Úvod do studia taneční vědy 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107UST1 zápočet 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Obsah

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vytvořit základní přehled o předmětu, historickém vývoji, badatelských tématech a východiscích oboru taneční věda, jeho institucionálním zázemí ve světě i v České republice, hlavních osobnostech oboru a literatuře.

Předmět Úvod do studia taneční vědy 1 je koncipován jako introdukce do oboru v podobě přednášky, opírající se o samostatné studium odborné literatury.

Tematické okruhy

  1. taneční věda jako specifická uměnovědná disciplína se specifickým okruhem pramenného materiálu, složitou problematikou jeho dostupnosti a výpovědní hodnoty, specifickými okruhy badatelských otázek a výzkumnými metodami.
  2. geneze taneční vědy jako uměnovědné disciplíny.
  3. současná podoba oboru taneční věda, témata a metodologické přístupy.
  4. subdisciplíny taneční vědy, jejich specifická témata a metody.
  5. vývoj teoretické reflexe tance v evropské kultuře, proměny ideologického diskursu spojeného s tancem, formování společenského hodnocení tance v evropském kontextu, místo tance v evropské kultuře (na příkladech konkrétních tanečních jevech a jejich dobové interpretaci - tanec jako součást koncepce dvořana, diskuse o valčíku, úloha tance v evoluci lidstva, tanec jako divadelní umění na přelomu 19. a 20. století apod.).

Výsledky učení

Student získal základní znalosti o oboru, jeho obsahu a pozici v kulturním kontextu, upřesnil si představy o zaměření a stavu oboru, jeho metodologických východiscích a konceptech, rozvinul intelektuálních dovedností, kritického myšlení.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BAHENSKÝ, František et al. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Lidová kultura. Praha: Paseka, 2014. Především Hlava pátá, kap. III. Tanec, s. 582-631. ISBN 978-80-7432-442-0.

BROOKS, Lynne Matluck. Dance History and Method: A Return to Meaning. Dance Research, Vol. 20, 2002, No. 1 Summer, s. 33-53. ISSN 0264-2875.

FELFÖLDI, László. Dance Knowledge. To Cognitive Approach in Folk Dance Research. In: FISKVIK, Anne Margrete; BAKKA, Egil eds. Dance knowledge – Dansekunnskap. International Conference on Cognitive Aspects of Dance. Proceedings. Trondheim, 2002, s. 13-20. ISSN 0149-7677.

FOLEY, Catherine. Perceptions of Irish Step Dance: National, Global, and Local. Dance Research Journal, Vol. 31, No. 1 (Summer, 2001), s. 34-45. ISSN 0149-7677.

GIURCHESCU, Anca. The Power of Dance and Its Social and Political Uses. Yearbook for Traditional Music, Vol. 33, 2001, s. 109-121. ISSN 0740-1558.

GRAU, Andrée. Tiwi Dance Aesthetics. Yearbook for Traditional Music, Vol. 35, 2003, s. 173-178. ISSN 0740-1558.

GREMLICOVÁ, Dorota. Alfred Waldau. K dějinám českých dějin tance. In: Historické studium tance v českém prostředí. Praha: Akademie múzických umění, 2002. ISBN 9788073310035.

HANNA, Judith Lynne. Is Dance Music? Resemblances and Relationship. In: The World of Music (Journal of the International Institute for Comparative Music Studies and Documantation), Vol. 24, 1982, s. 57-71. ISSN 00438774.

KAEPPLER, Adrienne L. Dance Ethnology and the Anthropology of Dance. Dance Research Journal, Vol. 32, No. 1 (Summer 2000), s. 116-125. ISSN 0149-7677.

NAHACHEWSKY, Andriy. Participatory and Presentational Dance as Ethnochoreological Categories. Dance Research Journal, Vol. 27 (Spring, 1995), s. 1-15. ISSN 0149-7677.

NOVERRE, Jean-Georges. Listy o tanci a baletech. Praha: SPN, 1982.

REY, Jan. Jak se dívat na tanec. Praha: Vyšehrad, 1947.

SIBLÍK, Emanuel. Tanec mimo nás i v nás. Historické poznatky a estetické soudy. Praha: Nakladatelství Václav Petr, 1937.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo. Praha: F. Šimáček, 1895, druhé vydání Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.

Jeden text podle vlastního výběru autorů Božena Brodská, Vladimír Vašut, Joe Jenčík

Doporučená literatura

BIE, Oskar. Der Tanz. Berlin: Julius Bard Verlag, 1923.

BOAS, Franziska ed. The Function of Dance in Human Society. New York: Dance Horizons Inc., 1972. ISBN 978-0871270320.

BÖHME, Franz Magnus. Geschichte des Tanzes in Deutschland, I, II. Leipzig: Verlag von Breitkopf&Härtel, 1886.

COPELAND, Roger; COHEN, Marshall eds. What is Dance?. Oxford: Oxford University Press, 1983. ISBN 978-0195031973.

JUNK, Victor. Grundlegung der Tanzwissenschaft. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1990. ISBN 9783487093390.

SACHS, Curt. World History of the Dance. New York: W. W. Norton, 1937.

SPENCER, Herbert. The Origin and Function of Music. In: Essays: Scientific, Political and Speculative, Vol. II. London 1901, s. 400-451. ISBN 978-1177661799.

WALDAU, Alfred. Geschichte des böhmischen Nationaltanzes. Culturstudie. Prag: Gerzabek, 1861.

Hodnoticí metody a kritéria

Povinná četba a její reflexe

Účast ve výuce 80 %

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
GREMLICOVÁ D.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:30–14:00 Dorota GREMLICOVÁ učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů