Videoseminář 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VIS3 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Elvíra NĚMEČKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je přiblížit posluchačům vývoj tanečních technik, inscenačních postupů a výrazových prostředků užívaných choreografy od konce druhé světové války do konce šedesátých let minulého století. Předmět doplňuje vědomosti studentů z oblasti dějin tance a zároveň prohlubuje jejich analytické dovednosti při práci s inscenací a kritické myšlení.

Tematické okruhy:

Periodizace vývoje tance mezi lety 1945 a 1969.

Spojené státy Americké jako zdroj nové inspirace pro poválečnou Evropu:

Vývoj muzikálu a broadwayské produkce.

Jednotliví představitelé amerického Modern Dance a jejich techniky.

Psychologický balet, fyzické divadlo, jazz a afroamerické taneční a baletní soubory.

Merce Cunningham, John Cage a teorie náhidy v hudbě a tanci.

Judson Churche Dance Theatre a jeho představitelé.

Evropa mezi lety 1945 a 1969:

Poválečný vývoj v jednotlivých státech (politický, sociální, umělecký aspekt)

Francie, nástup poválečné generace (Maurice Béjart, Roland Petit, Jean Babilée)

Poválečný vývoj v Německu, rozdělení státu a vliv tohoto aktu na tanec (Tatjana a Viktor Gsovsky, Grete Palluca), tzv. Stuttgartský zázrak (John Cranko a jeho éra)

Velká Británie, pokračování hlavních baletních souborů (Royal Ballet, Rambert Ballet) a nejvýraznější choreografové (Ninette de Valois, Frederic Ashton, Anthony Tudor).

Poválečný vývoj tance v zemích východního bloku. Nová choreografická vlna v Československu (Pavel Šmok, Luboš Ogoun, František Pokorný)

Šedesátá léta v Československu, nové vlivy nové techniky.

Výsledky učení

Po absolvování předmětu budou studenti schopni kriticky přistupovat k vizuálním záznamům, prohloubí se jejich míra vědomostí z oblasti historie tance, zejména z období mezi lety 1945 a 1970, a naučí se též základům analytické práce s inscenací, kterou využijí v dalších fázích předmětu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

BRODSKÁ, Božena. Vybrané kapitoly z dějin baletu. 3. vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2017. 81 stran. ISBN 978-80-7331-435-4.

BROWN, Carolyn. Chance and circumstance : twenty years with Cage and Cunningham. 2. vydání. New York: Knopf, 2008. vi, 645 stran, [40] stran obrazová příl. ISBN 978-0-394-40191-1.

BURT, Ramsay. Judson Dance Theatre : Performative traces. 1. vyd. London New York: Routledge, 2006. x, 230 s. ISBN 0-415-97574-3.

Čítanka světové choreografie 20. století. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 207 s. ISBN 80-339-6412-7.

DUNNING, Jennifer. Alvin Ailey : a life in dance. New York: Da Capo Press, c1998. 465 s. ISBN 0-306-80825-0.

GRAHAM, Martha. The Notebooks of Martha Graham. New York: Harcourt Brace Jovanovich, c1973. xvi, 464 s. ISBN 0-15-167265-2.

International encyclopedia of dance : a project of Dance Perspectives Foundation, Inc. Volume 1-6, Oxford New York: Oxford University Press, 2004. lx, 545 s. ISBN 0-19-517585-9.

KOEGLER, Horst. John Cranko und das Stuttgarter Ballett : 1961-1973. Pfullingen: Günther Neske, c1975. 160 s. ISBN 3-7885-0052-2.

ROBINSON, Jacqueline. Modern dance in France : an adventure 1920-1970. Amsterdam: Harwood academic publishers, c1997. xxx, 446 s. ISBN 90-5702-016-5.

SÖRGEL, Sabine. Dance and the body in western theatre : 1948 to present. 1. vydání. London: Palgrave, c2015. xiv, 223 stran. ISBN 978-1-137-03487-8.

ŠEMBEROVÁ, Zora. Na šťastné planetě. Praha: Národní divadlo, 2008. 189 s. ISBN 978-80-7258-272-3.

THOMPSON, Kristin. Dějiny filmu : přehled světové kinematografie. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 598 s. ISBN 978-80-7331-091-2.

VAŠUT, Vladimír. Pavel Šmok na přeskáčku. 1. vyd. Praha: Akropolis, 1997. 75 s. ISBN 80-85770-53-9.

Diplomové práce

BARTOŠ, Josef. Konference čs. tanečních umělců 1950. Praha, HAMU, 2015.

LIDOVÁ, Klára. Tanec v českém hraném filmu 1898-1993. Praha, HAMU, 2017.

SMUGALOVÁ, Zuzana. Vývoj českého neprofesionálního scénického tance 1945-1968. Praha, HAMU, 2007.

Videozáznamy:

Interní záznamy z fondu Kyliánova tanečního archívu a knihovny HAMU:

ASHTON, Frederick. Marguerite and Armand (2017). London: Opus Arte, ©2017. 1 DVD-video.

ATLAS, Charles. Merce Cunningham : a lifetime of dance. [S.l.]: La Sept, ©2000. 1 DVD-video.

BENSARD, Patrick. Lucinda Childs. Paris: ARTE France Mezzo, ©2006. 1 DVD-video.

ČAJKOVSKIJ, Petr Il‘jič. John CRANKO. Onegin. Toronto: PPL/CBC, 1986.

GLUSHANOK, Peter. Night Journey by Martha Graham. TV Movie, 1958 1. videodisk (DVD).

HALEY, Jack jr. That´s Dancing!. San Francisco: MGM, ©1951. 1 DVD-video.

HEGEDUS, Chris. Dance Black America. New York: Pennebaker Associates, ©1985. 1 DVD-video.

MAHLER, Gustav. Anthony TUDOR. Dark Elegies. Stockholm: Sveriges TV AB, 1987.

MILLE, Agnes de. Fall ri ver legend by Dance Theatre of Harlem. [Leipzig]: ArtHaus, c1989. 1 videodisk (DVD).

PENDLETON, Moses. Pilobolus on Broadway. [S.l.]: RM Associates, ©1982. 1 DVD-video (52 min.) 1, disk.

ŠMOK, Pavel. Picassiada. Praha: Československá televize, ©1964. 1 DVD-video.

Elektronické zdroje

E-Learning HAMU: [online]. https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=314

BÉJART, Maurice. Le Sacre du printemps: [online] https://www.youtube.com/watch?v=XedawBHB-uc

PETIT, Roland. Le jeune homme et la mort. [online]: https://www.youtube.com/watch?v=P-nR89Kk6QI

PILOBOLUS. Shadowland [online]: https://www.youtube.com/watch?v=Ned6eeCGl4A

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na základě písemné seminární práce 2-5 NS.

Další požadavky: 75 % docházka, aktivita v hodinách, plnění dílčích úkolů

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
NĚMEČKOVÁ E.
16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:00–17:30 Elvíra NĚMEČKOVÁ učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů