Kinetografie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KNT2 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Obsah

Kinetografie 2 navazuje na předmět Kinetografie 1 a dále rozvíjí získané poznatky. Jedná se o seznámení s dalšími problémovými okruhy zápisu tance v Labanově kinetografii, zejména se zápisem detailních vlastností pohybu a s kinetografickou partiturou. Při čtení/intepretaci zápisu se pracuje s konkrétními tanci a choreografiemi, včetně jejich hudební složky.

Rozvíjí získané znalosti a dovednosti, poskytnout praxi v čtení zápisu a jeho samostatném vypracování, seznámení se současnými způsoby uplatnění kinetografie v uměleckém i vědeckém kontextu.

Tematické okruhy

  1. Zápis pohybu dílčích částí těla, specifických jevů a situací:

a. zápis pohybu jednotlivých částí těla: rozšiřuje dosud zvládnuté oblasti zápisu o zápis pohybu dílčích částí těla (tělo a jeho části, hlava a obličej, části rukou a nohou až po prsty);

b. speciální problémy zápisu tance: dynamické jevy (zesilování, zeslabování, akcenty, dupnutí, tlesky apod.), typy pomlk, rušítka;

c. pohyby těžiště po vertikální ose: klek, sed, leh, pohyb na zemi, akrobatické prvky, speciální situace (pohyb při visu);

d. pohyb v páru a skupině: způsoby držení, vzájemné postavení tanečníků, pohyb v kánonu;

e. kinetografická partitura, její organizace, specifické problémy (zjednodušení zápisu - např. opakování identické, symetrické, vícenásobné apod.).

  1. Aktivní použití kinetografie při zápisu vlastních tanečních etud, revize a kritika zápisu, zápis viděného pohybu a jeho specifická problematika.
  2. Rekonstrukce tanců a choreografických děl z kinetografického zápisu: postup od rekonstrukce jednoduchých lidových a společenských tanců z kinetografické partitury ke složitějším skupinovým formám a konkrétním choreografiím; problematika pochopení a pohybové realizace jedinečného stylu tance (choreografie) na základě zápisu, konfrontace Labanovy notace s jinými záznamovými metodami z hlediska zprostředkování stylu tance.
  3. Kinetografie v soudobé umělecké a vědecké praxi.

Výsledky učení

Student ovládá základní problematiku kinetografie tak, že je schopen samostatně pracovat s kinetografickou partiturou různého typu, využívat ji pro intepretaci i vědeckou (analytickou) reflexi tance; je sám schopen používat kinetografii pro zápis tance na základní úrovni, orientuje se v problematice kinetografie a zdrojích, poskytujících řešení jemu neznámých otázek zápisu; obecně kurz kinetografie poskytuje nástroje pro studium a popis pohybové stavby tance, rozvíjí porozumění specifickým vlastnostem tance.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

GREMLICOVÁ, Dorota. Zápis tance. In: Tanec. Záznam, analýza, pojmy. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004. ISBN 9788085010633.

Doporučená literatura:

BRAINARD, Ingrid; COOK, Ray. Three court dances of the early Renaissance. New York: Dance Notation Bureau Press, 1977.

COHEN, Selam Jeanne ed. International Encyclopedia of Dance. Oxford, New York: Oxford University Press, 1998. ISBN 9780195173697. (hesla Laban Rudolf, Labanotation, Laban Principles of Movement Analysis).

FOLEY, Catherine E. Irish Traditional Step Dancing in North Kerry. A Contextual and Structural Analysis. Listowel: North Kerry Literary Trust, 2012.

HUTCHINSON GUEST, Ann; JESCHKE, Claudia. Nijinsky´s Faune restored. Amsterdam: Gordon and Breach Publishers, 1997. ISBN 978-1906830168.

HUTCHINSON GUEST, Ann. Labanotation. The System of Analyzing and Recording Movement. New York; London: Routledge, 2005. ISBN 978-0415965620.

KNUST, Albrecht. Dictionary of Kinetography Laban I, II. Poznań: Instytut choreologii w Poznaniu; Rhytmos 1997. ISBN 83-908462-0-9.

KUNEJ, Rebeka. Štajeriš. Podoba in kontekst slovenskega ljudskega plesa. Ljubljana: Založba ZRC, Jskd, 2012. ISBN 9789612544072.

LANGE, Roderyk. Laban´s System of Movement Notation. In: Dance Studies, Vol. 9, 1985.

LANGE, Roderyk. Podręcznik kinetografii. Poznań: Ars Nova, 1995. ISBN 9788385409298.

MARTIN, György. Mátyás István ‚Mudruc‘. Egy katolaszegi táncos egyéniségvizsgálata. Budapest: Planetás, 2004. ISBN 9789632860640.

NAHACHEWSKY, Andriy. Ukrainian Dance. A Cross-Cultural Approach. Jefferson, North Carolina, and London: McFarland&Company, Inc., Publishers, 2012. ISBN 978-0786461684.

SHAWN, Ted. 16 Dances in 16 Rhythms. New York: Princeton Book Co Pub, 1985.

TOPAZ, Muriel. Intermediate Reading Studies in Labanotation. New York, 1988.

Elektronické zdroje:

GREMLICOVÁ, Dorota; NĚMEČKOVÁ, Elvíra: Kinetografie. E-learningové materiály. HAMU 2012.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě ověření znalosti teoretických principů kinetografie – zápis a čtení/pohybová intepretace zápisu a vypracování zadaných úkolů v průběhu semestru.

Požadovaná docházka: 80 %

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=316

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
GREMLICOVÁ D.
10:45–12:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:45–12:15 Dorota GREMLICOVÁ bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů