Tisk studijního plánu

Studijní plán Zpěv (BC) - pro studenty se zahájením studia 2022/2023

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
103ZPV* Zpěv
Z-5-3CT
ZK-5-3CT
Z-6-2CT
Z-7-2CT
23
103ZPE* Zpěv
Z-5-2CT
ZK-5-2CT
10
Minimální počet kreditů 33
Povinné předměty
103DLIZ* Dějiny a literatura zpěvu
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
8
103SZP* Seminář zpěvu
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
18
Minimální počet kreditů 26
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
103ASZP* Ansámblový a sborový zpěv
Z-3-4CT
Z-3-4CT
Z-3-3CT
Z-3-3CT
Z-3-2CT
Z-3-2CT
18
108DHB* Dějiny hudby
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
15
108HUES* Hudební estetika
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
702IPZ* Italský jazyk pro Zpěv
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
6
103JP* Jevištní pohyb
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
6
103JEPX* Jevištní praxe
Z-3-4CT
Z-3-4CT
Z-3-4CT
Z-3-4CT
Z-3-4CT
Z-3-4CT
18
103JER* Jevištní řeč
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
6
103KP* Koncertní praxe - zpěv
Z-1-14CS
Z-1-14CS
2
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
1
108RSPZ* Rozbor skladeb pro Zpěv
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
8
103SK* Sólová korepetice
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
6
103VI* Vokální intonace
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
4
Minimální počet kreditů 100
Povinně volitelné předměty
103ZORBCPV Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
103ZPEVBPVD Zpěv (BC) - PV Němčina (pro studenty se zahájením studia 2022/2023) V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
5
Minimální počet kreditů 7
Volitelné předměty
103ZPM Zpěv - pedagogické minimum
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 166
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 14
Celkový počet kreditů 180

Studijní plán na dostudování

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [103ZORBCPV]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět ve kterém pokračuje i v letním semestru.

② Zpěv (BC) - PV Němčina (pro studenty se zahájením studia 2022/2023) [103ZPEVBPVD]

Student si musí každý semestr zapsat jeden předmět. Výstupní úroveň není stanovena.

① Zpěv - pedagogické minimum [103ZPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů