Kinetografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KNT1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Účelem předmětu je seznámit studenty s principy Labanovy taneční notace, a to jak z teoretického hlediska, tak prakticky při čtení kinetografických partitur a zapisování tance.

Forma studia

výklad, pohybové ztvárnění zápisu tance a zápis živého pohybu, četba kinetografických záznamů

Předpoklady a další požadavky

Předmět vyžaduje znalost taneční teorie, terminologie a praktickou taneční zkušenost.

Obsah kurzu

Historický vývoj grafických metod zápisu tance (pohybu): přehled existujících notačních systémů, od nejstarších zápisů pomocí písmenkových zkratek (rukopis Markéty Rakouské, kolem 1450) po rozvinuté systémy užívající speciálních grafických značek; notační systémy v historickém vývoji, úsilí o ustavení funkčního systému zápisu tance na přelomu 19. a 20. století; diskuse o smyslu taneční notace, speciálně ve vztahu k filmovému záznamu.

Typy tanečních notací: notace užívající písmenkových zkratek; notace derivované z notového záznamu, užívající upravené notové značky; metody založené na figurativním principu; metody užívající systému speciálních grafických znaků (Beauchamps-Feuilletova notace, Labanova kinetografie).

Vznik a vývoj Labanovy kinetografie, její recepce ve světě a v Čechách: historické podmínky vzniku Labanovy notační metody, souvislost mezi jeho uměleckými a teoretickými aktivitami, geneze a vývojové fáze metody, způsoby šíření; rozdíly mezi evropskou a americkou větví Labanovy notace, způsoby využití (etnochoreologie, zápis choreografické tvorby), recepce metody v Čechách (Gret Eppinger, Milča Mayerová; situace po 2. světové válce ? Eva Kröschlová).

Základní principy kinetografie:

a. prostorová analýza jako základ metody, popis kinesféry, základní směry pohybu a mezisměry, roviny pohybu, směrové znaky, kinetogram a jeho členění;

b. základní kvality pohybu ? směr, délka trvání, roviny a jejich záznam ve směrovém znaku;

c. zápis jednotlivých složek pohybu: přemisťování (přenášení váhy, změny polohy těžiště těla), gesta rukou a nohou, skoky, pohyby horní části těla, různé formy otáčení, pohyb po kruhových drahách.

Výuka základních principů kinetografie probíhá v praktických seminářích, zaměřených na četbu kinetogramů (kinetografických etud)a jejich pohybovou rekonstrukci, tak aby se vytvořila představa pohybu skrytého za znakem a bylo možné dosáhnout relativní rychlosti čtení zápisu ?z listu?.

Doporučená nebo povinná literatura

Brainard, Ingrid: Three court dances of the early Renaissance, New York 1977.

Eppinger, Gret: Choreologische Fibel, Prag (nedatováno).

Gremlicová, Dorota: Zápis tance. In: Tanec. Záznam, analýza, pojmy, Praha 2004.

Guest-Hutchinson, Ann; Jeschke, Claudia: Nijinsky´s Faune restored, Amsterdam 1997.

International Encyclopedy of Dance, ed. Selma Jeanne Cohen, Oxford, New York 1998 (hesla Laban Rudolf, Labanotation, Laban Principles of Movement Analysis).

Knust, Albert: A Dictionary of Kinetography Laban, Poznan 1997.

Laban, Rudolf: Principles of Dance and Movement Notation, London 1956.

Lange, Roderyk: Laban´s System of Movement Notation. In: Dance Studies, Vol. 9, 1985.

Lange, Roderyk: Podręcznik kinetografii, Poznan 1995

Lanyi, Agoston: Labanovo písmo v ľudovom tanci, Bratislava 1983.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivní účasti na semináři

vypracování zadaných domácích úkolů

práce ve skupinách

Během semestru se vyžaduje domácí příprava a procvičování, vypracování domácích úkolů (tvorba a zápis pohybových etud). Udělení zápočtu na základě průběžného zpracování domácích úkolů, aktivní účasti na seminářích, přezkoušení z teoretického základu kinetografie a ze zápisu a četby a pohybového provedení kinetogramů.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:

účast na seminářích

domácí úkoly

absolvování přezkoušení

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=316

Poznámka

Předmět lze zapsat opakovaně.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
GREMLICOVÁ D.
12:30–14:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Dorota GREMLICOVÁ bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů