Úvod do taneční teorie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107UTT1 zápočet 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Helena KAZÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena KAZÁROVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Objasnit posluchačům základní pojmy z choreologie, možné přístupy k jejich definování a odbornou terminologii, která jim usnadní komunikaci v jejich umělecké praxi.

Tematické okruhy:

  1. Teorie tance jako jedna z disciplín choreologie.
  2. Možné přístupy k definování tance, jeho základní druhy z hlediska funkcí, které ve společnosti plní.
  3. Definování tanečních technik, jejich technicko-estetické principy na příkladě akademické (klasické) techniky. Vývoj taneční terminologie.
  4. Definování pojmů, spjatých s divadelním vnímáním tance a tanečního díla: baletu, pohybového divadla, tanečního divadla aj.

Výsledky učení

Získání odborného přehledu a rozlišovacích schopností v oblasti taneční terminologie a její problematiky, rozšíření odborných komunikačních kompetencí v rámci umělecké praxe.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

HENCKMANN, Wolfhart a Konrad LOTTER. Estetický slovník. Praha: Svoboda, 1995. Členská knižnice (Svoboda). ISBN 80-205-0478-8.

JENČÍK, Joe. Tanec a jeho tváření. Praha: Zátiší, Knihy srdce a ducha, 1926.

JENČÍK, Joe. Skoky do prázdna. Praha: Družstvo Dílo přátel umění a knihy, 1946.

KAZÁROVÁ, Helena. Když se řekne TANEC. Hudební rozhledy 59, 2006, č. 3, s. 48-49. ISSN 0018-6996.

KAZÁROVÁ, Helena. Když se řekne: TANEČNÍ TECHNIKA. Hudební rozhledy 59, 2006, č. 4, s. 46-47. ISSN 0018-6996.

KAZÁROVÁ, Helena. Když se řekne: BALET. Hudební rozhledy 60, 2007, č. 3, s. 54. ISSN 0018-6996.

Dostupné též on-line [cit. 2020-04-15] http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=archiv&rc=07

REY, Jan. Jak se dívat na tanec. V Praze: Vyšehrad, 1947.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na přednáškách a dobré kvalitě odevzdaných písemných úkolů, průběžné ověřování znalostí kontrolními otázkami

Další požadavky: docházka 70 %, aktivita ve výuce

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
KAZÁROVÁ H.
16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 16:00–17:30 Helena KAZÁROVÁ učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů