Úvod do studia taneční vědy 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107UST1 Z 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získal základní znalosti o oboru, jeho obsahu a pozici v kulturním kontextu, upřesnil si představy o zaměření a stavu oboru, jeho metodologických východiscích a konceptech, rozvinul intelektuálních dovedností, kritického myšlení.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vytvořit základní přehled o předmětu, historickém vývoji, badatelských tématech a východiscích oboru taneční věda, jeho institucionálním zázemí ve světě i v České republice, hlavních osobnostech oboru a literatuře.

Předmět Úvod do studia taneční vědy 1 je koncipován jako introdukce do oboru v podobě přednášky, opírající se o samostatné studium odborné literatury.

Tematické okruhy

  1. taneční věda jako specifická uměnovědná disciplína se specifickým okruhem pramenného materiálu, složitou problematikou jeho dostupnosti a výpovědní hodnoty, specifickými okruhy badatelských otázek a výzkumnými metodami.
  2. geneze taneční vědy jako uměnovědné disciplíny.
  3. současná podoba oboru taneční věda, témata a metodologické přístupy.
  4. subdisciplíny taneční vědy, jejich specifická témata a metody.
  5. vývoj teoretické reflexe tance v evropské kultuře, proměny ideologického diskursu spojeného s tancem, formování společenského hodnocení tance v evropském kontextu, místo tance v evropské kultuře (na příkladech konkrétních tanečních jevech a jejich dobové interpretaci - tanec jako součást koncepce dvořana, diskuse o valčíku, úloha tance v evoluci lidstva, tanec jako divadelní umění na přelomu 19. a 20. století apod.).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BAHENSKÝ, František et al. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Lidová kultura. Praha: Paseka, 2014. Především Hlava pátá, kap. III. Tanec, s. 582-631. ISBN 978-80-7432-442-0.

BROOKS, Lynne Matluck. Dance History and Method: A Return to Meaning. Dance Research, Vol. 20, 2002, No. 1 Summer, s. 33-53. ISSN 0264-2875.

FELFÖLDI, László. Dance Knowledge. To Cognitive Approach in Folk Dance Research. In: FISKVIK, Anne Margrete; BAKKA, Egil eds. Dance knowledge – Dansekunnskap. International Conference on Cognitive Aspects of Dance. Proceedings. Trondheim, 2002, s. 13-20. ISSN 0149-7677.

FOLEY, Catherine. Perceptions of Irish Step Dance: National, Global, and Local. Dance Research Journal, Vol. 31, No. 1 (Summer, 2001), s. 34-45. ISSN 0149-7677.

GIURCHESCU, Anca. The Power of Dance and Its Social and Political Uses. Yearbook for Traditional Music, Vol. 33, 2001, s. 109-121. ISSN 0740-1558.

GRAU, Andrée. Tiwi Dance Aesthetics. Yearbook for Traditional Music, Vol. 35, 2003, s. 173-178. ISSN 0740-1558.

GREMLICOVÁ, Dorota. Alfred Waldau. K dějinám českých dějin tance. In: Historické studium tance v českém prostředí. Praha: Akademie múzických umění, 2002. ISBN 9788073310035.

HANNA, Judith Lynne. Is Dance Music? Resemblances and Relationship. In: The World of Music (Journal of the International Institute for Comparative Music Studies and Documantation), Vol. 24, 1982, s. 57-71. ISSN 00438774.

KAEPPLER, Adrienne L. Dance Ethnology and the Anthropology of Dance. Dance Research Journal, Vol. 32, No. 1 (Summer 2000), s. 116-125. ISSN 0149-7677.

NAHACHEWSKY, Andriy. Participatory and Presentational Dance as Ethnochoreological Categories. Dance Research Journal, Vol. 27 (Spring, 1995), s. 1-15. ISSN 0149-7677.

NOVERRE, Jean-Georges. Listy o tanci a baletech. Praha: SPN, 1982.

REY, Jan. Jak se dívat na tanec. Praha: Vyšehrad, 1947.

SIBLÍK, Emanuel. Tanec mimo nás i v nás. Historické poznatky a estetické soudy. Praha: Nakladatelství Václav Petr, 1937.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo. Praha: F. Šimáček, 1895, druhé vydání Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.

Jeden text podle vlastního výběru autorů Božena Brodská, Vladimír Vašut, Joe Jenčík

Doporučená literatura

BIE, Oskar. Der Tanz. Berlin: Julius Bard Verlag, 1923.

BOAS, Franziska ed. The Function of Dance in Human Society. New York: Dance Horizons Inc., 1972. ISBN 978-0871270320.

BÖHME, Franz Magnus. Geschichte des Tanzes in Deutschland, I, II. Leipzig: Verlag von Breitkopf&Härtel, 1886.

COPELAND, Roger; COHEN, Marshall eds. What is Dance?. Oxford: Oxford University Press, 1983. ISBN 978-0195031973.

JUNK, Victor. Grundlegung der Tanzwissenschaft. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1990. ISBN 9783487093390.

SACHS, Curt. World History of the Dance. New York: W. W. Norton, 1937.

SPENCER, Herbert. The Origin and Function of Music. In: Essays: Scientific, Political and Speculative, Vol. II. London 1901, s. 400-451. ISBN 978-1177661799.

WALDAU, Alfred. Geschichte des böhmischen Nationaltanzes. Culturstudie. Prag: Gerzabek, 1861.

Hodnoticí metody a kritéria

Povinná četba a její reflexe

Účast ve výuce 80 %

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
GREMLICOVÁ D.
16:00–17:30
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:00–17:30 Dorota GREMLICOVÁ učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů