Jevištní pohyb 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103JP6 Z 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti jsou schopni samostatně pracovat s pohybovým materiálem, umí plně využít svoji energii, jevištní napětí pro smysluplné bytí na scéně. Jsou technicky zdatní a jistí, schopni si pamatovat, fixovat pohybové aranžmá a choreografii. Pomocí kontaktní improvizace umí překonat ostych v intimních vztahových situacích a scénách.

Umí využít pohybovou techniku do divadelního aranžmá, umí se orientovat v jednotlivých tanečních obdobích, jsou schopni zatančit typické tance lidové, dobové renesanční a barokní, společenské, základní kroky, figury a partneřinu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studenti si zde osvojují základní fyzické předpoklady s důrazem na správné držení těla, fyzickou zdatnost, kondici a přirozenou koordinaci pohybu v prostoru s hudební předlohou (textem, zpěvem) a psychosomatické dovednosti pro profesionální vystupování. Získají suverénní držení těla, rytmické a prostorové cítění, zvládají nezbytné dechové techniky a dynamiku a dílčí frázování pohybu (v propojení s danou hudební předlohou, textem a žánrem) tak, aby docílili sebejisté jevištní prezence. Předmět vede ke správným pracovním návykům a k osvojení zásad profesní etiky.

Nutná je znalost párových tanců napříč obdobími (lidové tance, dobové tance, společenské standardní), základy baletní a moderní taneční techniky, pozice, port de bras, principy rotace a skoky, základy partneřiny, jednoduché zvedané figury.

Tematické okruhy:

tréninková část hodiny:

posilování, protahování, rozsah a síla pohybu přesnost a jistota provedení, rytmická a dynamická cvičení, dechové principy, skoky, rotace v pohybu na místě a v prostoru, skoky pády na zem a zvedačky

dílčí období a taneční styly:

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BARBA, Eugenio a Nicola SAVARSE. Slovník divadelní antropologie. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, Nakladatelství Lidové noviny 2000. ISBN 80-7106-369-X.,

BROCKETT, Oscar. Dějiny divadla. Rybka Publishers, 2019. ISBN 978-80-87950-66-1.

LE MOAL, Philippe, ed. Dictionnaire de la danse. Paris: Larousse 2008. ISBN 978-20358333358.

Odborná literatura ke klíčovým tématům z dějin tance a baletu, přímo související s vývojem hudby a opery.

Studijní materiály dostupné ve videotéce Nadace Jiřího Kyliána, v knihovně HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 75 %, aktivita ve výuce, plnění zadaných úkolů

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů