Seminář historické taneční vědy 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SHT1 Z 6 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 141 až 171 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena KAZÁROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prohloubí svou zkušenost s historickým výzkumem, rozšíří orientaci v odborné problematice, rozvine badatelské dovednosti (kritické myšlení, formulace myšlenek a argumentace, koncipování odborného textu, odborné vyjadřování).

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět klade důraz na samostatnou aktivitu studentů, rozvíjí poznatky a dovednosti osvojované v předmětech Úvod do studia taneční vědy a Proseminář taneční vědy. Soustřeďuje se na problematiku historického výzkumu v oblasti tance, souvislosti s obecně historickým výzkumem a specifika tanečně historického bádání. Zahrnuje studium odborných textů, studentských prací, studium pramenů a jejich interpretaci.

Seznamuje studenty se základními postupy a principy historické práce, metodologickými přístupy a koncepty, s okruhem pramenných zdrojů pro studium tance, institucemi, způsobem organizace a koncipování odborné historické studie taneční tematiky.

Tematické okruhy:

  1. studenti se na konkrétních tanečních pramenech seznamují s jejich variabilitou a způsoby analýzy; přitom jsou využívány mimo jiné také starší seminární práce zabývající se rozborem vybraných pramenů.
  2. česká situace je konfrontována se světovou, práce s cizojazyčnými zdroji a texty.
  3. představení významných souborů tanečních pramenů různé povahy, uchovaných v českých institucích, jako jsou např. sbírky tanečních pořádků (Archív Národního muzea), archiválie baletního souboru Národního divadla (Archiv ND), tištěná baletní libreta z různých historických období nebo tanečně významné památky archívu státního zámku Český Krumlov.
  4. zadání seminárního úkolu, který se týká zpracování určitého pramenu (souboru pramenů) vztahujících se k českému tanečnímu dění a na nějž aplikují postup historické analýzy. Práce na něm pokračuje v následujícím semestru v předmětu Seminář historické taneční vědy 2.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BULÍNOVÁ, Karolína; BUREŠOVÁ, Lucie; GREMLICOVÁ, Dorota; KAZÁROVÁ, Helena; ZILVAROVÁ, Daniela. Profese tanečníka: mezi obdivem a odsouzením. Praha: Akademie múzických umění, 2013.

ISBN 978-80-7331-241-1.

GREMLICOVÁ, Dorota ed. Stopy tance: taneční prameny a jejich interpretace, Praha: Akademie múzických umění, 2008. ISBN 978-80-7331-118-6.

Historické studium tance v českém prostředí, Praha: Akademie múzických umění, 2003. ISBN 9788073310035.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo. Praha: F. Šimáček, 1895, druhé vydání Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.

Doporučená literatura:

ADSHEAD-LANSDALE, Janet; LAYSON, June eds. Dance History. An Introduction. London, New York: Routledge, 1994. ISBN 10: 9780415090308.

BURKE, Peter. Co je kulturní historie? Praha: Dokořán, 2011. ISBN 978-80-7363-302-8.

COHEN, Selma Jeanne ed. Dance as a Theatre Art: Source Readings in Dance History from 1581 to the Present. New York, London: Dance Books 1977. ISBN 9780195173697.

DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-15-2.

SENELICK, Laurence ed. National Theatre in Northern and Eastern Europe, 1746-1900. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. ISBN 9780521100861.

SCHWARTZ, Judith L.; SCHLUNDT, Christena L. French Court Dance and Dance Music: A Guide to Primary Source Writings, 1643-1789. Stuyvesant, New York: Pendragon Press, 1987. ISBN 978-0918728722.

SMITH, Marian. Ballet and Opera in the Age of Giselle. Princeton, N.Y., and Oxford: Princeton University Press, 2000. ISBN 978-0691146492.

Elektronické zdroje jednotlivých knihoven, archívů, muzeí a výzkumných ústavů apod.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě vypracování zadaných úkolů v průběhu semestru (studium zadaných textů a jejich reflexe, aktivita v diskuzi)

Požadovaná docházka: 100 %

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
KAZÁROVÁ H.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:30–14:00 Helena KAZÁROVÁ učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů