Analýza tance 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107AT3 Z 4 1+1/T česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznamení s metodologickými východisky taneční analýzy a s existujícími analytickými postupy, poskytnutí základního rámce a pojmového aparátu pro analyzování vnitřní struktury tance a jeho vnějších kontextů. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétní taneční materiál. Předmět má přispět ke schopnosti porozumět tanci, zákonitostem jeho utváření, specifikům různých druhů tance.

Forma studia

výklad teoretických východisek analýzy tance, analýza videozáznamů tance, diskuse

Předpoklady a další požadavky

Náplň předmětu navazuje na Analýzu tance 1 a 2, proto je nutné jejich předchozí absolvování.

Obsah kurzu

Výklad strukturální analýzy lidových tanců: V rámci přednášky jsou poznatky z oblasti analýzy tance rozšířeny o zvláštní model tzv. strukturální analýzy lidových tanců, která vznikla v rámci badatelské činnosti mezinárodní Study Group on Ethnochoreology při International Council for Traditional Music. Na vytvoření tohoto modelu se podíleli také čeští badatelé Hannah Laudová a Eva Kröschlová. Tato analýza se soustřeďuje na vnitřní stavbu tance, popisovanou v pojmech motiv (motivická buňka), fráze, sekce atd., využívá podnětů lingvistiky (zejména americká varianta Adrienne Kaeppler) a klade důraz na analytické zhodnocení vazby mezi tancem a hudbou.

Aplikace postupů strukturální analýzy na konkrétní tance: V semináři je model strukturální analýzy uplatněn na konkrétní lidové tance různého typu (tance vázané k jedné melodii, tance s mnoha melodiemi, tance pro různý počet a skladbu tančících, tance založené na stálém opakování jednoho motivu, tance s několika motivy atd.). V analýze je využito také kinetografických záznamů tanců.

Analýza vybrané rozsáhlejší choreografie: Další náplní semináře je podrobná analýza jedné vybrané choreografie většího rozsahu; tato analýzy může být zaměřena na komplexní rozbor dané choreografie (např. Petruška v choreografii Michaila Fokina), případně na srovnání choreografických zpracování téhož tématu, hudební předlohy (např. Svěcení jara v pojetí Václava Nižinského, Maurice Béjarta a Piny Bausch) nebo na analýzu vzájemné vazby mezi inspiračním zdrojem a choreografickou kompozicí (vztah mezi choreografií Jiřího Kyliána Stamping Ground a tancem australských aborigines).

Doporučená nebo povinná literatura

Adshead, Janet ed.: Dance Analysis: Theory and Practice, London 1988.

Dąbrowska, Grażyna; Petermann, Kurt eds.: Analyse und Klassifikation von Volkstänzen, Krakow 1983.

Foundations for the Analysis of the Structure and Form of Folk Dance: A Syllabus. In Yearbookof the International Folk Music Council, ed. Bruno Nettl, 1975.

International Encyclopedy of Dance, New York, Oxford 1998 (heslo Laban Principles of Movement Analysis).

Kaeppler, Adrienne L.:Dance and the Concept of Style. In Dance, Style, Youth, Identities, Proceedings of the 19th Symposium of the International Council for Traditional Music Study Group on Ethnochoreology, Strážnice 1998.

Kaeppler, Adrienne L. and Elsie Ivancich Dunin eds.: Dance Structures. Perspectives on the Analysis of Human Movement, Akadémiai Kiadó, Budapest 2007.

Tanec. Záznam, analýza, pojmy, Praha 2004.

Hodnoticí metody a kritéria

kredity jsou uděleny na základě:

aktivity v semináři

splnění seminárních úkolů

Během semestru se vyžaduje samostatné studium zadané litaratury, domácí příprava analýz. Celkové hodnocení se skládá z hodnocení aktivity v semináři a plnění seminárních úkolů.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní práce v semináři, vypracování seminárních úkolů.

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=317

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
GREMLICOVÁ D.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:45–12:15 Dorota GREMLICOVÁ učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů