Rozbor partitur - pro taneční obory 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108ROP1 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Iva OPLIŠTILOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Seznámit studenty se základy hudební analýzy skladeb klasicko-romantické hudby. Zaměření na rozeznávání hudebních složek, propojení slyšeného s orientací v partituře od jednodušší komorní sazby k orchestrální.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student se orientuje v partituře, zná hlavní formová schémata klasicko-romantické hudby, dokáže identifikovat jednotlivé hudební složky a jejich roli v rámci organismu skladby. Přistupuje k analýze tvůrčím způsobem, dokáže sdělit svá pozorování.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1955.

JANEČEK, Karel. Tektonika : Nauka o stavbě skladeb. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1968.

LARUE, Jan. Guidelines for style analysis : expanded second edition with models for style analysis, a companion text. Michigan: Harmonie Park Press, c2011. xxviii, 286 s. ISBN 0-89990-156-5.

TARUSKIN, Richard. The Oxford history of western music. Volume 3, The nineteenth century. Oxford: University Press, 2005. 830 s. ISBN 0-19-522272-5.

TARUSKIN, Richard. The Oxford history of western music. Volume 1, The earliest notations to the sixteenth century. Oxford: University Press, 2005. 854 s. ISBN 0-19-522270-9.

TARUSKIN, Richard. The Oxford history of western music. Volume 2, The seventeenth and eighteenth centuries. Oxford: University Press, 2005. 758 s. ISBN 0-19-522271-7.

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě průběžné aktivní účasti na hodinách (60 %) a samostatně vypracované ucelené analýzy skladby odpovídající probírané látce (40 %). K ní si student připraví 30 minutovou prezentaci: obstará partituru, nahrávku a vytvoří analytický diagram, který předloží k diskusi.

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita v hodinách, plnění dílčích úkolů

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů