Jevištní pohyb 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103JP2 zápočet 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan ADAM

Obsah

Cíl výuky:

Studenti si zde osvojují základní fyzické předpoklady s důrazem na správné držení těla, fyzickou zdatnost, rozsah pohybu, kondici a přirozenou koordinaci pohybu v prostoru s hudební předlohou (textem, zpěvem).

Předmět vede ke správným pracovním návykům a k osvojení zásad profesní etiky.

Tematické okruhy:

tréninková část hodiny:

dílčí období a taneční styly:

Výuka je praktická, skládá se z tréninků různých pohybových a tanečních technik a stylů.

Výsledky učení

Student si osvojil psychosomatické dovednosti pro profesionální vystupování. Získal suverénní držení těla, rytmické a prostorové cítění, zvládl nezbytné dechové techniky a dynamiku a dílčí frázování pohybu tak, aby docílil sebejisté jevištní prezentace.

Naučil se především pevnému držení těla, napětí a uvolnění, pohybu v prostoru (chůze, běh). Ovládá dechové techniky, vnímá prostor a komunikuje s partnerem. V tréninku ovládá také posilování, baletní techniku, moderní i jazzový tanec, contemporary, protahování, dynamiku pohybu v prostoru, rytmická cvičení, jednoduché rotace a skoky.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Doporučená literatura:

KONEČNÝ, Dušan. Minimum do tanečních. Olympia, 1996. ISBN 80-7033-409-6.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Dobové tance 16. – 19. století. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb. Herecká pohybová výchova. Praha: Akademie múzických umění, 2015. ISBN 978-80-7331-343-2.

VANGELI, Nina a Ladislava PETIŠKOVÁ. Čítanka světové choreografie 20. století. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. ISBN 80-239-6412-7.

Studijní materiály dostupné ve videotéce Nadace Jiřího Kyliána, v knihovně HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích jevištního pohybu. Minimální požadovaná docházka je 75%.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
ADAM J.
08:30–10:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 08:30–10:00 Jan ADAM bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů