Historické tance 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107HT2 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Objasnit posluchačům základní choreografické postupy a formy v období vrcholného baroka, rokoka a klasicismu. Vztah těchto tanečních forem k hudbě a vývoji divadelní choreografie. Inspirační potenciál pro současnou choreografickou tvorbu.

Tematické okruhy:

  1. Nový tanec nového francouzského stylu – la bourrée jako příklad barokního myšlení v choreografii.
  2. Danses fondamentales – courante a menuet. Základní krokový materiál a vztah k hudbě. Princip zrcadlové symetrie v choreografii – složitější danses à deux. Přehled dalších barokních tanečních forem.
  3. Skupinové formy 18. století: Contredanses a cotillon – společenské tance a jejich divadelní využití.
  4. Slavné tance 2. poloviny 18. stol. – Menuet a Gavotte de la Cour. Vztah těchto choreografií k divadelní choreografii té doby.

Výsledky učení

Získání odborného přehledu a rozlišovacích schopností v oblasti rozvoje evropské taneční kultury, orientace v základním společenském, ale i divadelním repertoáru období vrcholného baroka, rokoka a klasicismu, seznámení se se základními choreografickými metodami té doby ve vztahu k hudbě.

Předpoklady a další požadavky

Odpovídající fyzická kondice, schopnost pohybové koordinace, hudební cítění, základy tanečních technik (klasické, lidové).

Literatura

Povinná literatura:

GREMLICOVÁ, Dorota (ed.): Stopy tance. AMU Praha 2008, ISBN 978-80-7331118-6.

KAZÁROVÁ, Helena: Barokní taneční formy. 2. vydání s DVD, AMU Praha 2019. ISBN 978-80-7331-451-4.

KAZÁROVÁ, Helena: Baroko plné tance. In: Taneční listy 5/1999, s.14.

KAZÁROVÁ, Helena: Feuilletova taneční notace jako prostředek pro rekonstrukci, analýzu a zápis tanců ve stylu 18. století. In: Tanec, analýza, pojmy. Sborník II. Etnochoreologické konference, ČSAV Praha 2004.

Doporučená literatura:

GUILCHER, Jean-Michel: La contredanse: un tournant dans l'histoire française de la danse. Paris: Centre national de la danse, c2003. ISBN 2870279868.

HORST, Louis. Pre-Classic Dance Forms. Princeton, New Jersey, 1987. ISBN 916622-51-7.

TAUBERT, Karl Heinz: Höfische Tänze. Ihre Geschichte und Choreographie. Mainz 1968.

WOOD, Melusine. Historical Dances 12th to 19th Century. C.W. Beaumont, London 1952.

WOOD, Melusine. More Historical Dances. Binsted, Noverre Press 2010. ISBN 978-1-906860-24-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Z – docházka (min. 70 %), aktivita ve výuce, praktická znalost vyučovaného repertoáru, schopnost definovat základní stylotvorné prvky daného období.

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na semináři a dobré kvalitě předvedení nabitých znalostí dobového repertoáru a pochopení jeho technických a stylových charakteristik.

Poznámka

NEJSOU

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů