Didaktika a metodika LT 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMLT1 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování kurzu student

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Úvod do taneční pedagogiky 1, Pedagogický proseminář 1

Obsah kurzu

Předmět obsahuje a poskytuje znalosti základních kroků lidových tanců Čech, Moravy a Slezska. Poznávání základních lidových tanců ze stěžejních oblastí. Detailní rozbor základních tanečních kroků – způsob a posloupnost výuky daných kroků, jejich varianty a možné kombinace. Způsob práce s folklórním tanečním materiálem a tvorba exercicie, přístup k výuce lidových tanců.

Cílem studia je úvod do metodického myšlení, schopnost analyzovat prvky a možné chyby v provedení. Osvojení postupu výuky tanečních kroků a tanců, osvojení postupu výuky a samostatného vedení hodiny LT.

Předmět a připravuje technicky i teoreticky pro zvládnutí lidového tance a orientace v etnografických oblastech. Předmět je šestisemestrální. Ve třech ročnících studia si student postupně osvojí a prohloubí znalosti všech základních prvků, variací a tanců různých oblastí Čech, Moravy a Slezska:

Tematické okruhy:

Základní kroky lidového tance Čech na místě, v postupu z místa, v otáčení a v provedení v páru. Jednoduchá partnerská práce v lidovém tanci pro párový tanec. Tance s pevnou vazbou na hudební doprovod a tance s volnou vazbou na hudební doprovod. Dětské taneční hry a tance pro děti.

Základní kroky - podřepy, dřepy, dvojité pérování, „kolíbka“, malé suny, malé švihy, přenášení váhy z nohy na nohu, Trojhran, dvojpolka (pata-špička), krok zkřižný zakládaný (kročně i skočně)

1)Výuka nejjednodušších tanečních kroků lidového tance v postupu z místa.

2)Kroky 2/4 rytmu: chůze, polkový krok, poskočný krok, hladký obkročák, poskočný obkročák, dvoukrok a dvoukročák, kroky jihočeských koleček, „koloběžka“.

3)Taneční kroky 3/4 metra, sousedská, trojdup, dělený trojkrok, mazurka (na tři kroky, na dva kroky, na jeden krok).

4)Taneční kroky na místě, řezanka, pato-špičkové kroky, holubce

5)Probrané taneční kroky v provedení v natáčení a otáčení, výuka principu otáčení v lidovém tanci

6)Práce v páru, jednoduché taneční variace lidových tanců Čech

7)Tance typu „Furiant“, dvojtance , tance typu „Do kolečka“

8)Příprava pro tance s proměnlivým taktem „mateník“

Na základě získaných znalostí studenti vytvářejí taneční variace pro počáteční výuku lidových tanců, dále pak jejich oblastní varianty, které vzájemně zadávají, hodnotí a analyzují.

Nedílnou součástí výuky je vyhledání a příprava vhodného notového materiálu a spolupráce s korepetitorem, zejména při práci s materiálem určité folklórní oblasti je vyžadován pečlivý přístup.

Na základě hospitací na tanečních konzervatořích a ZUŠ vznikají písemné reflexe, při kterých si studenti vzájemně sdělují své poznatky, které rozšiřují jejich odborný vhled nezbytný pro jejich budoucí pedagogickou praxi.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BONUŠ, František. Tance, písně a hudba plzeňského kraje. Praha: SNKLHU, 1955. 213 s., 32 s., 31 s.

JELÍNKOVÁ, Zdena, BONUŠ, František, ed. a JEŘÁBEK, Richard. Valašské lidové tance. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1954. 34 s.

Doporučená literatura:

KOS, Bohumil. Lidové tance ve školní tělesné výchově: Metodická příručka pro učitele tělesné výchovy na školách 1. a 2. cyklu. 3. vyd. Praha: SPN, 1983. 260 s. Edice met. příruček / SPN.

MIŠUREC, Zdeněk, KOS, Bohumil a BONUŠ, František. Zbojnické písně a tance: instruktážní brožura pro pěvecké a taneční soubory. Praha: Naše vojsko, 1951. 127 s. Armádní soutěž tvořivosti; sv. 4.

Národní tance. Malá ř.; čís. 4. Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad Lhotka 1950.

SEIDEL, Jan, ed., TREFIL, Václav, ed. a ŠPIČÁK, Josef, ed. Zahrajte mi do kola!: tance českého lidu. Vydání 1. Praha: L. Mazáč, 1945. 284 - [4] s.

VYCPÁLEK, Josef. České tance: 145 (s varianty 185) českých lidových tanců, které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně (za účelem naučení). Praha: B. Kočí, 1921. 196 stran. Umělecké snahy; sv. 254.

ZÁLEŠÁK, Cyril. Pohronské tance. 1. vyd. Martin: Osveta, 1953. 331 s. Knižnica osvety; sv. 22.

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická prověrka znalosti alespoň dvou vyučovaných tanců. Zadání rozcvičení k lekci lidových tanců.

Další požadavky: docházka 75 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia na základě absolvovaných hospitací, workshopů a navštívených festivalů

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
VRBATOVÁ FRIČOVÁ M.
12:30–14:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:30–14:00 Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů