Analýza tance 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107AT1 Z 4 1+1/T česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznamení s metodologickými východisky taneční analýzy a s existujícími analytickými postupy, poskytnutí základního rámce a pojmového aparátu pro analyzování vnitřní struktury tance a jeho vnějších kontextů. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétní taneční materiál. Předmět má přispět ke schopnosti porozumět tanci, zákonitostem jeho utváření, specifikům různých druhů tance.

Forma studia

výklad teoretických koncepcí, analýza ukázek z videozáznamu, diskuse

Předpoklady a další požadavky

Pro zvládnutí předmětu je nutná orientace v taneční problematice, znalost různých typů tance, praktická pohybová zkušenost, znalosti z oblasti teorie umění.

Obsah kurzu

Historický přehled vývoje taneční analýzy, vůdčí osobnosti: Výklad formování taneční analýzy jako specifické tanečně vědné disciplíny, její účel a výchozí podmínky, problém záznamových metod tance (srovnání filmového záznamu a grafického zápisu tance jako podkladu taneční analýzy), spojitost vývoje taneční teorie a analýzy, vůdčí osobnosti historie a současnosti taneční analýzy (Rudolf Laban, Claudia Jeschke, Adrienne Kaeppler aj.).

Výchozí principy taneční analýzy, pojmy langue a parole: teorie Ferdinanda de Saussure jako podklad taneční analýzy, pojmy langue a parole a možnosti jejich použití v analýze tance.

Metody taneční analýzy: přehled existujících metod taneční analýzy, rozlišení metod usilujících o obecnou platnost pro různé taneční druhy a styly (Labanova analýza pohybu) a metod určených k analýze specifických tanečních systémů (např. forem historických tanců, klasické taneční techniky, etnických tanců apod.). Labanova metoda, její zdroje, vznik a formulování, univerzální charakter a použití, hlavní principy, prostorová analýzy pohybu, teorie effort/shape a jejich specifické rysy.

Model taneční analýzy Janet Adshead-Landsdale: Výklad modelu založeného na čtyřech analytických krocích, zahrnujících analýzu komponentů tance, formy tance, interpretaci tance a zhodnocení.

Analýza komponentů a formy tance: Detailní výklad dvou prvních kroků analýzy tance, zaměřených především na analýzu vnitřní struktury tance, poznání kompozičních elementů tance a konkrétního způsobu jejich spojení v tanci. Teoretické poznatky jsou bezprostředně použity v semináři pro analýzu vybraných tanců, které představují variabilní vzorek různých tanečních stylů, historických forem a geograficky odlišných tanečních kultur; pracuje se především s videozáznamem, případně s kinetogramy tanců (např. Faunovo odpoledne v choreografii Václava Nižinského, s hudbou Clauda Debussyho). Součástí seminární činnosti je práce s hudební partiturou při analýze vztahu tance a hudby.

Doporučená nebo povinná literatura

Adshead, Janet ed.: Dance Analysis: Theory and Practice, London 1988.

Guest-Hutchinson, Ann; Jeschke, Claudia: Nijinsky´s Faune restored, 1991.

International Encyclopedy of Dance, New York, Oxford 1998 (heslo Laban Principles of Movement Analysis).

Kaeppler, Adrienne L.:Dance and the Concept of Style. In Dance, Style, Youth, Identities, Proceedings of the 19th Symposium of the International Council for Traditional Music Study Group on Ethnochoreology, Strážnice 1998.

Sachs, Curt: World History of the Dance, New York 1937.

Saussure, Ferdinand de: Kurs obecné lingvistiky, Praha 1989.

Hodnoticí metody a kritéria

kredity jsou uděleny na základě:

aktivity v semináři

splnění seminárních úkolů

Během semestru se vyžaduje samostatné studium zadané litaratury, domácí příprava analýz. Celkové hodnocení se skládá z hodnocení aktivity v semináři a plnění seminárních úkolů.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní práce v semináři, vypracování seminárních úkolů.

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=317

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
GREMLICOVÁ D.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:45–12:15 Dorota GREMLICOVÁ učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů