Videoseminář 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VIS4 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Elvíra NĚMEČKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět navazuje na Videoseminář 3. Cílem předmětu je přiblížit posluchačům vývoj tanečních technik, inscenačních postupů a výrazových prostředků užívaných choreografy od roku 1970 do roku 2000. Předmět doplňuje vědomosti studentů z oblasti dějin tance a zároveň prohlubuje jejich analytické dovednosti při práci s inscenací a kritické myšlení.

Tematické okruhy:

Periodizace vývoje tance mezi lety 1970 a 2000.

Nové trendy a taneční techniky po roce 1970, americký vliv v Evropě

(kontaktní improvizace, strukturální improvizace, minimalizmus, happening, výtvarné divadlo).

Nová generace choreografů a jejich práce:

Francouzská nová vlna (Maguy Marin, Angelin Preljocaj, nezávislá scéna navázaná na systém Centres choréographiques)

Crankovi žáci (William Forsythe, John Neumeier, Jiří Kylián, Uwe Scholz)

Znovuobjevení německého výrazového tance a jeho návrat v podobě Neues Deutsche Tanztheater (Pina Bausch, Susane Linke, politické divadlo Johanna Kresnika)

Nová centra moderního tance ve Švédsku, Nizozemí, Belgii a Izraeli, hlavní představitelé a soubory.

Nová vlna narativního tance ve Velké Británii a fyzické divadlo (Lloyd Newson a Dv8 Physical Theatre, Matthew Bourne a Adventures in Motion Pictures)

Vývoj tance a baletu mezi lety 1970 - 1989 v zemích východního bloku a v Československu.

Vývoj tance a baletu v Evropě a v České republice po roce 1989.

Výsledky učení

Po absolvování předmětu budou studenti schopni kriticky přistupovat k vizuálním záznamům, prohloubí se jejich míra vědomostí z oblasti historie tance, zejména z období mezi lety 1970 - 2000 a naučí se též základům analytické práce s inscenací, kterou využijí v dalších fázích předmětu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

BREMSER, Martha. Fifty contemporary choreographers. 2. vyd. London New York: Routledge, 2000. 223 s. ISBN 0-415-10364-9.

DE KEERSMAEKER, Anna Teresa. En Atendant and Cesena : a choreographer's score. 1. vyd. Brussels: Rosas, Mercatorfonds, c2014. 187 s. ISBN 978-0-300-19732-7.

International encyclopedia of dance : a project of Dance Perspectives Foundation, Inc. Volume 1-6, Oxford New York: Oxford University Press, 2004. lx, 545 s. ISBN 0-19-517585-9.

LANZ, Isabella. Různé břehy : choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou. 1. vyd. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2011. 301 s. ISBN 978-80-7008-267-6.

MACAULAY, Alastair. Matthew Bourne and his adventures in dance. 2 rozšířené vydání. London: Faber & Faber, c2011. xxvi, 737 stran. ISBN 978-0-571-23588-9.

PETIŠKOVÁ, Ladislava a Nina VANGELI. Čítanka světové choreografie 20. století: [studijní texty Konzervatoře Duncan Centre. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. ISBN 80-239-6412-7.

THOMPSON, Kristin. Dějiny filmu : přehled světové kinematografie. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 598 s. ISBN 978-80-7331-091-2.

William Forsythe : suspense. Zürich: Ringier, 2008. 148 s. ISBN 978-3-905829-75-4.

Diplomové práce:

ČIŽMÁRIKOVÁ, Monika. Petr Weigl jako režisér baletních filmů a inscenací. Praha, HAMU, 2015.

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Inprovizační postupy a metody v tanci. Praha, HAMU, 2007.

LIDOVÁ, Klára. Tanec v českém hraném filmu 1898-1993. Praha, HAMU, 2017.

OPAVSKÁ, Andrea. Český současný tanec v devadesátých letech 20.století. Praha, HAMU, 2015.

Videozáznamy:

Interní záznamy z fondu Kyliánova tanečního archívu a knihovny HAMU:

BAUSCH, Pina. Orphée et Eurydice : Opéra dansé. Paris: Bel Air Media, ©2017. 1 DVD-video.

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Mats Ek's Sleeping beauty. [S.l.]: Arthaus Musik, 1999. 1 videodisk (DVD).

FORSYTHE, William. William Forsythe. Den Haag: Kylian Foundation, 2010. 2 videodisky (DVD).

KEERSMAEKER, Anne Teresa de. Achterland. [S.l.]]: Arthaus Musik, c1998. 1 videodisk (DVD).

KRESNIK, Johann. Ulrike Meinhof. Bremen: Radio Bremen, ©1991. 1 DVD-video.

KYLIÁN, Jiří. Jiří Kylián's black & white ballets. [Leipzig]: Arthaus Music, c1995-1997. 1 videodisk (DVD).

LINKE, Susanne. Ruhr-Ort : Auschnitte. Bremen: Deutsche Tanzfilminstitut, ©1991. 1 DVD-video.

LOUIS, Murray. Murray Louis in concert. Volime 1, Dance solos. Hightstown (NJ): Dance Horizons, 1989. 1 videodisk (DVD).

NAHARIN, Ohad. Naharin´s Virus. Tel Aviv: Batsheva Dance Company, ©2014. 1 DVD-video.

NEUMEIER, John. Nijinsky. [S.l.]: Major, ©2017. 1 DVD-video.

PROKOF'JEV, Sergej Sergejevič, Angelin PRELJOCAJ. Roméo, Juliette. [S.l.]: Arthaus Musik, c1992. 1 videodisk (DVD).

PROKOF'JEV, Sergej Sergejevič, Maguy MARIN. Cinderella. [S.l.]: Arthaus Musik, c1989. 1 videodisk (DVD).

VANDEKEYBUS, Wim. Roseland. Brusel: Ultima Vez, ©1990. 1 DVD-video.

Elektronické zdroje

E-Learning HAMU: [online]. https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=314

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě písemné seminární práce 2-5 NS.

Další požadavky: 75 % docházka, aktivita v hodinách, plnění dílčích úkolů

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
NĚMEČKOVÁ E.
16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:00–17:30 Elvíra NĚMEČKOVÁ učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů