Seminář zpěvu 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SZP4 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Pavel HORÁČEK

Obsah

Cíl výuky:

Seminář zpěvu je hromadným předmětem, kterého se účastní posluchači všech ročníků. V tomto kolektivním předmětu se studenti musí postupně prezentovat výkony svého hlavního oboru před přítomnými pedagogy a ostatními studenty.

Cílem výuky těchto seminářů je příprava na veřejná vystoupení před publikem – na vlastní školní koncerty nebo školní představení, která jsou pak povinná v dalších semestrech.

Vytváří se zde prostor pro prezentaci interpretačních a tvůrčích názorů ve společné diskuzi mezi pedagogy a studenty. Kolektivní způsob výuky přispívá k osobnímu rozvoji individuálního uměleckého talentu.

Tematické okruhy:

Návštěvy koncertů

Návštěvy operních představení

Účast na koncertech spolužáků

Účast na mistrovských kurzech

Výsledky učení

Student je veden k individuální a samostatné práci, je schopen diskuze na téma interpretace, je posílen jeho tvůrčí názor. Má prohloubené znalosti o přednesu díla jako takového. Je připraven na veřejná vystoupení před publikem.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Literatura a studijní pomůcky (písně, árie či celé opery) jsou vybrány po konzultaci s pedagogem s přihlédnutím k individuálním potřebám studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení atestace student prezentuje své výkony před kolegiem katedry a spolužáky, povinná podmínka 65% účasti za semestr. Minimálně jedna aktivní účast (vystoupení) za semestr.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů