Historické tance 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107HT1 Z 2 2CT česky zimní

Garant předmětu

Helena KAZÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena KAZÁROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získání odborného přehledu a rozlišovacích schopností v oblasti počátků evropské taneční kultury, orientace v základním společenském, ale i teatralizovaném tanečním repertoáru období vrcholného středověku, renesance a raného baroka.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Odpovídající fyzická kondice, schopnost pohybové koordinace, hudební cítění, základní taneční dovednosti.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Objasnit posluchačům základní choreografické postupy a formy podle nejstarších známých pramenů od 15. století do začátku 17. století, vztah těchto tanečních forem k hudbě a společenským událostem. Inspirační potenciál pro současnou choreografickou tvorbu.

Tematické okruhy:

  1. Rané období – Taneční repertoár a styl podle Domenica da Piacenza Guglielma Ebrea ad. a chápání prostorových vztahů v rámci choreografických forem té doby. Středověký koncept taneční teorie ve vztahu k hudbě (danza bassa, danza alta).
  2. Tance francouzské renesance - studium zapsaných forem podle Orchésographie Thoinota Arbeaua. Tance basse danse, tourdion, pavane, galliarde, branles. Problematika zápisu, studium ikonografie, využití v divadelním pojetí, Párový tanec v prostoru, řetězové a kruhové formy a jejich variace. Koncept taneční improvizace na příkladu gagliardy.
  3. Tance italské renesance - studium terminologie a základních kroků podle italských knih F. Carosa a C. Negriho. Výběr tance k analýze a interpretaci (např. Villanella, Bizzaria d´amore, Spagnoletta). Problematika zápisu a studium ikonografie. Seznámení se s divadelním charakterem některých popsaných forem.
  4. Raně barokní formy – anglické country dances a jejich choreografické možnosti, choreografické metody dvorského baletu (Francie, Itálie).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

GREMLICOVÁ, Dorota (ed.): Stopy tance. AMU Praha 2008, ISBN 978-80-7331118-6.

KAZÁROVÁ, Helena: Choreografie a choreograf. Styl a ornament. In: Taneční listy č. 5/2001, s. 16.

KRÖSCHLOVÁ, Eva: Dobové tance 16. až 19. století. SPN Praha 1981.

Doporučená literatura:

HORST, Louis. Pre-Classic Dance Forms. Princeton, New Jersey, 1987. ISBN 916622-51-7.

PAYNE, Ian. The Almain in Britain, c.1549-c.1675. A Dance Manual from Manuscript Sources. Aldershot, Ashgate 2003. ISBN 0-85967-965-9.

TAUBERT, Karl Heinz: Höfische Tänze. Ihre Geschichte und Choreographie. Mainz 1968.

Van Winkle Keller, Kate-Shimer, Genevieve: The Playford Ball. 103 Early Country Dances 1651-1820 : As Interpreted by Cecil Sharp and His Followers. London 1990. ISBN-10:1556520913. ISBN-13:978-1556520914.

WOOD, Melusine. Historical Dances 12th to 19th Century. C.W. Beaumont, London 1952.

WOOD, Melusine. More Historical Dances. Binsted, Noverre Press 2010. ISBN 978-1-906860-24-3.

WORTELBOER, Dorothée. Celeste giglio, Flowers of 16th Century Dance, Tactus Music, Amsterdam 1996.

Hodnoticí metody a kritéria

Z – docházka (min. 70 %), aktivita ve výuce, praktická znalost vyučovaného repertoáru, schopnost definovat základní stylotvorné prvky daného období.

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na semináři a dobré kvalitě předvedení nabitých znalostí dobového repertoáru a pochopení jeho technických a stylových charakteristik.

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
KAZÁROVÁ H.
16:00–17:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:00–17:30 Helena KAZÁROVÁ bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů