Seminář zpěvu a operní režie 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SZOR0 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Magdaléna HAJÓSSYOVÁ, Pavel HORÁČEK, Helena KAUPOVÁ, Maria KOBIELSKA, Ivan KUSNJER, Zuzana LÁSZLOOVÁ, Natalija MELNIK, Yvona VOTAVOVÁ

Obsah

Seminář zpěvu a operní režie je hromadným předmětem, kterého se účastní posluchači všech ročníků katedry ZOR. V tomto kolektivním předmětu se studenti musí jednotlivě prezentovat svými výkony před přítomnými pedagogy a ostatními studenty.

Obsahem výuky těchto seminářů je příprava na vlastní školní koncerty nebo školní představení

a také příprava na veřejná vystoupení před publikem.

Vytváří se zde prostor pro prezentaci interpretačních a tvůrčích názorů ve společné diskuzi mezi pedagogy a studenty. V těchto kurzech jsou konzultovány vlastní postupy studentů

a jejich přístupy k umělecké práci.

Kolektivní způsob výuky přispívá k osobnímu rozvoji individuálního uměleckého talentu.

Tematické okruhy:

Návštěvy koncertů.

Návštěvy operních představení.

Studium video a audio nahrávek jak pěveckých, tak režijních.

Účast na koncertech spolužáků.

Účast na mistrovských kurzech.

Výsledky učení

Student je veden k individuální a samostatné práci, je schopen diskuze na téma interpretace, je posílen jeho tvůrčí názor. Vykazuje hloubku odborných znalostí ve vztahu ke svému studijnímu oboru. Má prohloubené znalosti o přednesu (prezentaci) díla jako takového. Je připraven na veřejná vystoupení před publikem.

Student má předpoklad k vlastnímu rozvíjení a vyhodnocování tvůrčích uměleckých myšlenek

a procesů v rámci své disciplíny. Má schopnost tvořit, realizovat a vyjadřovat vlastní umělecké pojetí. Student je schopen vést nebo zastávat vedoucí úlohu uměleckého souboru či uskupení. Disponuje znalostí hudebních stylů, dále kultivovaným a kritickým porozuměním souvisejících uměleckých tradic. Má kladný postoj vůči novým postupům a vyhodnocuje a rozvíjí umělecké a osobní dovednosti ve vztahu k vlastním cílům, které umocňuje celoživotním individuálním rozvojem.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Literatura a studijní pomůcky (písně, árie či celé opery) jsou vybrány po konzultaci

s pedagogem s přihlédnutím k individuálním potřebám a schopnostem studenta.

Tento okruh je tak široký, že student vždy najde vhodnou literaturu buď v písňové, kantátové nebo operní tvorbě. Je velmi důležité, aby výše uvedený výběr odpovídal jeho pěveckému a individuálnímu zařazení.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení atestace student prezentuje své výkony před kolegiem katedry a spolužáky, povinná podmínka 70% účasti za semestr. Posluchači Operní režie prezentují režii představení, které zhlédli, či sami zpracovávají. Minimálně jedna aktivní účast (vystoupení) za semestr.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost LIC-9022
Galerie HAMU

(Lichenštejnský palác)
BÁRTA M.
HORÁČEK P.

14:00–15:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:30 Martin BÁRTA
Pavel HORÁČEK
Galerie HAMU
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů