Historické tance 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107HT1 Z 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Helena KAZÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena KAZÁROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získání odborného přehledu a rozlišovacích schopností v oblasti počátků evropské taneční kultury, orientace v základním společenském, ale i teatralizovaném tanečním repertoáru období vrcholného středověku, renesance a raného baroka.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Odpovídající fyzická kondice, schopnost pohybové koordinace, hudební cítění, základní taneční dovednosti.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Objasnit posluchačům základní choreografické postupy a formy podle nejstarších známých pramenů od 15. století do začátku 17. století, vztah těchto tanečních forem k hudbě a společenským událostem. Inspirační potenciál pro současnou choreografickou tvorbu.

Tematické okruhy:

  1. Rané období – Taneční repertoár a styl podle Domenica da Piacenza Guglielma Ebrea ad. a chápání prostorových vztahů v rámci choreografických forem té doby. Středověký koncept taneční teorie ve vztahu k hudbě (danza bassa, danza alta).
  2. Tance francouzské renesance - studium zapsaných forem podle Orchésographie Thoinota Arbeaua. Tance basse danse, tourdion, pavane, galliarde, branles. Problematika zápisu, studium ikonografie, využití v divadelním pojetí, Párový tanec v prostoru, řetězové a kruhové formy a jejich variace. Koncept taneční improvizace na příkladu gagliardy.
  3. Tance italské renesance - studium terminologie a základních kroků podle italských knih F. Carosa a C. Negriho. Výběr tance k analýze a interpretaci (např. Villanella, Bizzaria d´amore, Spagnoletta). Problematika zápisu a studium ikonografie. Seznámení se s divadelním charakterem některých popsaných forem.
  4. Raně barokní formy – anglické country dances a jejich choreografické možnosti, choreografické metody dvorského baletu (Francie, Itálie).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

GREMLICOVÁ, Dorota (ed.): Stopy tance. AMU Praha 2008, ISBN 978-80-7331118-6.

KAZÁROVÁ, Helena: Choreografie a choreograf. Styl a ornament. In: Taneční listy č. 5/2001, s. 16.

KRÖSCHLOVÁ, Eva: Dobové tance 16. až 19. století. SPN Praha 1981.

Doporučená literatura:

HORST, Louis. Pre-Classic Dance Forms. Princeton, New Jersey, 1987. ISBN 916622-51-7.

PAYNE, Ian. The Almain in Britain, c.1549-c.1675. A Dance Manual from Manuscript Sources. Aldershot, Ashgate 2003. ISBN 0-85967-965-9.

TAUBERT, Karl Heinz: Höfische Tänze. Ihre Geschichte und Choreographie. Mainz 1968.

Van Winkle Keller, Kate-Shimer, Genevieve: The Playford Ball. 103 Early Country Dances 1651-1820 : As Interpreted by Cecil Sharp and His Followers. London 1990. ISBN-10:1556520913. ISBN-13:978-1556520914.

WOOD, Melusine. Historical Dances 12th to 19th Century. C.W. Beaumont, London 1952.

WOOD, Melusine. More Historical Dances. Binsted, Noverre Press 2010. ISBN 978-1-906860-24-3.

WORTELBOER, Dorothée. Celeste giglio, Flowers of 16th Century Dance, Tactus Music, Amsterdam 1996.

Hodnoticí metody a kritéria

Z – docházka (min. 70 %), aktivita ve výuce, praktická znalost vyučovaného repertoáru, schopnost definovat základní stylotvorné prvky daného období.

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na semináři a dobré kvalitě předvedení nabitých znalostí dobového repertoáru a pochopení jeho technických a stylových charakteristik.

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
KAZÁROVÁ H.
16:00–17:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:00–17:30 Helena KAZÁROVÁ bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů