Z-3-5SS
6
107DBXX* Dějiny baletu 20. století
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107DBC* Dějiny tance a baletu v Čechách
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107KNT* Kinetografie
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
107LTK* Lidová taneční kultura
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107MOTS* Moderní taneční směry
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107PRTV* Proseminář taneční vědy
Z-6-2ST
ZK-6-2ST
12
107PDTB* Přehled dějin tance a baletu
Z-3-2PT+2ST
ZK-3-2PT+2ST
6
107SHT* Seminář historické taneční vědy
Z-6-1ST
Z-6-1ST
12
107SMTV* Seminář metodologie tanečního výzkumu
Z-6-2ST
ZK-6-2ST
12
107UST* Úvod do studia taneční vědy
Z-2-1ST
ZK-2-1ST
4
107UTT* Úvod do taneční teorie
Z-2-1PT
ZK-2-1PT
4
Minimální počet kreditů 151
Povinně volitelné předměty
107PVTVBC Taneční věda (Bc) - Povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů
8
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
107TVPM Taneční věda - pedagogické minimum
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
107TVVVBC Volitelné předměty pro program Taneční věda (Bc) - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 159
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 21
Celkový počet kreditů 180
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

④ Taneční věda - pedagogické minimum [107TVPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Bakalářský seminář - příprava bakalářské práce 1 (107BS1) ZT Bakalářskou prací
Bakalářský seminář - příprava bakalářské práce 2 (107BS2) ZT Bakalářskou prací
Analýza tance 1 (107AT1) ZT Systematická taneční věda (S107SYTV)
Analýza tance 2 (107AT2) ZT
Analýza tance 3 (107AT3) ZT
Analýza tance 4 (107AT4) ZT
Kinetografie 1 (107KNT1) ZT
Kinetografie 2 (107KNT2) ZT
Lidová taneční kultura 1 (107LTK1) ZT
Lidová taneční kultura 2 (107LTK2) ZT
Proseminář taneční vědy 1 (107PRTV1) PZ
Proseminář taneční vědy 2 (107PRTV2) PZ
Seminář historické taneční vědy 1 (107SHT1) ZT
Seminář historické taneční vědy 2 (107SHT2) ZT
Seminář metodologie tanečního výzkumu 1 (107SMTV1) ZT
Seminář metodologie tanečního výzkumu 2 (107SMTV2) ZT
Úvod do studia taneční vědy 1 (107UST1) ZT
Úvod do studia taneční vědy 2 (107UST2) ZT
Úvod do taneční teorie 1 (107UTT1) ZT
Úvod do taneční teorie 2 (107UTT2) ZT
Dějiny baletu 20. století 1 (107DBXX1) ZT Dějiny tance a baletu (S107DTBTV)
Dějiny baletu 20. století 2 (107DBXX2) ZT
Dějiny tance a baletu v Čechách 1 (107DBC1) ZT
Dějiny tance a baletu v Čechách 2 (107DBC2) ZT
Moderní taneční směry 1 (107MOTS1) ZT
Moderní taneční směry 2 (107MOTS2) ZT
Přehled dějin tance a baletu 1 (107PDTB1) ZT
Přehled dějin tance a baletu 2 (107PDTB2) ZT