Tisk

Katedra zpěvu a operní režie

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
103AO1 Analýza oper 1
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
103AO2 Analýza oper 2
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
103AO3 Analýza oper 3
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
103AO4 Analýza oper 4
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
103ASZP1 Ansámblový a sborový zpěv 1
 
Předmět není vypsán
103ASZP2 Ansámblový a sborový zpěv 2
 
Předmět není vypsán
103ASZP3 Ansámblový a sborový zpěv 3
 
Předmět není vypsán
103ASZP4 Ansámblový a sborový zpěv 4
 
Předmět není vypsán
103ASZP5 Ansámblový a sborový zpěv 5
 
Předmět není vypsán
103ASZP6 Ansámblový a sborový zpěv 6
 
Předmět není vypsán
103AZ1 Ansámblový zpěv v operním studiu 1 česky Út
18:00–20:15
Učebna ZOR 2022
Z 1 1T
103ASZ1 Ansámblový zpěv v operním studiu 1 česky Út
18:00–20:15
Učebna ZOR 2022
Z 2 1CT
103AZ2 Ansámblový zpěv v operním studiu 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103ASZ2 Ansámblový zpěv v operním studiu 2
 
česky Z 2 1CT Předmět není vypsán
103AZ3 Ansámblový zpěv v operním studiu 3 česky Út
18:00–20:15
Učebna ZOR 2022
Z 1 1T
103ASZ3 Ansámblový zpěv v operním studiu 3
 
česky Z 2 1CT Předmět není vypsán
103AZ4 Ansámblový zpěv v operním studiu 4
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103ASZ4 Ansámblový zpěv v operním studiu 4
 
česky Z 2 1CT Předmět není vypsán
103AZ5 Ansámblový zpěv v operním studiu 5 česky Út
18:00–20:15
Učebna ZOR 2022
Z 1 1T
103ASZ5 Ansámblový zpěv v operním studiu 5
 
česky Z 2 1CT Předmět není vypsán
103AZ6 Ansámblový zpěv v operním studiu 6
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103ASZ6 Ansámblový zpěv v operním studiu 6
 
česky Z 2 1CT Předmět není vypsán
103DPOR1 Didaktika/Vyučovatelská praxe operní režie 1 česky Z 1 1T
103DPOR2 Didaktika/Vyučovatelská praxe operní režie 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
103DPZ1 Didaktika/Vyučovatelská praxe zpěvu 1 česky Z 1 1T
103DPZ2 Didaktika/Vyučovatelská praxe zpěvu 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
103DO1 Dramaturgie opery 1 česky Z 1 1ST
103DO2 Dramaturgie opery 2
 
česky ZK 1 1ST Předmět není vypsán
103DO3 Dramaturgie opery 3 česky Z 1 1ST
103DO4 Dramaturgie opery 4
 
česky ZK 1 1ST Předmět není vypsán
103DO5 Dramaturgie opery 5 česky Z 1 1ST
103DO6 Dramaturgie opery 6
 
česky ZK 1 1ST Předmět není vypsán
103DLZ1 Dějiny a literatura zpěvu 1 česky Čt
17:00–18:30
Učebna 2026 (HAMU)
Z 1 2T
103DLIZ1 Dějiny a literatura zpěvu 1
 
česky Z 2 1PT+1ST Předmět není vypsán
103DLZ2 Dějiny a literatura zpěvu 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
103DLIZ2 Dějiny a literatura zpěvu 2
 
česky ZK 2 1PT+1ST Předmět není vypsán
103DLZ3 Dějiny a literatura zpěvu 3 česky Čt
18:30–20:00
Učebna 2026 (HAMU)
Z 2 2T
103DLIZ3 Dějiny a literatura zpěvu 3
 
česky Z 2 1PT+1ST Předmět není vypsán
103DLZ4 Dějiny a literatura zpěvu 4
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103DLIZ4 Dějiny a literatura zpěvu 4
 
česky ZK 2 1PT+1ST Předmět není vypsán
103DDOP1 Dějiny divadla a opery 1 česky Z 2 2T
103DDOP2 Dějiny divadla a opery 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103DDOP3 Dějiny divadla a opery 3 česky Z 2 2T
103DDOP4 Dějiny divadla a opery 4
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
103HV1 Hlasová výchova 1 česky Z 1 1T
103HV2 Hlasová výchova 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103JP1 Jevištní pohyb 1 česky Po
08:30–10:00
bílý sál
Z 1 2CT
103JP2 Jevištní pohyb 2
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103JP3 Jevištní pohyb 3 česky St
18:00–19:30
bílý sál
Z 1 2CT
103JP4 Jevištní pohyb 4
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103JP5 Jevištní pohyb 5 česky St
18:00–19:30
bílý sál
Z 1 2CT
103JP6 Jevištní pohyb 6
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103JEPX1 Jevištní praxe 1
 
Předmět není vypsán
103JEPX2 Jevištní praxe 2
 
Předmět není vypsán
103JEPX3 Jevištní praxe 3
 
Předmět není vypsán
103JEPX4 Jevištní praxe 4
 
Předmět není vypsán
103JEPX5 Jevištní praxe 5
 
Předmět není vypsán
103JEPX6 Jevištní praxe 6
 
Předmět není vypsán
103JR1 Jevištní řeč 1 česky St
10:00–11:30
Via Musica
Z 1 2T
103JER1 Jevištní řeč 1 česky St
10:00–11:30
Via Musica
Z 1 2CT
103JR2 Jevištní řeč 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
103JER2 Jevištní řeč 2
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103JR3 Jevištní řeč 3 česky St
11:30–12:15
Via Musica
Z 1 2T
103JER3 Jevištní řeč 3
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103JR4 Jevištní řeč 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
103JER4 Jevištní řeč 4
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103JR5 Jevištní řeč 5 česky St
12:15–13:00
Via Musica
Z 1 1T
103JER5 Jevištní řeč 5
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
103JR6 Jevištní řeč 6
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103JER6 Jevištní řeč 6
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
103JRO1 Jevištní řeč pro operní režii 1 česky Z 1 2T
103JRO2 Jevištní řeč pro operní režii 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
103JZ1 Jóga pro obor Zpěv 1 česky St
16:00–17:30
Sál půda
Z 1 2T
103JZ2 Jóga pro obor Zpěv 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
103KP1 Koncertní praxe - zpěv 1
 
česky Z 1 14CS Předmět není vypsán
103KP2 Koncertní praxe - zpěv 2
 
česky Z 1 14CS Předmět není vypsán
103KP3 Koncertní praxe - zpěv 3
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
103KP4 Koncertní praxe - zpěv 4
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
103ORU1 Organizace a řízení uměleckého provozu divadla 1 česky Z 1 1T
103ORU2 Organizace a řízení uměleckého provozu divadla 2
 
česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
103PO1 Praxe v operním studiu 1 česky Z 3 4ST
103POS0 Praxe v operním studiu 10
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
103PO2 Praxe v operním studiu 2
 
česky Z 3 4ST Předmět není vypsán
103POS3 Praxe v operním studiu 3 česky Z 3 4ST
103POS4 Praxe v operním studiu 4
 
česky Z 3 4ST Předmět není vypsán
103POS5 Praxe v operním studiu 5 česky Z 3 4ST
103POS6 Praxe v operním studiu 6
 
česky Z 3 4ST Předmět není vypsán
103POST7 Praxe v operním studiu 7 česky Z 3 4T
103POS8 Praxe v operním studiu 8
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
103POS9 Praxe v operním studiu 9 česky Z 3 4T
103PMP Příprava magisterské práce
 
česky Z 2 12SS Předmět není vypsán
103REO1 Režie opery 1 česky Z 6 2T
103REZO1 Režie opery 1
 
česky Z 6 2CT Předmět není vypsán
103RO0 Režie opery 10
 
česky Z 15 2T Předmět není vypsán
103REZO0 Režie opery 10
 
česky ZK 15 2CT Předmět není vypsán
103REOP2 Režie opery 2
 
česky ZK 7 2T Předmět není vypsán
103REZO2 Režie opery 2
 
česky Předmět není vypsán
103REOP3 Režie opery 3 česky Z 7 2T
103REZO3 Režie opery 3
 
česky Z 7 2CT Předmět není vypsán
103REOP4 Režie opery 4
 
česky ZK 7 2T Předmět není vypsán
103REZO4 Režie opery 4
 
česky Předmět není vypsán
103REOP5 Režie opery 5 česky Z 9 2T
103REZO5 Režie opery 5
 
česky Z 8 2CT Předmět není vypsán
103REO6 Režie opery 6
 
česky Z 12 2T Předmět není vypsán
103REZO6 Režie opery 6
 
česky Předmět není vypsán
103RO7 Režie opery 7 česky Z 12 2T
103REZO7 Režie opery 7
 
česky Z 12 2CT Předmět není vypsán
103RO8 Režie opery 8
 
česky ZK 12 2T Předmět není vypsán
103REZO8 Režie opery 8
 
česky ZK 12 2CT Předmět není vypsán
103RO9 Režie opery 9 česky Z 15 2T
103REZO9 Režie opery 9
 
česky Z 15 2CT Předmět není vypsán
103ROP1 Rozbor oper 1 česky Z 3 2T
103ROP2 Rozbor oper 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
103ROP3 Rozbor oper 3 česky Z 3 2T
103ROP4 Rozbor oper 4
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
103SBZ1 Sborový zpěv 1 česky Út
18:00–20:15
Učebna ZOR 2022
Z 1 4T
103SBOZ1 Sborový zpěv 1 česky Út
18:00–20:15
Učebna ZOR 2022
Z 3 3CT
103SBZ2 Sborový zpěv 2
 
česky Z 1 4T Předmět není vypsán
103SBOZ2 Sborový zpěv 2
 
česky Z 3 3CT Předmět není vypsán
103SBZ3 Sborový zpěv 3 česky Út
18:00–20:15
Učebna ZOR 2022
Z 1 4T
103SBOZ3 Sborový zpěv 3
 
česky Z 3 3CT Předmět není vypsán
103SBZ4 Sborový zpěv 4
 
česky Z 1 4T Předmět není vypsán
103SBOZ4 Sborový zpěv 4
 
česky Z 3 3CT Předmět není vypsán
103SOR1 Seminář operní režie 1 česky Z 2 2ST
103SOR0 Seminář operní režie 10
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SOR2 Seminář operní režie 2
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
103SOR3 Seminář operní režie 3 česky Z 2 2ST
103SOR4 Seminář operní režie 4
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
103SOR5 Seminář operní režie 5 česky Z 2 2ST
103SOR6 Seminář operní režie 6
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
103SOR7 Seminář operní režie 7 česky Z 2 2T
103SOR8 Seminář operní režie 8
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SOR9 Seminář operní režie 9 česky Z 2 2T
103SZ1 Seminář zpěvu 1 česky Po
14:00–15:30
Galerie HAMU
Z 2 2T
103SZP1 Seminář zpěvu 1
 
Předmět není vypsán
103SZ0 Seminář zpěvu 10
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SZ2 Seminář zpěvu 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SZP2 Seminář zpěvu 2
 
Předmět není vypsán
103SZ3 Seminář zpěvu 3 česky Po
14:00–15:30
Galerie HAMU
Z 2 2T
103SZP3 Seminář zpěvu 3
 
Předmět není vypsán
103SZ4 Seminář zpěvu 4
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SZP4 Seminář zpěvu 4
 
Předmět není vypsán
103SZ5 Seminář zpěvu 5 česky Po
14:00–15:30
Galerie HAMU
Z 2 2T
103SZP5 Seminář zpěvu 5
 
Předmět není vypsán
103SZ6 Seminář zpěvu 6
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SZP6 Seminář zpěvu 6
 
Předmět není vypsán
103SZ7 Seminář zpěvu 7 česky Po
14:00–15:30
Galerie HAMU
Z 2 2T
103SZ8 Seminář zpěvu 8
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SZ9 Seminář zpěvu 9 česky Po
14:00–15:30
Galerie HAMU
Z 2 2T
103SZOR1 Seminář zpěvu a operní režie 1 česky Po
14:00–15:30
Galerie HAMU
Z 3 2ST
103SZOR0 Seminář zpěvu a operní režie 10
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
103SZOR2 Seminář zpěvu a operní režie 2
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
103SZOR3 Seminář zpěvu a operní režie 3
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
103SZOR4 Seminář zpěvu a operní režie 4
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
103SZOR5 Seminář zpěvu a operní režie 5
 
česky Z 4 2ST Předmět není vypsán
103SZOR6 Seminář zpěvu a operní režie 6
 
česky Z 4 2ST Předmět není vypsán
103SZOR7 Seminář zpěvu a operní režie 7 česky Po
14:00–15:30
Galerie HAMU
Z 3 2ST
103SZOR8 Seminář zpěvu a operní režie 8
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
103SZOR9 Seminář zpěvu a operní režie 9
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
103SR1 Studium repertoáru 1 česky Z 1 1CT
103SR2 Studium repertoáru 2
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
103SK1 Sólová korepetice 1 česky Z 1 1CT
103SK0 Sólová korepetice 10
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
103SK2 Sólová korepetice 2
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
103SK3 Sólová korepetice 3 česky Z 1 1CT
103SK4 Sólová korepetice 4
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
103SK5 Sólová korepetice 5 česky Z 1 2CT
103SK6 Sólová korepetice 6
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103SKP7 Sólová korepetice 7 česky Z 1 1T
103SKP8 Sólová korepetice 8
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103SK9 Sólová korepetice 9 česky Z 2 1T
103TFO1 TV a filmová operní režie 1 česky Z 1 1T
103TFOR1 TV a filmová operní režie 1
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
103TFO0 TV a filmová operní režie 10
 
česky ZK 4 1T Předmět není vypsán
103TFOR0 TV a filmová operní režie 10
 
česky ZK 3 1ST Předmět není vypsán
103TFO2 TV a filmová operní režie 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
103TFOR2 TV a filmová operní režie 2
 
česky ZK 2 1ST Předmět není vypsán
103TFO3 TV a filmová operní režie 3 česky Z 1 1T
103TFOR3 TV a filmová operní režie 3
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
103TFO4 TV a filmová operní režie 4
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
103TFOR4 TV a filmová operní režie 4
 
česky ZK 2 1ST Předmět není vypsán
103TFO5 TV a filmová operní režie 5 česky Z 4 1T
103TFOR5 TV a filmová operní režie 5
 
česky Z 3 1ST Předmět není vypsán
103TFO6 TV a filmová operní režie 6
 
česky ZK 4 1T Předmět není vypsán
103TFOR6 TV a filmová operní režie 6
 
česky ZK 3 1ST Předmět není vypsán
103TFO7 TV a filmová operní režie 7 česky Z 4 1T
103TFOR7 TV a filmová operní režie 7
 
česky Z 3 1ST Předmět není vypsán
103TFO8 TV a filmová operní režie 8
 
česky ZK 4 1T Předmět není vypsán
103TFOR8 TV a filmová operní režie 8
 
česky ZK 3 1ST Předmět není vypsán
103TFO9 TV a filmová operní režie 9 česky Z 4 1T
103TFOR9 TV a filmová operní režie 9
 
česky Z 3 1ST Předmět není vypsán
103VI1 Vokální intonace 1 česky Út
12:00–13:30
Via Musica
Z 1 2CT
103VI2 Vokální intonace 2
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103VI3 Vokální intonace 3 česky Út
13:40–15:10
Via Musica
Z 1 2CT
103VI4 Vokální intonace 4
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103ZPE1 Zpěv 1 česky Z 5 2CT
103ZPV1 Zpěv 1
 
česky Z 5 3CT Předmět není vypsán
103ZPE0 Zpěv 10
 
česky Z 16 2T Předmět není vypsán
103ZPEV0 Zpěv 10
 
česky ZK 12 2CT Předmět není vypsán
103ZPE2 Zpěv 2
 
česky ZK 5 2CT Předmět není vypsán
103ZPV2 Zpěv 2
 
česky ZK 5 3CT Předmět není vypsán
103ZPE3 Zpěv 3 česky Z 5 2CT
103ZPE4 Zpěv 4
 
česky ZK 5 2CT Předmět není vypsán
103ZPE5 Zpěv 5 česky Z 7 2CT
103ZPV5 Zpěv 5
 
Předmět není vypsán
103ZPE6 Zpěv 6
 
česky Z 9 2CT Předmět není vypsán
103ZPV6 Zpěv 6
 
Předmět není vypsán
103ZPE7 Zpěv 7 česky Z 10 2T
103ZPEV7 Zpěv 7 česky Z 10 2CT
103ZPE8 Zpěv 8
 
česky ZK 12 2T Předmět není vypsán
103ZPEV8 Zpěv 8
 
česky ZK 10 2CT Předmět není vypsán
103ZPE9 Zpěv 9 česky Z 17 2T
103ZPEV9 Zpěv 9
 
česky Z 12 2CT Předmět není vypsán
103ZH1 Základy herectví 1 česky Z 1 2T
103ZH2 Základy herectví 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
103ZH3 Základy herectví 3 česky Z 1 2T
103ZH4 Základy herectví 4
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán