Rozbor partitur - pro taneční obory 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108ROP2 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v notových zápisech různého typu, chápe hlavní rysy důležitých kompozičních metod a směrů. Dokáže pochopit záměr skladatele v širším historickém kontextu. Přistupuje k analýze tvůrčím způsobem, dokáže sdělit svá pozorování.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Seznámit studenty se základy hudební analýzy skladeb 20. a 21. století. Zaměření na rozlišení různých kompozičních stylů, paralely s tanečním uměním. Propojení slyšeného s orientací v moderní partituře od jednodušší komorní sazby k orchestrální.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

KYLIÁN, Jiří. Jiří Kylián's black & white ballets. [video záznam na DVD] Leipzig: Arthaus Music, c1995-1997.

KYLIÁN, Jiří. Symphony of Psalms. [video záznam na DVD] Den Haag: NOS production, ©1983.

LARUE, Jan. Guidelines for style analysis : expanded second edition with models for style analysis, a companion text. Michigan: Harmonie Park Press, c2011. xxviii, 286 s. ISBN 0-89990-156-5.

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, c1998. 178 s. ISBN 80-85883-31-7.

ROSS, Alex. Zbývá jen hluk : naslouchání dvacátému století. Vyd. 1. Praha: Argo Dokořán, 2011. ISBN 978-80-257-0558-2.

TARUSKIN, Richard. The Oxford history of western music. Volume 4, The early twentieth century. Oxford: University Press, 2005. 826 s. ISBN 0-19-522273-3.

TARUSKIN, Richard. The Oxford history of western music. Volume 5, The late twentieth century. Oxford: University Press, 2005. 557 s. ISBN 0-19-522274-1.

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou připuštění ke zkoušce je aktivní účasti na hodinách a třiceti minutová prezentace samostatně vypracované ucelené analýzy skladby odpovídající probírané látce (student obstará partituru, nahrávku a vytvoří analytický diagram, který předloží k diskusi (60 %).

Předmětem zkoušky je obhajoba písemné verze samostatné analýzy se zapracovanými opravami, jež vyplynuly z diskuse při prezentaci (40 %).

Další požadavky: docházka 80 %

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů