Tisk studijního plánu

Studijní plán Zpěv a operní režie (Mg) - Zpěv od 2022/23

Specializace: Zpěv
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
103POS* Praxe v operním studiu
Z-3-4T
Z-3-4T
Z-3-4T
Z-3-4T
12
103ZPEV* Zpěv
Z-10-2CT
ZK-10-2CT
Z-12-2CT
ZK-12-2CT
44
Minimální počet kreditů 56
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108OSHP* Organizace a struktura hudebního provozu
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
10
110OP* Organizace operního provozu
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
103PMP Příprava magisterské práce
Z-2-12SS
2
103SZOR* Seminář zpěvu a operní režie
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
12
702IPZ* Italský jazyk pro Zpěv
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
5
103KP* Koncertní praxe - zpěv
Z-1-
Z-1-
2
103SK* Sólová korepetice
Z-2-1T
Z-2-1T
4
103SKP* Sólová korepetice
Z-1-1T
Z-1-1T
2
Minimální počet kreditů 47
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
103ZPM Zpěv - pedagogické minimum
0
103ZORNZVV Zpěv (Mg) - Volitelné předměty výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 103
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 17
Celkový počet kreditů 120
Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Zpěv (Mg) - Volitelné předměty výběr [103ZORNZVV]

101ISH1,2-Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Zpěv - pedagogické minimum [103ZPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Praxe v operním studiu 8 (103POS8) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 9 (103POS9) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 10 (103POS0) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 7 (103POST7) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 7 (103ZPEV7) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 8 (103ZPEV8) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 9 (103ZPEV9) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 10 (103ZPEV0) PZ Absolventským výkonem
Organizace a struktura hudebního provozu 1 (108OSHP1) ZT Teoretická ústní zkouška (S103TUZ)
Organizace a struktura hudebního provozu 2 (108OSHP2) ZT
Organizace a struktura hudebního provozu 3 (108OSHP3) ZT
Organizace a struktura hudebního provozu 4 (108OSHP4) ZT