Seminář historické taneční vědy 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SHT1 Z 6 1T česky zimní

Garant předmětu

Helena KAZÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena KAZÁROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je seznámit studenty se základními postupy a principy historické práce, okruhem pramenných zdrojů pro studium tance, institucemi, způsobem organizace a koncipování odborné historické studie taneční tematiky.

Forma studia

diskuse, analýza textů a dalších typů pramenů, exkurze, seminární úkoly

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá orientaci v tanečně historické problematice, absolvování předmětu Přehled dějin tance a baletu.

Obsah kurzu

V prvním semestru se studenti na konkrétních tanečních pramenech seznamují s jejich variabilitou a způsoby analýzy; přitom jsou využívány mimo jiné také starší seminární práce zabývající se rozborem vybraných pramenů. Česká situace je konfrontována se světovou. Dále jsou studenům předvedeny významné soubory tanečních pramenů různé povahy, uchované v českých institucích, jako jsou např. sbírky tanečních pořádků (Archív Národního muzea), archiválie baletního souboru Národního divadla (Archiv ND), tištěná baletní libreta z různých historických období nebo tanečně významné památky archívu státního zámku Český Krumlov. V průběhu semestru je studentům zadán seminární úkol, který se týká zpracování určitého pramenu (souboru pramenů) vztahujících se k českému tanečnímu dění a který vyžaduje užití historických metod analýzy.

Doporučená nebo povinná literatura

Adshead-Landsdale, Janet; Layson, June eds.: Dance History. An Introduction, London, New York 1994.

Cohen, Selma Jeanne ed.: Dance as a Theatre Art: Source Readings in Dance History from 1581 to the Present, New York 1977.

Schwartz, J. L.; Schlundt, C. L.: French Court Dance and Dance Music: A Guide to Primary Source Writings, 1643-1789, Stuyvesant, New York 1987.

Zíbrt, Čeněk: Jak se kdy v Čechách tancovalo, Praha 1895, 1960.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivní účasti na seminářích

plnění seminárních úkolů

četba textů

Během semestru se vyžaduje aktivní práce v semináři, vypracování seminárních úkolů, četbu textů.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: plnění seminárních úkolů, četba textů, samostatná práce s informačními zdroji

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2023
sborovna katedry tance

(Hartigovský palác)
KAZÁROVÁ H.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:15–15:45 Helena KAZÁROVÁ sborovna katedry tance
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů