Seminář zpěvu a operní režie 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SZOR7 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin BÁRTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Pavel HORÁČEK

Obsah

Seminář zpěvu a operní režie je hromadným předmětem, kterého se účastní posluchači všech ročníků katedry ZOR. V tomto kolektivním předmětu studenti musí postupně prezentovat výkony před přítomnými pedagogy a ostatními studenty.

Cílem výuky těchto seminářů je příprava na veřejná vystoupení před publikem – na vlastní školní koncerty nebo školní představení.

Vytváří se zde prostor pro prezentaci interpretačních a tvůrčích názorů ve společné diskuzi mezi pedagogy a studenty.

Kolektivní způsob výuky přispívá k osobnímu rozvoji individuálního uměleckého talentu.

Tematické okruhy:

Návštěvy koncertů.

Návštěvy operních představení.

Studium video a audio nahrávek, jak pěveckých, tak režijních.

Účast na koncertech spolužáků.

Účast na mistrovských kurzech.

Výsledky učení

Student je veden k individuální a samostatné práci, je schopen diskuze na téma interpretace, je posílen jeho tvůrčí názor. Má prohloubené znalosti o přednesu díla jako takového. Je připraven na veřejná vystoupení před publikem.

Student má předpoklad k vlastnímu rozvíjení a vyhodnocování tvůrčích uměleckých myšlenek a procesů v rámci své disciplíny.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Literatura a studijní pomůcky (písně, árie či celé opery) jsou vybrány po konzultaci s pedagogem s přihlédnutím k individuálním potřebám a schopnostem studenta.

Tento okruh je tak široký, že student vždy najde vhodnou literaturu buď v písňové, kantátové nebo operní tvorbě. Je velmi důležité, aby výše uvedený výběr odpovídal jeho pěveckému

a individuálnímu zařazení.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení atestace student prezentuje své výkony před kolegiem katedry a spolužáky, povinná podmínka 70% účasti za semestr. Posluchači Operní režie prezentují režii představení, které zhlédli, či sami zpracovávají. Minimálně jedna aktivní účast (vystoupení) za semestr.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost LIC-9022
Galerie HAMU

(Lichenštejnský palác)
BÁRTA M.
HORÁČEK P.

14:00–15:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:30 Martin BÁRTA
Pavel HORÁČEK
Galerie HAMU
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů