Jevištní pohyb 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103JP2 Z 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojil psychosomatické dovednosti pro profesionální vystupování. Získal suverénní držení těla, rytmické a prostorové cítění, zvládl nezbytné dechové techniky a dynamiku a dílčí frázování pohybu /v propojení s danou hudební předlohou, textem a žánrem/tak, aby docílili sebejisté jevištní prezence.

Naučil se především pevnému držení těla, napětí a uvolnění, suverénnímu pohybu v prostoru (chůze, běh). Ovládá dechové techniky, vnímá prostor a komunikuje s partnerem. V tréninku částečně ovládá přízemní akrobacii, posilování, protahování, dynamiku pohybu v prostoru, na diagonále – krokové variace, rytmická cvičení, jednoduché rotace a skoky.

Ovládá tance 19. století – v zavřeném držení valčík, polku, ale i polonézu, čtverylku.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studenti si zde osvojují základní fyzické předpoklady s důrazem na správné držení těla, fyzickou zdatnost, rozsah pohybu, kondici a přirozenou koordinaci pohybu v prostoru s hudební předlohou (textem, zpěvem).

Předmět vede ke správným pracovním návykům a k osvojení zásad profesní etiky.

Tematické okruhy:

tréninková část hodiny:

běh a chůze, posilování, protahování, rozsah a síla pohybu přesnost a jistota provedení, rytmická a dynamická cvičení, dechové principy, skoky, rotace v pohybu na místě a v prostoru, pády na zem a zvedačky

dílčí období a taneční styly:

Výuka je praktická, skládá se z tréninků různých pohybových a tanečních technik a stylů.

Každé téma je doplněno seminářem teorie, videoukázkami, představeními.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

KONEČNÝ, Dušan. Minimum do tanečních. Olympia, 1996. ISBN 80-7033-409-6.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Dobové tance 16. – 19. století. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb. Herecká pohybová výchova. Praha: Akademie múzických umění, 2015. ISBN 978-80-7331-343-2.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Kontratance různých končin. Praha, 1979.

VANGELI, Nina a Ladislava PETIŠKOVÁ. Čítanka světové choreografie 20. století. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. ISBN 80-239-6412-7.

Odborná literatura ke klíčovým tématům z dějin tance a divadla, přímo související s vývojem hudby a opery.

Studijní materiály dostupné ve videotéce Nadace Jiřího Kyliána, v knihovně HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 75 %, aktivita ve výuce, plnění zadaných úkolů.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů