Jevištní řeč 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103JER5 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíle výuky:

V tomto semestru student pokračuje v práci na své hlasové a mluvní technice s ohledem na dlouhodobé používání v profesi. Důraz je kladen na každodenní cvičení a správné návyky. Přetrvávající výslovnostní vady, pokud nejde o postižení nebo úraz, je nutno překonat pílí a častějším cvičením, nikoli tlakem a vůlí. Student si vypracuje svou vlastní rozcvičku před výkonem, aby získal více tvůrčí svobody.

Tematické okruhy:

K tomu se váže podrobná rozprava o mluvních stylech s příklady z dramatické literatury i ze života.

Prakticky si vyzkoušejí blankvers na sonetu Williama Shakespeara s jeho dvojlomností mezi poezií a dramatem. Tento text je dále využíván v etudách s novými významy, pohybem, okolnostmi atd.

Studenti se vyrovnávají s formou slov, učí se v ní existovat a využívat jejích výhod.

Výsledky učení

Student má znalosti mluvních stylů a jejich sepětí s tvorbou postavy, zná druhy jevištního verše, jeho funkci a užití. Rozpozná rozdíl mezi přednesem poezie a dramatického verše. Neustále zlepšuje použití řeči a hlasu, plně využívá dechovou oporu a rezonanci. Kreativně přednesl sonet z dílny W. Shakespeara a některý monolog klasické dramatické tvorby se vztahem k opeře.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

HŮRKOVÁ, Jiřina a Hana MAKOVIČKOVÁ. Základy jevištní mluvy (1. a 2. díl). Praha: SPN, 1986.

HŮRKOVÁ, Jiřina. Antická jména, jak je číst a skloňovat. Praha: Akademie múzických umění, 2005. ISBN 8073310449.

HŮRKOVÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Scientia, 1995. ISNB 80-85827-93-X.

LUKAVSKÝ, Radovan. Kultura mluveného slova. Praha: Akademie múzických umění, 2000. ISBN 80-85883-61-9.

MAKOVIČKOVÁ, Hana. Rozpravy o mluvení (1. a 2. díl). Praha: SPN, 1984.

Umělecká literatura:

GOETHE, Johan Wolfgang von. Faust a Markétka. Odeon, 1982. ISBN 01-021-82.

PUŠKIN, Alexandr Sergejevič. Evžen Oněgin. Romeo, 1999. ISBN 80-902639-2-5.

SHAKESPEARE, William. Hamlet. Tribun, 2010. ISBN 978-80-7399-350-4.

SHAKESPEARE, William. Othello. SNKLU, 1964.

SHAKESPEARE, William. Romeo a Julie. Artur, 2015. ISBN 978-80-7483-037-2.

SHAKESPEARE, William. Sonety. Mladá Fronta, 1970.

SOFOKLES, Antigona. Dilia, 1968.

SOFOKLES, Elektra. František Borový, 1942.

Hodnoticí metody a kritéria

Alespoň 80% účast v hodinách.

Praktické prokázání znalosti mluvních stylů a jejich sepětí s tvorbou postavy a identifikování jejich znaků a znalost básnického metra s ohledem na jevištní verš.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů