Úvod do taneční teorie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107UTT1 Z 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Helena KAZÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena KAZÁROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získání odborného přehledu a rozlišovacích schopností v oblasti taneční terminologie a její problematiky, rozšíření odborných komunikačních kompetencí v rámci umělecké praxe.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Objasnit posluchačům základní pojmy z choreologie, možné přístupy k jejich definování a odbornou terminologii, která jim usnadní komunikaci v jejich umělecké praxi.

Tematické okruhy:

  1. Teorie tance jako jedna z disciplín choreologie.
  2. Možné přístupy k definování tance, jeho základní druhy z hlediska funkcí, které ve společnosti plní.
  3. Definování tanečních technik, jejich technicko-estetické principy na příkladě akademické (klasické) techniky. Vývoj taneční terminologie.
  4. Definování pojmů, spjatých s divadelním vnímáním tance a tanečního díla: baletu, pohybového divadla, tanečního divadla aj.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HENCKMANN, Wolfhart a Konrad LOTTER. Estetický slovník. Praha: Svoboda, 1995. Členská knižnice (Svoboda). ISBN 80-205-0478-8.

JENČÍK, Joe. Tanec a jeho tváření. Praha: Zátiší, Knihy srdce a ducha, 1926.

JENČÍK, Joe. Skoky do prázdna. Praha: Družstvo Dílo přátel umění a knihy, 1946.

KAZÁROVÁ, Helena. Když se řekne TANEC. Hudební rozhledy 59, 2006, č. 3, s. 48-49. ISSN 0018-6996.

KAZÁROVÁ, Helena. Když se řekne: TANEČNÍ TECHNIKA. Hudební rozhledy 59, 2006, č. 4, s. 46-47. ISSN 0018-6996.

KAZÁROVÁ, Helena. Když se řekne: BALET. Hudební rozhledy 60, 2007, č. 3, s. 54. ISSN 0018-6996.

Dostupné též on-line [cit. 2020-04-15] http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=archiv&rc=07

REY, Jan. Jak se dívat na tanec. V Praze: Vyšehrad, 1947.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na přednáškách a dobré kvalitě odevzdaných písemných úkolů, průběžné ověřování znalostí kontrolními otázkami

Další požadavky: docházka 70 %, aktivita ve výuce

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
KAZÁROVÁ H.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:15–15:45 Helena KAZÁROVÁ učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů