Úvod do studia taneční vědy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107UST2 ZK 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získal základní znalosti o oboru, jeho obsahu a pozici v kulturním kontextu, upřesnil si představy o zaměření a stavu oboru, jeho metodologických východiscích a konceptech, rozvinul intelektuálních dovedností, kritického myšlení.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl předmětu:

Vytvoření základního přehledu o předmětu, historickém vývoji, badatelských tématech a východiscích oboru taneční věda, jeho institucionálním zázemí ve světě i v České republice, hlavních osobnostech oboru a literatuře.

Předmět Úvod do studia taneční vědy 2 navazuje na Úvod do studia taneční vědy 1, dále rozvíjí poznatky a dovednosti osvojené v předcházející fázi výuky.

Tematické okruhy

  1. významné osobnosti české a světové taneční vědy, historické i současné, rozbor jejich díla a koncepce reflexe tanečních jevů (např. Alfred Waldau, Čeněk Zíbrt, Emanuel Siblík, Jan Rey, Eliška Bláhová, Jarmila Kröschlová, Božena Brodská, Hannah Laudová, Zdena Jelínková, Vladimír Vašut, Thoinot Arbeau, Louis de Cahusac, Jean-Georges Noverre, John Weaver, Albert Zorn, Rudolf Laban, Ivor Guest, Věra Krasovská, Horst Koegler, Adrienne Kaeppler aj.)
  2. vývoj a stav oboru v jednotlivých zemích, zejména významných centrech jako je Německo, Francie, Anglie, USA, Rusko, Itálie.
  3. vývoj historické reflexe tance, proměny jejích priorit a výkladových paradigmat, počínaje ranými díly Clauda-Francoise Menestriera, Johna Weavera, přes práce Jaquese Bonneta, Alberta Czerwinského, Rudolfa Vosse, Alfreda Waldaua, Franze M. Böhmeho, Čeňka Zíbrta, po díla Oskara Bie, Curta Sachse, Ivora Guesta a dalších autorů 20. století.
  4. prameny ke studiu tance, typy, problematika.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BAHENSKÝ, František et al. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Lidová kultura. Praha: Paseka, 2014. Především Hlava pátá, kap. III. Tanec, s. 582-631. ISBN 978-80-7432-442-0.

BROOKS, Lynne Matluck. Dance History and Method: A Return to Meaning. Dance Research, Vol. 20, 2002, No. 1 Summer, s. 33-53. ISSN 0264-2875.

FELFÖLDI, László. Dance Knowledge. To Cognitive Approach in Folk Dance Research. In: FISKVIK, Anne Margrete; BAKKA, Egil eds. Dance knowledge – Dansekunnskap. International Conference on Cognitive Aspects of Dance. Proceedings. Trondheim, 2002, s. 13-20. ISSN 0149-7677.

FOLEY, Catherine. Perceptions of Irish Step Dance: National, Global, and Local. Dance Research Journal, Vol. 31, No. 1 (Summer, 2001), s. 34-45. ISSN 0149-7677.

GIURCHESCU, Anca. The Power of Dance and Its Social and Political Uses. Yearbook for Traditional Music, Vol. 33, 2001, s. 109-121. ISSN 0740-1558.

GRAU, Andrée. Tiwi Dance Aesthetics. Yearbook for Traditional Music, Vol. 35, 2003, s. 173-178. ISSN 0740-1558.

GREMLICOVÁ, Dorota. Alfred Waldau. K dějinám českých dějin tance. In: Historické studium tance v českém prostředí. Praha: Akademie múzických umění, 2002. ISBN 9788073310035.

HANNA, Judith Lynne. Is Dance Music? Resemblances and Relationship. In: The World of Music (Journal of the International Institute for Comparative Music Studies and Documantation), Vol. 24, 1982, s. 57-71. ISSN 00438774.

KAEPPLER, Adrienne L. Dance Ethnology and the Anthropology of Dance. Dance Research Journal, Vol. 32, No. 1 (Summer 2000), s. 116-125. ISSN 0149-7677.

NAHACHEWSKY, Andriy. Participatory and Presentational Dance as Ethnochoreological Categories. Dance Research Journal, Vol. 27 (Spring, 1995), s. 1-15. ISSN 0149-7677.

NOVERRE, Jean-Georges. Listy o tanci a baletech. Praha: SPN, 1982.

REY, Jan. Jak se dívat na tanec. Praha: Vyšehrad, 1947.

SIBLÍK, Emanuel. Tanec mimo nás i v nás. Historické poznatky a estetické soudy. Praha: Nakladatelství Václav Petr, 1937.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo. Praha: F. Šimáček, 1895, druhé vydání Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.

Jeden text podle vlastního výběru autorů Božena Brodská, Vladimír Vašut, Joe Jenčík

Doporučená literatura:

BIE, Oskar. Der Tanz. Berlin: Julius Bard Verlag, 1923.

BOAS, Franziska ed. The Function of Dance in Human Society. New York: Dance Horizons Inc., 1972. ISBN 978-0871270320.

BÖHME, Franz Magnus. Geschichte des Tanzes in Deutschland, I, II. Leipzig: Verlag von Breitkopf&Härtel, 1886.

COPELAND, Roger; COHEN, Marshall eds. What is Dance?. Oxford: Oxford University Press, 1983. ISBN 978-0195031973.

JUNK, Victor. Grundlegung der Tanzwissenschaft. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1990. ISBN 9783487093390.

SACHS, Curt. World History of the Dance. New York: W. W. Norton, 1937.

SPENCER, Herbert. The Origin and Function of Music. In: Essays: Scientific, Political and Speculative, Vol. II. London 1901, s. 400-451. ISBN 978-1177661799.

WALDAU, Alfred. Geschichte des böhmischen Nationaltanzes. Culturstudie. Prag: Gerzabek, 1861.

Hodnoticí metody a kritéria

Povinná četba a její reflexe

Zkouška formou ústního zkoušení

Účast ve výuce 80 %

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů