Tisk

Katedra zpěvu a operní režie

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
103AO1 Analýza oper 1
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
103AO2 Analýza oper 2
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
103AO3 Analýza oper 3
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
103AO4 Analýza oper 4
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
103AZ1 Ansámblový zpěv v operním studiu 1
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103ASZ1 Ansámblový zpěv v operním studiu 1
 
česky Z 2 1CT Předmět není vypsán
103AZ2 Ansámblový zpěv v operním studiu 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103ASZ2 Ansámblový zpěv v operním studiu 2
 
česky Z 2 1CT Předmět není vypsán
103AZ3 Ansámblový zpěv v operním studiu 3
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103ASZ3 Ansámblový zpěv v operním studiu 3
 
česky Z 2 1CT Předmět není vypsán
103AZ4 Ansámblový zpěv v operním studiu 4
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103ASZ4 Ansámblový zpěv v operním studiu 4
 
česky Z 2 1CT Předmět není vypsán
103AZ5 Ansámblový zpěv v operním studiu 5
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103ASZ5 Ansámblový zpěv v operním studiu 5
 
česky Z 2 1CT Předmět není vypsán
103AZ6 Ansámblový zpěv v operním studiu 6
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103ASZ6 Ansámblový zpěv v operním studiu 6
 
česky Z 2 1CT Předmět není vypsán
103DPOR1 Didaktika/Vyučovatelská praxe operní režie 1
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103DPOR2 Didaktika/Vyučovatelská praxe operní režie 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
103DPZ1 Didaktika/Vyučovatelská praxe zpěvu 1
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103DPZ2 Didaktika/Vyučovatelská praxe zpěvu 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
103DO1 Dramaturgie opery 1
 
česky Z 1 1ST Předmět není vypsán
103DO2 Dramaturgie opery 2
 
česky ZK 1 1ST Předmět není vypsán
103DO3 Dramaturgie opery 3
 
česky Z 1 1ST Předmět není vypsán
103DO4 Dramaturgie opery 4
 
česky ZK 1 1ST Předmět není vypsán
103DO5 Dramaturgie opery 5
 
česky Z 1 1ST Předmět není vypsán
103DO6 Dramaturgie opery 6
 
česky ZK 1 1ST Předmět není vypsán
103DLZ1 Dějiny a literatura zpěvu 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
103DLIZ1 Dějiny a literatura zpěvu 1
 
česky Z 2 1PT+1ST Předmět není vypsán
103DLZ2 Dějiny a literatura zpěvu 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
103DLIZ2 Dějiny a literatura zpěvu 2
 
česky ZK 2 1PT+1ST Předmět není vypsán
103DLZ3 Dějiny a literatura zpěvu 3
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103DLIZ3 Dějiny a literatura zpěvu 3
 
česky Z 2 1PT+1ST Předmět není vypsán
103DLZ4 Dějiny a literatura zpěvu 4
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103DLIZ4 Dějiny a literatura zpěvu 4
 
česky ZK 2 1PT+1ST Předmět není vypsán
103DDOP1 Dějiny divadla a opery 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103DDOP2 Dějiny divadla a opery 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103DDOP3 Dějiny divadla a opery 3
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103DDOP4 Dějiny divadla a opery 4
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
103HV1 Hlasová výchova 1
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103HV2 Hlasová výchova 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103JP1 Jevištní pohyb 1
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103JP2 Jevištní pohyb 2
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103JP3 Jevištní pohyb 3
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103JP4 Jevištní pohyb 4
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103JP5 Jevištní pohyb 5
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103JP6 Jevištní pohyb 6
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103JR1 Jevištní řeč 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
103JER1 Jevištní řeč 1
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103JR2 Jevištní řeč 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
103JER2 Jevištní řeč 2
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103JR3 Jevištní řeč 3
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
103JER3 Jevištní řeč 3
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103JR4 Jevištní řeč 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
103JER4 Jevištní řeč 4
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103JR5 Jevištní řeč 5
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103JER5 Jevištní řeč 5
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
103JR6 Jevištní řeč 6
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103JER6 Jevištní řeč 6
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
103JRO1 Jevištní řeč pro operní režii 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
103JRO2 Jevištní řeč pro operní režii 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
103JZ1 Jóga pro obor Zpěv 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
103JZ2 Jóga pro obor Zpěv 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
103KP1 Koncertní praxe - zpěv 1
 
česky Z 1 14CS Předmět není vypsán
103KP2 Koncertní praxe - zpěv 2
 
česky Z 1 14CS Předmět není vypsán
103KP3 Koncertní praxe - zpěv 3
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
103KP4 Koncertní praxe - zpěv 4
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
103ORU1 Organizace a řízení uměleckého provozu divadla 1
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103ORU2 Organizace a řízení uměleckého provozu divadla 2
 
česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
103PO1 Praxe v operním studiu 1
 
česky Z 3 4ST Předmět není vypsán
103POS0 Praxe v operním studiu 10
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
103PO2 Praxe v operním studiu 2
 
česky Z 3 4ST Předmět není vypsán
103POS3 Praxe v operním studiu 3
 
česky Z 3 4ST Předmět není vypsán
103POS4 Praxe v operním studiu 4
 
česky Z 3 4ST Předmět není vypsán
103POS5 Praxe v operním studiu 5
 
česky Z 3 4ST Předmět není vypsán
103POS6 Praxe v operním studiu 6
 
česky Z 3 4ST Předmět není vypsán
103POST7 Praxe v operním studiu 7
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
103POS8 Praxe v operním studiu 8
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
103POS9 Praxe v operním studiu 9
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
103PMP Příprava magisterské práce
 
česky Z 2 12SS Předmět není vypsán
103REO1 Režie opery 1
 
česky Z 6 2T Předmět není vypsán
103REZO1 Režie opery 1
 
česky Z 6 2CT Předmět není vypsán
103RO0 Režie opery 10
 
česky Z 15 2T Předmět není vypsán
103REZO0 Režie opery 10
 
česky ZK 15 2CT Předmět není vypsán
103REOP2 Režie opery 2
 
česky ZK 7 2T Předmět není vypsán
103REZO2 Režie opery 2
 
česky Předmět není vypsán
103REOP3 Režie opery 3
 
česky Z 7 2T Předmět není vypsán
103REZO3 Režie opery 3
 
česky Z 7 2CT Předmět není vypsán
103REOP4 Režie opery 4
 
česky ZK 7 2T Předmět není vypsán
103REZO4 Režie opery 4
 
česky Předmět není vypsán
103REOP5 Režie opery 5
 
česky Z 9 2T Předmět není vypsán
103REZO5 Režie opery 5
 
česky Z 8 2CT Předmět není vypsán
103REO6 Režie opery 6
 
česky Z 12 2T Předmět není vypsán
103REZO6 Režie opery 6
 
česky Předmět není vypsán
103RO7 Režie opery 7
 
česky Z 12 2T Předmět není vypsán
103REZO7 Režie opery 7
 
česky Z 12 2CT Předmět není vypsán
103RO8 Režie opery 8
 
česky ZK 12 2T Předmět není vypsán
103REZO8 Režie opery 8
 
česky ZK 12 2CT Předmět není vypsán
103RO9 Režie opery 9
 
česky Z 15 2T Předmět není vypsán
103REZO9 Režie opery 9
 
česky Z 15 2CT Předmět není vypsán
103ROP1 Rozbor oper 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
103ROP2 Rozbor oper 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
103ROP3 Rozbor oper 3
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
103ROP4 Rozbor oper 4
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
103SBZ1 Sborový zpěv 1
 
česky Z 1 4T Předmět není vypsán
103SBOZ1 Sborový zpěv 1
 
česky Z 3 3CT Předmět není vypsán
103SBZ2 Sborový zpěv 2
 
česky Z 1 4T Předmět není vypsán
103SBOZ2 Sborový zpěv 2
 
česky Z 3 3CT Předmět není vypsán
103SBZ3 Sborový zpěv 3
 
česky Z 1 4T Předmět není vypsán
103SBOZ3 Sborový zpěv 3
 
česky Z 3 3CT Předmět není vypsán
103SBZ4 Sborový zpěv 4
 
česky Z 1 4T Předmět není vypsán
103SBOZ4 Sborový zpěv 4
 
česky Z 3 3CT Předmět není vypsán
103SOR1 Seminář operní režie 1
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
103SOR0 Seminář operní režie 10
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SOR2 Seminář operní režie 2
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
103SOR3 Seminář operní režie 3
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
103SOR4 Seminář operní režie 4
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
103SOR5 Seminář operní režie 5
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
103SOR6 Seminář operní režie 6
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
103SOR7 Seminář operní režie 7
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SOR8 Seminář operní režie 8
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SOR9 Seminář operní režie 9
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SZ1 Seminář zpěvu 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SZ0 Seminář zpěvu 10
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SZ2 Seminář zpěvu 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SZ3 Seminář zpěvu 3
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SZ4 Seminář zpěvu 4
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SZ5 Seminář zpěvu 5
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SZ6 Seminář zpěvu 6
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SZ7 Seminář zpěvu 7
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SZ8 Seminář zpěvu 8
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SZ9 Seminář zpěvu 9
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
103SPOR1 Seminář zpěvu a operní režie 1
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
103SPOR0 Seminář zpěvu a operní režie 10
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
103SPOR2 Seminář zpěvu a operní režie 2
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
103SPOR3 Seminář zpěvu a operní režie 3
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
103SPOR4 Seminář zpěvu a operní režie 4
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
103SPOR5 Seminář zpěvu a operní režie 5
 
česky Z 4 2ST Předmět není vypsán
103SPOR6 Seminář zpěvu a operní režie 6
 
česky Z 4 2ST Předmět není vypsán
103SPOR7 Seminář zpěvu a operní režie 7
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
103SPOR8 Seminář zpěvu a operní režie 8
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
103SPOR9 Seminář zpěvu a operní režie 9
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
103SR1 Studium repertoáru 1
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
103SR2 Studium repertoáru 2
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
103SK1 Sólová korepetice 1
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
103SK0 Sólová korepetice 10
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
103SK2 Sólová korepetice 2
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
103SK3 Sólová korepetice 3
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
103SK4 Sólová korepetice 4
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
103SK5 Sólová korepetice 5
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
103SK6 Sólová korepetice 6
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
103SKP7 Sólová korepetice 7
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103SKP8 Sólová korepetice 8
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103SK9 Sólová korepetice 9
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
103TFO1 TV a filmová operní režie 1
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103TFOR1 TV a filmová operní režie 1
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
103TFO0 TV a filmová operní režie 10
 
česky ZK 4 1T Předmět není vypsán
103TFOR0 TV a filmová operní režie 10
 
česky ZK 3 1ST Předmět není vypsán
103TFO2 TV a filmová operní režie 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
103TFOR2 TV a filmová operní režie 2
 
česky ZK 2 1ST Předmět není vypsán
103TFO3 TV a filmová operní režie 3
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
103TFOR3 TV a filmová operní režie 3
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
103TFO4 TV a filmová operní režie 4
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
103TFOR4 TV a filmová operní režie 4
 
česky ZK 2 1ST Předmět není vypsán
103TFO5 TV a filmová operní režie 5
 
česky Z 4 1T Předmět není vypsán
103TFOR5 TV a filmová operní režie 5
 
česky Z 3 1ST Předmět není vypsán
103TFO6 TV a filmová operní režie 6
 
česky ZK 4 1T Předmět není vypsán
103TFOR6 TV a filmová operní režie 6
 
česky ZK 3 1ST Předmět není vypsán
103TFO7 TV a filmová operní režie 7
 
česky Z 4 1T Předmět není vypsán
103TFOR7 TV a filmová operní režie 7
 
česky Z 3 1ST Předmět není vypsán
103TFO8 TV a filmová operní režie 8
 
česky ZK 4 1T Předmět není vypsán
103TFOR8 TV a filmová operní režie 8
 
česky ZK 3 1ST Předmět není vypsán
103TFO9 TV a filmová operní režie 9
 
česky Z 4 1T Předmět není vypsán
103TFOR9 TV a filmová operní režie 9
 
česky Z 3 1ST Předmět není vypsán
103VI1 Vokální intonace 1
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103VI2 Vokální intonace 2
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103VI3 Vokální intonace 3
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103VI4 Vokální intonace 4
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
103ZPE1 Zpěv 1
 
česky Z 5 2CT Předmět není vypsán
103ZPE0 Zpěv 10
 
česky Z 16 2T Předmět není vypsán
103ZPEV0 Zpěv 10
 
česky ZK 12 2CT Předmět není vypsán
103ZPE2 Zpěv 2
 
česky ZK 5 2CT Předmět není vypsán
103ZPE3 Zpěv 3
 
česky Z 5 2CT Předmět není vypsán
103ZPE4 Zpěv 4
 
česky ZK 5 2CT Předmět není vypsán
103ZPE5 Zpěv 5
 
česky Z 7 2CT Předmět není vypsán
103ZPE6 Zpěv 6
 
česky Z 9 2CT Předmět není vypsán
103ZPE7 Zpěv 7
 
česky Z 10 2T Předmět není vypsán
103ZPEV7 Zpěv 7
 
česky Z 10 2CT Předmět není vypsán
103ZPE8 Zpěv 8
 
česky ZK 12 2T Předmět není vypsán
103ZPEV8 Zpěv 8
 
česky ZK 10 2CT Předmět není vypsán
103ZPE9 Zpěv 9
 
česky Z 17 2T Předmět není vypsán
103ZPEV9 Zpěv 9
 
česky Z 12 2CT Předmět není vypsán
103ZH1 Základy herectví 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
103ZH2 Základy herectví 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
103ZH3 Základy herectví 3
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
103ZH4 Základy herectví 4
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán