Zjednodušený studijní plán Taneční věda (Bc) - od 2022/23

Katedra tance

Studijní program: Taneční věda

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
107DU1 Dějiny umění pro taneční obory 1 Z 2
107PRTV1 Proseminář taneční vědy 1 Z 6
107PDTB1 Přehled dějin tance a baletu 1 Z 3
107UST1 Úvod do studia taneční vědy 1 Z 2
107UTT1 Úvod do taneční teorie 1 Z 2
107VIS1 Videoseminář 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 20
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Taneční věda (Bc) - Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro program Taneční věda (Bc) - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
107DU2 Dějiny umění pro taneční obory 2 Z 2
107PRTV2 Proseminář taneční vědy 2 ZK 6
107PDTB2 Přehled dějin tance a baletu 2 ZK 3
107SKTA Soustředění katedry tance Z 1
107UST2 Úvod do studia taneční vědy 2 ZK 2
107UTT2 Úvod do taneční teorie 2 ZK 2
107VIS2 Videoseminář 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 21
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Taneční věda (Bc) - Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro program Taneční věda (Bc) - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 19
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107AT1 Analýza tance 1 Z 4
107DTHU1 Dějiny a teorie hudby 1 Z 2
107DBXX1 Dějiny baletu 20. století 1 Z 3
107DBC1 Dějiny tance a baletu v Čechách 1 Z 3
107HT1 Historické tance 1 Z 2
107KNT1 Kinetografie 1 Z 2
107SHT1 Seminář historické taneční vědy 1 Z 6
107VIS3 Videoseminář 3 Z 2
107ZTPR1 Základy taneční produkce 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Taneční věda (Bc) - Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro program Taneční věda (Bc) - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107AT2 Analýza tance 2 ZK 4
107DTHU2 Dějiny a teorie hudby 2 ZK 2
107DBXX2 Dějiny baletu 20. století 2 ZK 3
107DBC2 Dějiny tance a baletu v Čechách 2 ZK 3
107HT2 Historické tance 2 Z 2
107KNT2 Kinetografie 2 Z 2
107SHT2 Seminář historické taneční vědy 2 Z 6
107VIS4 Videoseminář 4 ZK 2
107ZTPR2 Základy taneční produkce 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Taneční věda (Bc) - Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro program Taneční věda (Bc) - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107AT3 Analýza tance 3 Z 4
107BS1 Bakalářský seminář - příprava bakalářské práce 1 Z 3
107HXX1 Hudba pro tanec 20. a 21. století 1 Z 2
107LTK1 Lidová taneční kultura 1 Z 3
107MOTS1 Moderní taneční směry 1 Z 3
108ROP1 Rozbor partitur - pro taneční obory 1 Z 2
107SMTV1 Seminář metodologie tanečního výzkumu 1 Z 6
107VIS5 Videoseminář 5 Z 2
107ZCHP1 Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu 1 Z 2
107ZTAE1 Základy taneční estetiky 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Taneční věda (Bc) - Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro program Taneční věda (Bc) - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107AT4 Analýza tance 4 ZK 4
107BS2 Bakalářský seminář - příprava bakalářské práce 2 Z 3
107HXX2 Hudba pro tanec 20. a 21. století 2 ZK 2
107LTK2 Lidová taneční kultura 2 ZK 3
107MOTS2 Moderní taneční směry 2 ZK 3
108ROP2 Rozbor partitur - pro taneční obory 2 ZK 2
107SMTV2 Seminář metodologie tanečního výzkumu 2 ZK 6
107VIS6 Videoseminář 6 ZK 2
107ZCHP2 Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu 2 ZK 2
107ZTAE2 Základy taneční estetiky 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Taneční věda (Bc) - Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro program Taneční věda (Bc) - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60