Videoseminář 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VIS5 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Elvíra NĚMEČKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s některými styly choreografie, do kterých vstupují nová média. Nejprve se bude zabývat formami, které vyžadují účast „živého“ diváka, jako je například happening, nový cirkus, site specific a různými tipy multimediálních představení, posléze formami, které jsou určeny pro šíření prostřednictvím elektronických, či jiných médii: žánrem screen dance, a různými typy intermediálních představení.

Tematické okruhy:

Stručný přehled dějin filmu a vývoje snímací techniky a jejich vliv na rozvoj tance a baletu.

Stručný přehled vývoje výtvarného umění v průběhu 2. poloviny 20. století a jeho vliv na rozvoj tance a baletu.

Stručný přehled dějin dramatického umění ve 20. století a jeho vliv na rozvoj tance a baletu.

  1. a 70. léta 20. století v umění, v tanci a baletu, hlavní osobnosti, nové techniky, nové trendy.

Definice a vymezení žánrů a pojmů (happening, pouliční divadlo, nový cirkus, multimediální představení, site specific, tanec pro kameru (od tanečního filmu po screen dance.)

Výsledky učení

Po absolvování předmětu budou studenti schopni kriticky přistupovat k vizuálním záznamům, prohloubí se jejich míra vědomostí z oblasti historie tance od roku 1960 do současnosti. Studenti by si měli také vyjasnit původ a obsah některých pojmů a žánrů, se kterými se ve své tvorbě aktuálně setkávají. Vizuální část semináře jim také pomůže zorientovat se v problematice záznamu choreografie na kameru, tvorby multimediálních představení, nebo projektů ve formě site specific. Pomůže jim odhalit některá úskalí, která tato práce přináší a se kterými je nutno počítat v pozdější praxi.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

BREGANTOVÁ, Polana, ŠVÁCHA, Rostislav a Marie PLATOVSKÁ, ed. Dějiny českého výtvarného umění. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1390-3.

CHÂTELET, Albert. Světové dějiny umění : malířství, sochařství, architektura, užité umění. České vyd. 2., upr. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004. 784 s. ISBN 80-7181-936-0.

KAYE, Nick. Site-specific art : performance, place and documentation. 1st publ. London: Routledge, 2000. xviii, 238 s. ISBN 0-415-18559-9.

LAZORČÁKOVÁ, Tatjana. Dějiny českého divadla 2. pol. 20. století: studijní text pro kombinované studium. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 72 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3609-8.

MCPHERSON, Katrina. Making video dance : a step-by-step guide to creating dance for the screen. 2. vydání. New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2019. xli, 279 stran. ISBN 978-1-138-69913-7.

SPURNÁ, Helena. Dějiny českého divadla 2: česká divadelní avantgarda (vybrané kapitoly): studijní text pro kombinované studium. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 42 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3605-0.

ŠEVČÍK, Ján. Tanec a Film - dve médiá v pohybe. Bratislava: VŠMU, 2016.

ŠPANIHELOVÁ, Magda. Screen dance : tělo pro kameru. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, 2011. 139 s. ISBN 978-80-87292-09-9ů

THOMPSON, Kristin. Dějiny filmu : přehled světové kinematografie. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 598 s. ISBN 978-80-7331-091-2.

USH, Michael. New media in art. 2nd ed. London: Thames & Hudson, 2005. 248 s. ISBN 978-0-500-20378-1.

VÁCLAVOVÁ, Denisa. Site specific. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2008. 324 s. ISBN 978-80-86102-44-3.

Diplomové práce:

JANDOVÁ, Markéta. Dance for camera v ČR po roce 2000. Praha, 2015.

LIDOVÁ, Klára. Tanec na obrazovce - adekvátní volba filmových prostředků. Praha, HAMU, 2014.

Videozáznamy:

Interní záznamy z fondu Kyliánova tanečního archívu a knihovny HAMU:

BURIAN, Emil František. Filmové dotáčky k divadelním představením. Praha: [s.n.], ©1937. 1 DVD-video.

EZRALOW, Daniel. Aeros. [S.l.]: RM Associates, ©2001. 1 DVD-video.

FORSYTHE, William. One Flat Thing, reproduced. [S.l.]: MK2TV ARTE France, ©2006. 1 DVD-video.

HÁDKOVÁ, Jana. Fanatik tvořivosti : skladatel Emil František Burian (1904-1959). Praha: Česká televize, ©2002. 1 DVD-video.

KUDLÁČEK, Martina. In the mirror of Maya Deren. Wien: Navigator Film, ©2001.

KŮRA, Miroslav. Bolero : baletní film. Praha: Filmové laboratoře Barrandov, © 1967. 1 DVD-video.

LAVROVSKIJ, Leonid Michajlovič. Romeo and Juliet : a film-ballet based on the tragedy by Shakespeare. [S.l.]]: Arthaus Musik, c1998. 1 videodisk (DVD).

MAREČEK, Martin, březen. Čistička divadlem. Praha: Česká televize Mamapapa, ©1999. 1 DVD-video.

NEWSON, Lloyd. The Cost of living. [S.l.]: DV8 Films Limited, ©2015. 1 DVD-video.

Onno. [S.l.]: Dogtroep, ©2001. 1 DVD-video.

RADOK, Alfréd. Otvírání studánek 2003 : rekonstrukce představení z let 1960 a 1966. Praha: Česká televize Laterna magika, ©2004. 1 DVD-video.

STEEL, Christopher. 3x z Holandska : Still You. Praha: Pražský komorní balet, ©1994.

TARDIF, Danielle. Le Dortoir. Toronto: Rhombus, ©1991.

VANDEKEYBUS, Wim. Roseland. Brusel: Ultima Vez, ©1990. 1 DVD-video.

Elektronické zdroje

E-Learning HAMU: [online]. https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=314

Lumiére Brothers: : [online]. https://www.youtube.com/watch?v=kuxLIzMv-k4

Loie Fuller: [online]. https://www.youtube.com/watch?v=Dda-BXNvVkQ

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na základě písemné seminární práce 2-5 NS.

Další požadavky: 75 % docházka, aktivita v hodinách, plnění dílčích úkolů

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
NĚMEČKOVÁ E.
16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:00–17:30 Elvíra NĚMEČKOVÁ učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů