Úvod do taneční teorie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107UTT2 ZK 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Osvojení si základů výrazovosti pohybu a základních zákonitostí při choreografické tvorbě pro jeviště.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem tohoto semestru je proniknout hlouběji do problematiky zkoumání tance z hlediska jeho možností jeho výrazových a významotvorných složek a jeho prezentace v rámci hudebního divadla.

Tematické okruhy:

  1. Základní druhy tanečních pohybů podle Theléura, Didelota, Cecchettiho a současné rozlišování podle metody Language of Dance Center.
  2. Principy pohybu podle metody Jooss-Leeder, výrazové kvality pohybu vycházející z této metody. První princip – Napětí a uvolnění. Druhý princip – Váha a síla. Třetí princip – Tři základní pohybové rytmy.
  3. Pohyb, význam, výraz. Významové vyznění dráhy pohybu a vzájemných prostorových vztahů tanečníků. Formace pro dvojice a skupinu. Dráhy pohybu po jevišti a jejich významotvorný efekt.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HUTCHINSON GUEST, Ann : Seven Basic Movements in Dancing. In: Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research, Vol. 13, No. 1, Ivor Guest 75th Birthday Celebration Issue (Summer, 1995), pp. 7-20.

WINNEARLIS, Jane. Modern Dance. The Jooss-Leeder Method. London, A. & C. Black 1958.

Hodnoticí metody a kritéria

ústní zkouška prověřující znalosti

další požadavky: docházka 70 %, aktivita ve výuce, plnění dílčích úkolů

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů